SKAT vs ITU - Runde 1

I oktober 2014 underskrev IT-Universitetet og SKAT en hensigtserklæring om videns- og erfaringsudveksling til gensidig gavn for begge organisationer - herunder ikke mindst de studerende på ITU. De studerende på specialiseringsfaget Process Innovation and New Business Models fik som de første konkret erfaring med det nye samarbejde.

Det er fredag morgen, og i 4A14 bliver der lyttet intensivt og noteret flittigt på både digitale og analoge notesblokke, mens Jane Dahl, teamleder i SKAT-afdelingen Architecture & Innovation, leverer sin introduktion til SKAT som virksomhed generelt og arbejdet med innovation i organisationen specifikt. Ikke mindst de udfordringer de har med blandt meget andet skiftende chefer (hele fem skatteministre på tre år), som alle kommer med egne idéer og stor iver efter at sætte deres eget aftryk.

»

Vi har fået aflivet en del myter om, hvad det vil sige at arbejde i det offentlige. For det er faktisk ret sjovt og spændende.

Jane Dahl, teamleder i Architecture & Innovation
«
“Vores ansatte er meget omstillingsparate,” som Jane Dahl formulerer det med et lille grin, inden hun understreger, at det samtidig er med til at gøre SKAT til en dynamisk virksomhed og en interessant arbejdsplads.

Dagens workshop er den tredje ud af fire på specialiseringsfaget Process Innovation and New Business Models på uddannelsen Digital Innovation and Management (DIM), og det første konkrete eksempel på det samarbejde, der er lagt grund til med den hensigtserklæring mellem SKAT og ITU, som blev underskrevet i oktober. Og det er et samarbejde Jane Dahl ser gode perspektiver i.

“Jeg synes, det er fedt med det her samarbejde. Og man kunne fristes til at sige, at det også var på tide, for det er jo oplagt, at en stærk it-organisation som SKAT udnytter denne mulighed for at få adgang til en helt ærlig feedback på vores organisation og samtidig få indsigt i den nyeste forskning og teori, som vi måske ikke altid er lige opmærksomme på.”

Fordel med fordel på

Det er Associate Professor Lene Pries-Heje, Ph.D., der har været primus motor i at etablere dette forhåbentlig frugtbare samarbejde mellem ITU og SKAT, og hun ser mange fordele for både virksomhed og studerende.

“Når vi inviterer SKAT ind som case i det her fag, får de studerende for det første en levende case, de kan interagere med. SKAT får inspiration og potentielle løsninger på et problem eller en udfordring, de står over for. Og sidst men ikke mindst får de studerende mulighed for at stifte bekendtskab med SKAT som arbejdsplads og måske få dem til at overveje at søge job hos SKAT, når de er færdige med uddannelsen, ligesom SKAT får mulighed for at spotte potentielle nye medarbejdere før andre,” fortæller hun og bakkes op af workshopdeltager Lars Elley Hornbeck.

“Det var spændende og lærerigt at få mulighed for at se kursets teorier overført til praksis, og ved at analysere virkelige cases og efterfølgende præsentere dem for virksomheden, står man som studerende i langt højere grad til ansvar for den viden, man overleverer. Udover det faglige udbytte er der også networking som gevinst, og i det her tilfælde efterlyste SKAT flere studerende, der kunne være interesseret i at skrive speciale i virksomheden,” siger han og glæder sig over, at SKAT iøvrigt tog imod casepræsentationerne med stor respekt og interesse og tog alle gode råd med sig.

Det offentlige er sjovt

For Jane Dahl og hendes kollega, informationsarkitekt Vibeke Højmark, var der meget at hente i de studerendes fremlæggelser af deres anbefalinger til løsninger på SKATs udfordringer. Især fik de både teoretiske og praktiske input til den nye strategiske innovationsindsats, der er i gang med at blive iværksat på tværs af hele organisationen SKAT.

“Vi har ikke arbejdet strategisk eller teoretisk med innovation i SKAT IT før. Vi har bare gjort det. Der har det været godt i dag, for vi har set, at det vi har gjort ikke er helt hen i vejret i forhold til teorien. Og der er da også et par ting, jeg skal hjem og læse op på, som jeg ikke kendte til før,” fortæller Jane Dahl.

“Derudover var der nogle grupper, der tog fat i skabelsen af og arbejdet med et idékatalog. Vi har et, men der har vi fået stof til eftertanke, i forhold til hvordan vi kan arbejde med det fremadrettet og med innovation i organisationen i det hele taget. Og så tror jeg også, vi har fået aflivet en del myter om, hvad det vil sige at arbejde i det offentlige. For det er faktisk ret sjovt og spændende.”