Hvordan designer man et sundhedssystem, alle kan finde rundt i?

For mennesker, der rejser til et nyt land for at arbejde eller studere, kan det være en udfordring at lære det nye lands sundhedssystem at kende. Erik Grönvall undersøger, hvordan teknologien måske kan være med til at gøre vejen ind i det offentlige system mere enkel, for nye såvel som gamle borgere.

Erik GrönvallForskningInstitut for Digital Designsundheddesign

Hvad forsker du i lige nu?

Jeg er i gang med et forstudie inden for multikulturel sundhedspleje. Sammen med kollegaer i Belgien og på ITU undersøger jeg, om det er muligt at designe sundhedssystemer på en måde, så man tager bedre højde for de alle de forskellige typer borgere, der bruger dem. Der er store forskelle på, hvordan man organiserer sundhedssystemer i forskellige lande. Hvem skal man for eksempel kontakte, når man er syg? Tager man direkte på hospitalet, eller går man, som i Danmark, først til sin praktiserende læge, som så kan sende én videre i systemet. Det er vigtigt at synliggøre touchpoints ind systemet og måske videreudvikle dem, så de bliver nemmere at forstå for eksempelvis folk, der kommer til Danmark fra andre EU-lande for at arbejde.

Forskningen er inspireret af servicedesign og tager primært udgangspunkt i borgernes oplevelser. Vores hypotese er, at når man er vokset op med et bestemt sundhedssystem, påvirker det oplevelsen af systemet i det nye land, og måden, man navigerer i det. I fx det danske sundhedssystem har man allerede gjort en del i forhold til at tilbyde tolkning, men spørgsmålet er, om det kun er det sproglige, der har betydning, eller om teknologien også kan hjælpe til at øge forståelsen af sundhedssystemet.

Hvad har du fundet ud af indtil videre?

Vi har blandt andet lavet en række interviews med nye borgere i Danmark om deres oplevelse af sundhedssystemet. En kvinde, vi interviewede, fik et brev med en indkaldelse til en behandling, som hun ikke forstod, så hun spurgte sine kollegaer, hvad det handlede om. Det gik også fint. Men det var på bekostning af hendes privatliv. Brevet er et eksempel på en kommunikationsteknologi, som måske kan fornyes for at gøre sundhedssystemet mere tilgængeligt, ikke kun for folk fra andre lande, men for alle.

Vi har også indikationer på, at der findes en gruppe, der tager til lægen i hjemlandet, fx når de alligevel er på besøg, fordi de føler en anden relation til lægen eller oplever at få en anden type pleje der. Det handler måske bare om at føle sig tilpas. Men det kan være en udfordring for både systemet og borgeren, hvis folk ikke bruger sundhedssystemet i det land, hvor de bor og arbejder. Hvis man går til lægen i to forskellige lande hvis journalsystemer ikke er koblet sammen, kan man risikere at få udskrevet medikamenter, der ikke er kompatible med hinanden. Mobilitet mellem lande og kulturer skaber fantastiske muligheder, men også interessante udfordringer i forhold til design og teknologi.

Hvad er det mest spændende ved dit felt?

Der sker store forandringer i den service, man tilbyder i det offentlige, blandt andet igennem teknologien. Den udvikling gør det interessant at kigge på, hvordan man kan designe store services som sundhedssystemet, så de kan blive endnu bedre og tilgængelige for flere mennesker.

Mere information

Erik Grönvall, lektor, email erig@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk