Video: Højspændt debat om problemfyldte offentlige it-projekter

Der var fuldt hus, da IT-Universitetet onsdag den 17. maj dannede ramme om en livlig debat om de seneste års problemer i offentlige it-projekter.

Eventsoffentlig itdigitaliseringSøren Lauesen

Hvordan forhindrer vi flere store offentlige it-skandaler som EFI, Rejsekortet og Polsag? Det spørgsmål var udgangspunktet for debatten mellem Lars Frelle-Petersen, direktør for Digitaliseringsstyrelsen, CBS-professor Kim Normann Andersen og ITU-professor Søren Lauesen.

Kim Normann Andersen lagde for med at foreslå en helt ny vej for store offentlige it-projekter, nemlig at lægge udviklingen af store offentlige it-systemer helt i private hænder.

Søren Lauesen gennemgik sin rapport om årsagerne til, at fem offentlige it-projekter gik galt, med særligt fokus på Politiets nu kasserede sagsbehandlingssystem, Polsag. Han foreslog, at man opretter en it-havarikommission, som skal undersøge fejlslåede it-projekter for at forebygge at fejlene gentager sig.

Digitaliseringsstyrelsens Lars Frelle-Petersen erkendte i sit oplæg, at det offentlige kan gøre mange ting bedre, men afviste kategorisk Kim Normann Andersens forslag om mere outsourcing til det private.

Download præsentationerne nedenfor:

Kim Normann Andersen
Søren Lauesen
Lars Frelle-Petersen

Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk