Indvielse og kunst

I juni måned 2000 blev det offentliggjort, at Henning Larsens Tegnestue A/S havde vundet konkurrencen om at tegne IT-Universitetets bygning i Ørestad. Denne begivenhed blev startskudet for et udsmykningsprojekt med titlen: "Passage of the Future / Window to the Past", som består af en billedserie på 36 billeder, der hænger rundt omkring i bygningen. Billederne fortæller historien om IT-Universitetets tilblivelse.

Kongelig indvielse

Den 3. september 2004 indviede Hans Kongelige Højhed Prins Joachim IT-Universitetets bygning.

Prins Joachim holder tale Prins Joachim indvier IT-Universitetet

Rektorkæde

Videnskabsminister Helge Sander overrakte IT-Universitetets nye rektorkæde til daværende rektor Mads Tofte, da IT-Universitetet var blevet officielt indviet.

Rektor Mads Tofte modtager IT-Universitetets rektorkæde

Kunst i bygningen

Atriet i IT-Universitetets bygning er udsmykket med et kunstværk af amerikaneren John Maeda. Kunstværket har han kaldt for "ITU Interactive Light Walls". Det består af fire grønne paneler på bygningens østlige fløj og tre røde paneler på den vestlige.

Kunstværket, som det tager sig ud i IT-Universitetets bygning Kunstværket, som det tager sig ud i IT-Universitetets bygning Kunstværket, som det tager sig ud i IT-Universitetets bygning
Henning Larsen Tegnestue A/S har stået for designet af selve panelerne, og fimaet Microstar har stået for bygning og montage.

Dial-An-Art

John Maeda skriver om dette værk: "The user inputs a number having several digits, such as a telephone number (6133788991) or a special date (06211992). The computer processes the number uses a generic art synthesis program, and the resulting dynamic graphical content appears on the display."

Two-Chat

John Maeda skriver om dette værk: "The user is presented with a series of dialog boxes for two or three voices. Either alone or with friends, the user inputs text to simulate a verbal exchange. The resulting conversation appears on the display. These two styles of content reflect both an abstract art concept as well as a concrete communication."

Det er ikke længere muligt for brugere at ændre teksterne på tavlerne.

Teknikken bag kunstværket

Lysskulpturerne består af 10 lysfelter i bredden og 11 i højden. De enkelte lyspletter er opbygget af seks dioder monteret i en rundkreds. Hver diode er en 1W diode af typen Fluxeon-star med Lambertian lysspredning. Dioderne har en forventet levetid på op til 100.000 driftstimer (12 år med 24 timers tænding) og er mere driftsøkonomiske end f.eks. halogenlamper 

Indvielse af værket

Værket blev officielt indviet af ITU´s bestyrelsesformand Mogens Munk Rasmussen ved ITU´s åbning d. 3. september 2004. I sin tale sagde Mogens Munk Rasmussen bl.a.: "IT-Universitetet vil naturligvis gerne støtte den digitale kunst i Danmark. Derfor er det med stor glæde, at jeg nu kan åbne et digitalt kunstværk skabt af den amerikanske kunstner John Maeda."

Rektor Mads Tofte, bestyrelsesformand Mogens Munk Rasmussen, videnskabsminister Helge Sander, HKH prins Joachim ved indvielsen den 3/9-2004
Efter talen blev følgende vist som den første tekst på displayet:

HELLO WORLD

__-_-_>>[[@]]<<_-_-_>>[[@]]<<

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TA