Menteeguide

Denne guide skal betragtes som en værktøjskasse, du kan støtte dig til i dit mentorforløb. Guiden indeholder forslag og er ikke krav.

Denne guide skal betragtes som en værktøjskasse, du kan støtte dig til i dit mentorforløb. Guiden indeholder forslag og er ikke krav.

Rollen som mentee

Rollen som mentee er tæt bundet sammen med formålet med mentorforløbet, nemlig at støtte din udvikling og hjælpe dig i overgangen fra studie til arbejdsliv. Din mentor er ikke en lærer. Du har måske søgt og fået en mentor med viden om og erfaring med en særlig faglig interesse, men det er ikke din mentors rolle at undervise dig i det emne. Snarere handler det om at hjælpe dig til at forstå branchen og hjælpe dig med at finde din egen vej til dit fremtidige job. En vej, der afhænger af hvem du er.

Mentorforløbet handler om din udvikling. Der er med andre ord ikke et fagligt indhold, du skal lære, og du kan ikke dumpe. Men mentorforløbets succes afhænger af, hvor godt du klarer dig. Mentor er der ikke for at hjælpe dig med ting, du ikke kan, men til at støtte dig i ting du endnu ikke ved, at du kan. Det betyder også, at mentor ikke kan støtte dig, hvis du ikke selv gør en indsats. Derfor ligger ansvaret for forløbets succes primært hos dig.

Dine mål

Mentorforløbet kræver en del forberedelse for dig som mentee. Både i forbindelse med ansøgningen og igennem forløbet. Her er en række emner og spørgsmål, som du kan anvende til at forberede dig igennem hele mentorforløbet.

  1. Hvad er dit drømmejob? Stort eller lille firma? Start-up?
    Hvilke typer opgaver? Hvilke slags kolleger? Overvejejser som disse kan hjælpe med at finde ud af hvad din mentor egentligt kan hjælpe dig med. Hvis du har svarene  på spørgsmålene, så kan mentor hjælpe med at finde ud af, hvordan du når dertil. Hvis du ikke har svarene, så kan mentor hjælpe dig med at finde ud af dem.

  2. Hvad vil du gerne have ud af mentorforløbet?
    Overvejelser om hvad du gerne vil have ud af forløbet er noget af det vigtigste, og nogle du gerne skal have gjort dig allerede, før du går i gang med din ansøgning. Det er dog også et spørgsmål som er værd at stille sig selv flere gange igennem forløbet, og en vigtig bestanddel af den "psykologiske kontrakt" du formulerer sammen med din mentor.

  3. Hvad er dine mål?
    At arbejde grundigt med dine mål er en vigtig øvelse i mentorforløbet, da det er dem, der sætter rammerne for, hvad I kan opnå.

Når du overvejer dine mål så vær opmærksom på, at mål kan ses på flere forskellige måder. Et godt sted at starte er tidsperspektivet: Hvad er dine mål inden for det næste halve år? Det næste år? 2 år? 5 år?

De langsigtede mål vil typisk være mindre konkrete, men ofte kan de brydes op i mere konkrete delmål med kortere tidsrammer. Det samme gælder for de kortere mål, at de igen kan deles op i delmål. Ved at tale med din mentor om dine mål, kan du komme tættere på dine konkrete motivationer, og finde ud af hvilke mål eller delmål der kan nås inden for rammerne af mentorforløbet.

Disse mål og delmål kan konkretiseres og virkelighedssikres ved at analysere dem med en række spørgsmål:

Målanalyse

Alt dette kan med fordel bruges til at formulere den psykologiske kontrakt, I kan bruge til at guide mentorforløbet.

Forslag til mødestruktur

En god start på forløbet er essentielt for et godt mentorforløb. Derfor har vi, på baggrund af best practices i andre organisationers mentorordninger, formuleret dette forslag til en struktur for de første møder:

1. møde: Forventningsafstemning, kontrakt og introduktion
Her lærer I hinanden at kende, aftaler hvad forløbet skal handle om (baseret på dine formulerede mål), og formulerer en "psykologisk kontrakt" I kan læne jer op ad.

2. møde: Fastlæggelse af mål
Her skal dine formulerede mål omsættes til konkrete fælles mål for mentorforløbet.

3.-5. møde: Arbejde mod mål
Her arbejder I - med målrettede emner og eventuelt hjemmearbejde - frem mod de i fællesskab satte mål.

6. møde: Evaluering og videre forløb
Her evalueres der på målene og samarbejdet, og der laves en aftale for det videre forløb.