Ansøgerrekord for andet år i træk på IT-Universitetet

Rekordmange unge har en uddannelse på IT-Universitetet højst på ønskesedlen – 11 procent flere har søgt ind i år. Samtidig er andelen af kvindelige ansøgere steget fra 22 til 28 procent.

Om ITUUddannelsediversitet

Torsdag klokken 12 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse. For andet år i træk slår antallet af ansøgere til IT-Universitetet rekord. Antallet af førsteprioritetsansøgninger er steget fra 707 sidste år til 785 i år – en stigning på 11 procent.

Softwareudvikling og Data Science er de to mest populære uddannelser med henholdsvis 310 og 185 førsteprioritetsansøgere.

Udviklingen glæder studiechef Lene Rehder:

”Det er enormt positivt, at de unge har fået øjnene op for it-uddannelserne. Der er behov for digitale kompetencer i alle brancher, så de kommende kandidater får en uddannelse med gode fremtidsudsigter,” siger hun.  

Ansøgere med ITU som førsteprioritet.

Samtidig ærgrer studiechefen sig dog over, at IT-Universitetet igen i år kan se frem til at måtte afvise mange velkvalificerede ansøgere.

”Det er ærgerligt, at vi på trods af, at arbejdsgiverne skriger på flere softwareudviklere og data scientists, må afvise mange velkvalificerede ansøgere til disse uddannelser, fordi der mangler midler til at oprette flere studiepladser,” siger Lene Rehder.

Ifølge brancheorganisationer som IT-Branchen oplever danske virksomheder i øjeblikket store udfordringer med at rekruttere it-specialister, og behovet ser ikke ud til at dale lige foreløbig. En fremskrivning fra Erhvervsstyrelsen forudsiger, at der i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister.

Flere kvinder vil læse it-uddannelser

ITU kan også konstatere en fremgang i interessen fra kvindelige ansøgere på alle universitetets fire bacheloruddannelser. I alt er andelen af kvindelige ansøgere med ITU som førsteprioritet er steget fra 22 procent i 2017 til 28 procent i år.

”Digitale teknologier påvirker i stigende grad vores samfund og vores hverdagsliv, og derfor er det vigtigt, at både kvinder og mænd taler teknologiens sprog og dermed kan være med til at præge den teknologiske udvikling,” siger Lene Rehder.  

Kvindelige ansøgere til ITU.

Med støtte fra VILLUM Fonden lancerede IT-Universitetet i foråret en indsats, der sigter imod at øge interessen for de tekniske it-uddannelser blandt unge kvinder, blandt andet igennem it-camps og coding classes for kvindelige gymnasieelever.

Denne målrettede indsats er ifølge studiechefen en af forklaringerne på, at kvinderne strømmer til ITU.

”Vi har gjort en særlig indsats for at vise de unge kvinder, hvad programmering går ud på, og de mange forskellige muligheder, en it-uddannelse giver. Den praktiske erfaring med programmering giver mange lyst til at lære mere. Derudover ser det heldigvis ud til, at fordommen om, at teknologiuddannelser mest er noget for mænd, er på tilbagetog,” siger Lene Rehder.

Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk