Interesseret i Master i it-ledelse?

På dette arrangement får du et godt indblik i det faglige indhold på Master i it-ledelse med fokus på det helt aktuelle.

Arrangementet består både af et fagligt oplæg om datadreven ledelse, som tager afsæt i den undervisning, der foregår på Master i it-ledelse og oplæg fra to tidligere masterstuderende om deres masteropgaver. Det faglige oplæg holdes af forsker, Brit Ross Winthereik, som også underviser på Master i it-ledelse. De to oplæg af masterstuderende giver dig indblik i, hvordan Master i it-ledelse giver værdi for både den studerende og den virksomhed, de arbejder i. Det ene oplæg omhandler it alignment og det andet omhandler disruptive innovation.

Målgruppe
Arrangementet er for dig, der er interesseret i at læse eller overvejer at sponsorere en masteruddannelse indenfor it-ledelse.

Program:

14.00-14.15:
Indtjekning og kaffe
Lokale: Foran Auditorium 4 (4. sal)

14:15-14:30:
Introduktion til Master i it-ledelse v. Hanne Westh Nicolajsen
Lokale: Auditorium 4 (4. sal)

14.35-15.00:
Ledelsens betydning for arbejdet med innovation v. masterstuderende, Søren Olsen, NNIT
Konkurrencen indenfor it-service ydelser er benhård, og markedet flytter sig hele tiden. Der er derfor et løbende behov for både at udvikle nye ydelser og produkter og samtidig videreudvikle de eksisterende. Top- og mellemledelsens indstilling og ageren er en afgørende faktor for opbygningen af en virksomhedskultur, hvor innovation indgår som en naturlig del af virksomhedens indsatsområder. Med udgangspunkt i en undersøgelse omhandlende topledelsens betydning for arbejdet med innovation foretaget i NNIT, vil Søren Olsen præsentere sine konklusioner, som kan inspirere upåagtet branche og virksomhed.
Lokale: Auditorium 4 (4. sal)

15.05-15.30:
Alignment mellem it og forretning v. masterstuderende, Carina de Silva, Nordea
Masterprojektet har analyseret alignmentforholdet mellem it- og forretningsenheder. Analyse viste, at for kendte forretningsområder med raffinering af implementering af it-løsninger, opfatter både it-ledere og forretningsledere, at der er høj grad af alignment. Men modsat, hvor it skal understøtte ændrede forretningsløsninger opfattes graden af alignment mindre af både it-ledere og forretningsledere, hvorfor det kræver en større indsats for at opnå alignment. Udover at have fælles strategi, mål og prioriteter har især fælles domæneviden og et fælles sprog en stor betydning for opnåelse af alignment.
Lokale: Auditorium 4 (4. sal)

15.35-16.30:
Hvad vil det sige at lede med data? v. Brit Ross Winthereik, forsker på IT-Universitetet
Datadreven ledelse ses i stigende grad som noget optimalt, som ledere ønsker at arbejde henimod i virksomheder og organisationer. Lederne forsøger på forskellig vis at lave strategier, der medtænker tilstedeværelsen af nye store datamængder. Men hvad vil det egentlig sige at lede med data? Hvordan er det anderledes fra det, virksomheder altid har gjort? Oplægget går bag om begrebet om den datadrevne organisation og giver eksempler på forskellige måder, hvorpå data kan bruges (og ikke bruges) i styringsøjemed.
Lokale: Auditorium 4 (4. sal)

16.30-17.00:
Netværk og vin
Lokale: Foran Auditorium 4 (4. sal)

Om Hanne Westh Nicolajsen
Hanne Westh Nicolajsen er lektor og linjeleder for Master i it-ledelse på IT-Universitet i København. Hanne Westh Nicolajsen arbejder med anvendt forskning indenfor  implementering og anvendelse af IKT i organisationer. De sidste ti år har hendes forskning fokuseret på organisatorisk innovation og især bruger- og medarbejderdrevet innovation i offentlige såvel som private organisationer. Hanne forsker også i organisatorisk læring, service innovation, åben innovation, it-implementering og udvikling af it-understøttede undervisningsforløb.

Om Brit Ross Winthereik
Brit Ross Winthereik er lektor ved IT Universitetet i København. Hun er leder af forskningsgruppen Technologies in Practice samt af det Velux-sponsorerede forskningsprojekt Data as Relation: Governance in the Age of Big Data. Brit er internationalt kendt for sine studier af teknologi og vidensprocesser. Hendes bog om informationsinfrastrukturer (med Casper Bruun Jensen) udkom på MIT Press i 2013.

Om Søren Olsen
Søren Olsen har gennem de sidste tolv år arbejdet med at udvikle og kommercialisere it-services og -produkter. Søren er nu ansat som manager i NNIT’s afdeling for Public/Healthcare, hvor han blandt andet har arbejdet med det nye forretningsområde omkring persondataforordningen. Søren Olsens interesseområde er udfordringerne ved at udføre innovation i en virksomhed af NNIT’s størrelse. Derfor er det også naturligt for ham at undersøge – med afsæt i NNIT - hvilke forudsætninger, der skal være på plads før ideer kan opstå, udvikles og i sidste ende blive til innovation.

Om Carina de Silva
Carina de Silva er oprindeligt uddannet datamatiker og har haft mange forskellige ansvarsområder lige fra udvikler til lederroller. Carina de Silva arbejder i dag som projektleder i Nordea på større strategiske it-programmer, der omhandler “people & change” og gør fuld brug af sin opnåede viden om blandt andet it-ledelsesrollen fra masteruddannelsen.