Digitalt udsatte ældre – en plads til alle?

De fleste borgere forventes i dag at kunne kommunikere og interagere med den offentlige sektor digitalt. Men hvad betyder digitaliseringen egentlig for udsatte ældre?

Dette arrangement er startskuddet på et nyt forskningsprojekt Digital marginalisering af udsatte ældre, der skal undersøge, hvordan denne gruppe oplever en verden, der i stigende grad er digital. Hvornår giver det digitale store udfordringer, og hvornår understøtter det den ældres liv? Konferencens talere starter med et specifikt blik på udsatte ældre og bevæger sig derefter over i en generel debat af socialt udsatte og digitalisering.

Projektet er støttet af Fonden Ensomme Gamles Værn og udføres i tæt samarbejde med Fonden. Projektperioden er 1½ år og projektet vil, foruden en række arbejdsrapporter, munde ud i en samlet udgivelse, der sætter fokus på oplevelsen og erfaringen af digitaliseringen for udsatte ældre borgere.  

Arrangementet er åbent for alle interesserede og vil særligt henvende sig til mennesker, der arbejder med udsatte grupper i kommuner, staten, lokale væresteder og samt til forskere. 

Program


14.30 – 14.40:
 Velkomst og introduktion til projektet ’Digital marginalisering af udsatte ældre’, ved Morten Hjelholt (lektor på IT-Universitetet)

14.40 – 14.50: Arbejdet med udsatte ældre, ved Christine E. Swane (direktør, Ensomme Gamles Værn)
Fonden Ensomme Gamles Værn har i over 100 år bekæmpet ensomhed, ulighed og marginalisering af ældre mennesker. Dette sker bl.a. ved at støtte forskning, sociale formål og formidling. I oplægget fortæller direktør Christine E. Swane om fondens arbejde.

14.50 – 15.05: Google er ikke min ven, ved Marianne Vestergaard Nielsen (journalist og forfatter)

Marianne Vestergaard Nielsen er uddannet journalist, forfatter og underviser. Hendes seneste bog, ’Google er ikke min ven’, er en portrætsamling af ældre mennesker, der på forskellig vis har sammenstød med den digitale virkelighed. I sit oplæg præsenterer hun bogen og dens baggrund.

 

15.05 – 15.30: Et digitalt samfund for alle, ved Morten Hjelholt (lektor på IT-Universitetet)
Morten Hjelholt er lektor på IT-Universitet og leder af forskningsgruppen Digitalisering, Data og Design. I dette oplæg vil han tale om samfundsmæssige reformer i lyset af digitalisering. Særligt vil oplægget berette fra forskningsprojekter om udsatte grupper og digitalisering. 

15.30 – 16.10: Danmark er et dejligt land, ved Knud Aarup (forfatter og tidl. topembedsmand)
Knud Aarup er kendt som en anderledes topembedsmand, der ikke er bange for at blande sig i den offentlige debat. Han udgav i 2010 debatbogen ’Frivillighedens Velfærdssamfund’ og i 2017 udgav han bogen ’Fra udenforskab til fællesskab – seks bud på et bedre velfærdssamfund’. Knud Aarup er cand.scient.pol. fra 1981 og har været chef i den offentlige sektor siden 1989. Han lægger i dag sit arbejde i civilsamfundet bl.a. som formand for Socialpolitisk Forening og som formand for Røde Kors i Aarhus.

16.10 – 16.30: Spørgsmål og debat