Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Persondataret for universitetsansatte

Dette kursus giver en praktisk indføring i, hvordan universiteter (og andre offentlige institutioner) kan efterleve kravene i EU’s persondataforordning, når de behandler personoplysninger. Det henvender sig specielt til administrative medarbejdere på de danske universiteter, som har ansvaret for at implementere forordningen.

Kurset giver en indføring i begreberne og reglerne i persondataloven og persondataforordningen samt en række praktiske råd og eksempler på, hvordan universiteter (og andre offentlige myndigheder) lovligt kan behandle persondata – se også det detaljerede program nedenfor.

Det er meningen, at kursisterne efter kurset vil være i besiddelse af nogle grundlæggende værktøjer til at vurdere behandlingers lovlighed, til at tilvejebringe den fornødne dokumentation af efterlevelse af reglerne og være i stand til at vurdere sikkerheden ved behandlingerne.

Det får du ud af at deltage på kurset:

  • Overblik over reglerne i persondataloven og persondataforordningen
  • Grundlæggende forståelse af forordningens betydning for universiteternes (og andre offentlige myndigheders) daglige behandling af personoplysninger
  • Grundlæggende forståelse for reglerne for overførsel af data til tredjeparter f.eks. STADS
  • Evnen til at kortlægge datastrømme for personfølsomme oplysninger

Undervisningen

Kurset har seks moduler fordelt på seks timer:

DEL I

Modul 1: Introduktion
Individets rettigheder, frihedsrettighed og beskyttelse af privatlivets fred.

Modul 2: Begreber i persondataloven og databeskyttelsesforordningen
Identificerbare oplysninger, personhenførbare, behandling, indsamling, videregivelse, overladelse, almindelige personoplysninger, særlig kategori af personoplysninger, behandlingsgrundlag for offentlige myndigheder.

Modul 3: Ændringer med databeskyttelsesforordningen
Udvidet territorialt anvendelsesområde, ansvarlighedsprincip, retten til at blive glemt, DPO (databeskyttelsesrådgiver), sikkerhedsforanstaltninger, dataminimering, sanktioner, cases.

Modul 4: Overførsel til tredjeparter
Overførselsgrundlag, cloudløsninger, STADS, DANS, optagelse.dk, myndigheder og universiteter imellem, databehandleraftaler

Modul 5: Kommunikations øvelse
Kortlægning af datastrømme særligt med fokus på universitetsafdelinger for personale, administration, studerende, kommunikation, undervisning og it. Gode råd til dataflowanalyse, GDPR, compliance, eksempler på retningslinjer, tekst på hjemmeside.

Modul 6: Persondata
Quiz, hvor kursisten håndterer persondata i forskellige situationer.

Afsluttende bemærkninger. 

Undervisere

Malene Fagerberg
Malene Fagerberg er underviser i kurset. Til daglig er hun advokat og partner hos advokatfirmaet NJORD Law Firm. Siden 2004 har Malene arbejdet med immaterialret, IT-ret og persondataret. I dag er hun leder af faggruppen for persondata hos NJORD Law Firm. Malene rådgiver blandt andet universiteter om persondataforordningen, data flow analyser og juridisk compliance i forhold til forordningen. Malene har skrevet artikler og holdt foredrag om persondataforordningen.
Niels-Peter Kjoelbye
Niels-Peter Kjølbye er underviser i kurset. Til daglig er han advokat hos advokatfirmaet NJORD Law Firm. Tidligere har Niels-Peter arbejdet som jurist hos Naturstyrelsen. Som advokat er Niels-Peter specialiseret i arbejdet med persondataretten. Han rådgiver virksomheder og offentlige myndigheder om den kommende persondataforordning, herunder om kortlægning af organisationens datastrømme og databehandleraftaler. Niels-Peter har holdt mere end 20 foredrag om persondataforordningen.
Anne Kathrine Holm Eriksen
Anne Kathrine Holm Eriksen er underviser i kurset og har en baggrund som advokat og nordisk compliance manager. Anne Kathrine Holm Eriksen er i dag senior legal counsel på IT-Universitetet i København, hvor hun er leder af enheden "ITU Legal". ITU Legal er sammen med projektenheden og IT-afdelingen ansvarlig for implementeringen af persondataforordningen på IT-universitetet i København.

Interesseret i Master i it-ledelse?

Kom til fagligt arrangement den 19. april, og hør om blochchain, it-innovation og it alignment.


Læs mere og tilmeld dig her

Praktisk info

Tid og sted
Kurset afholdes som heldagskursus på følgende datoer:

  • 11. januar 2018 - ALLE PLADSER OPTAGET
  • 20. februar 2018

Kurset afholdes hos: NJORD Advokatpartnerselskab, Pilestræde 58, 1112 København.

Desuden afholdes kurset i Århus:

  • 5. februar 2018 på Århus Universitet

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på kurset, som koster 5.000 kroner inkl. forplejning.

Adgangskrav og tilmelding

Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses. Kurset udbydes af AEU – Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte i samarbejde med ITU Professional Courses og Njord Advokater. Kurset foregår på dansk. Der er ingen eksamen, men alle deltagere får et kursusbevis, når kurset er gennemført.

Du tilmelder dig kurset ved at sende en e-mail til jst@itu.dk. Angiv dit navn, din arbejdsplads, kursets navn samt et par linjer om din uddannelses- og erfaringsbaggrund. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en kvittering.

Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.