Hvordan skaber det digitale Danmark sammenhæng?

Kom til gratis seminar om borgernes digitale kontakt til det offentlige og få input til arbejdet med digitalisering på tværs af organisationer.

Danmark er i fuld gang med at digitalisere borgernes kontakt til det offentlige. Men med de digitale selvbetjeningsløsninger er borgerne i høj grad blevet deres egne sagsbehandlere. Hvordan oplever borgerne rejsen gennem systemet, når de søger om offentlige ydelser? Og hvordan arbejder myndighederne med at skabe mere sammenhængende brugerrejser?

IT-Universitetet inviterer digitaliseringsansvarlige, projektledere, konsulenter, kommunikationsfolk og alle andre, der beskæftiger sig med offentlig digitalisering til en inspirerende eftermiddag med den nyeste viden og erfaring på området.

Seminaret afholdes onsdag den 24. januar kl. 14-16 i Auditorium 1 på IT-Universitetet i København.

Tilmeld dig her. Arrangementet live-streames her.

Når borgernes kontakt går på tværs af organisationer v/ Christian Østergaard Madsen, Post Doc på IT-Universitetet og ATP og Lars Rune Christensen, lektor på IT-Universitetet
Oplægget giver indblik i, hvordan borgerne oplever brugerrejserne på tværs af organisationer, når de skal søge om offentlige ydelser ved familiebrud og skilsmisse. Projektet har også afdækket, hvilke metoder man kan bruge til at undersøge borgeres udfordringer ved tværorganisatoriske brugerrejser. Resultaterne fra projektet bruges af de involverede myndigheder og bidrager til initiativ 1.1 i ”Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020” omkring mere sammenhængende brugerrejser.

Det svære kommer først bagefter – om arbejdet med mere sammenhængende brugerrejser på tværs af det offentlige v/ Helle Egly Jespersen, fuldmægtig og Tina Windeløv Myrhøj Draminsky, chefkonsulent
Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der sat fokus på borgere og virksomheders behov for at opleve sammenhæng i mødet med det offentlige – også når ens ærinde går på tværs af myndigheder og selvbetjeningsløsninger. Helle Egly Jespersen og Tina Windeløv Myrhøj Draminsky fortæller, hvordan der arbejdes med at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor og giver indblik i de udfordringer, der følger med, når gode ideer møder virkeligheden, hvor myndigheder har forskellige ledelser, målsætninger og pengekasser.

Hvordan kan jura og data skabe bedre digitale brugerrejser? v/ Camilla Dupont, chefkonsulent, ATP
Kan bedre brug af data eller nedbrydning af juridiske barrierer give borgerne en bedre brugerrejse ved familiebrud og skilsmisse? Udbetaling Danmark står for udbetalingen af en række ydelser til enlige og arbejder blandt andet med at forbedre brugeroplevelsen ved at sætte fokus på regelforenkling og øget anvendelse af data på tværs af myndigheder. Camilla Dupont giver input til debatten om, hvordan jura og data går hånd i hånd i arbejdet med at sikre borgernes brugerrejser på tværs af den offentlige sektor.

Oplægsholdere

Christian Østergaard Madsen
Christian Østergaard Madsen er i dag ansat som postdoc ved IT-Universitetet og tilknyttet forskningsgrupperne TIME (Technology Innovation Management and Entrepreneurship) og DECIDIS (Democracy and Digital Citizenship in Digital Society).

Lars Rune Christensen
Lars Rune Christensen er lektor og tilknyttet forskningsgruppen TIP (Technologies in Practice) på IT-Universitetet. Hans forskning er fokuseret på it i organisatorisk praksis, og han har beskæftiget sig med it i forhold til sundhedsvæsenet, i forhold til byggeriet samt globalt projektsamarbejde. Lars har forfattet talrige forskningsartikler om it i komplekse organisationer samt bogen: ‘The Coordination of the Building Process: An Ethnographic Perspective’ udgivet 2013 på forlaget Springer. Hans forskning er både analytisk og praktisk og rettet mod at informere design af it-systemer.

Helle Egly Jespersen
Helle Egly Jespersen er ansvarlig for to af de seks udvalgte brugerrejser, der med initiativ 1.1 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal gøres mere sammenhængende for borgerne. Den ene brugerrejse tager sit udgangspunkt i livssituationen skilsmisse, mens den anden ser på brugerrejsen for de 15-årige borgere, der skal have NemID og Digital Post. Helle har arbejdet med kommunikation og digitalisering i Finansministeriet i mere end 10 år og har dyb indsigt i det tværoffentlige samarbejde i den henseende.

Tina Windeløv Myrhøj Draminsky
Tina Windeløv Myrhøj Draminsky er projektleder for initiativ 1.1 Mere sammenhængende digitale brugerrejser i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2016-2020). Initiativet skal med udgangspunkt i seks udvalgte brugerrejser for hhv. borgere og virksomheder både forbedre disse og indhente erfaringer med at arbejde med brugerrejser på tværs af det offentlige. Tina er uddannet medievidenskaber og har arbejdet med digitalisering i Finansministeriet gennem de sidste 9 år.

Camilla Dupont
Camilla Dupont deltager i Styregruppen for fejludbetalinger og kontrol, der er nedsat i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (Initiativ 2.3). Arbejdet i styregruppen har fokus på harmonisering af de tværgående begreber, styrket samarbejde på tværs af den offentlige sektor om genbrug af data, datakvalitet og autoritativ anvendelse af data. Camilla deltager derudover i det stående udvalg i Justitsministeriet, der kigger på juridiske barrierer for bedre brugerrejser og øget digitalisering. Camilla er uddannet jurist og har primært beskæftiget sig med registersamkøring og regelforenkling i de sidste 5 år.