Kontakt

IT-Universitetet i København

Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

Telefon: +45 72 18 50 00
Telefax: + 45 72 18 50 01
E-mail: itu@itu.dk

Find vej til IT-Universitetet.
Parkeringsforhold

Høringsbreve og henvendelser til danske universiteter

Rektor Martin Zachariasen
E-mail: rektor@itu.dk

Studievejledning:  

Se åbningstider og kontaktinformationer.

Forespørgsler vedrørende ansøgninger og optag på uddannelseslinjerne bedes rettet til Studievejledningen.

Student Affairs and Programmes

Student Affairs and Programmes tager sig af administrative opgaver i forbindelse med uddannelserne. Du kan få svar på spørgsmål om indskrivning, eksamens- og kursustilmeldinger, m.m.

Åbent mandag-fredag:
10:00-12:00 på telefonen +45 72 18 52 05
12:00-14:00 personligt fremmøde (lokale 3A40/42)
E-mail: sap@itu.dk

Forskning

Generelt om forskning på ITU, kontakt Prorektor Jens Christian Godskesen
Telefon: +45 72 18 52 76
Email: jcg@itu.dk

Kontakt Research Support på research@itu.dk 

Undervisning

Studieleder Stine Gotved
Telefon: +45 72 18 53 21
E-mail: gotved@itu.dk

Kontakt Learning Support på learning@itu.dk

Institut for Business IT

Institutleder, Lene Pries-Heje
Telefon: +45 72 18 53 62
E-mail: lpries@itu.dk

Institut for Datalogi

Institutleder, Professor Peter Sestoft
Telefon: +45 72 18 50 83
E-mail: sestoft@itu.dk

Institut for Digital Design

Institutleder, Lektor Lone Malmborg
Telefon: +45 72 18 50 23
E-mail: malmborg@itu.dk

Ph.d.-administration
E-mail:
phdsupport@itu.dk 

Erhvervssamarbejde (forskning)

Prorektor, Jens Christian Godskesen
Telefon: +45 72 18 52 76
E-mail: jcg@itu.dk 

Erhvervssamarbejde (studerende)

Erhvervskoordinator Carina Raaholt
E-mail: carr@itu.dk

ITU Business Development A/S

Henvendelser vedrørende forskningskommercialisering (licenseringsmuligheder og spin-outs) og iværksætteri blandt studerende.
Direktør Kristine Helen Falgren
Telefon: +45 51 91 31 77
E-mail:
khfa@itu.dk 

Alumnekontakt

Alumnekoordinator Trine Møller
Telefon: +45 72 18 51 91
E-mail: trim@itu.dk

Alumnenetværket:

E-mail: alumne@itu.dk

Læs mere om alumnenetværket på IT-Universitetet.

Administration

Universitetsdirektør Georg Dam Steffensen
Telefon: +45 72 18 51 93
E-mail: georgds@itu.dk 

Økonomi

Økonomichef Jannik Møller Søndergård
Telefon: +45 72 18 50 70
E-mail: finance@itu.dk

Ledige stillinger

Personaleafdelingen
E-mail: personale@itu.dk

Konference- og mødefaciliteter

Facilities Management
Telefon: +45 72 18 50 00
E-mail: FM@itu.dk  

Bygninger, drift og intern service

Malene Holm Smed, Head of Facilities Management
Telefon: +45 72 18 50 10
E-mail: mahs@itu.dk

Indkøb og udbud

Indkøbsleder Tina Rasmussen
Telefon:+45 72 18 50 11
E-mail: trasmussen@itu.dk 

It-afdelingen

Henrik Ejby Bidstrup, Head of IT
Telefon: +45 72 18 51 10
E-mail: heb@itu.dk

IT Helpdesk
E-mail: it@itu.dk

Kommunikationsafdeling

Kommunikationschef Camilla Rosengaard Telefon: +45 72 18 52 00
E-mail: camr@itu.dk

Pressekontakt

Telefon: +45 25 55 04 47
E-mail: presse@itu.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Ved forespørgsler om dine rettigheder som registreret samt om GDPR på ITU, kontakt ITU's databeskyttelsesrådgiver
Rasmus Balle
Telefon: +45 7218 5270
E-mail: dpo@itu.dk

Krypterede e-mails

Det er muligt at sende krypterede e-mails til IT-Universitetet. For mere information skriv til securemail@itu.dk.