It-uddannelser hitter blandt kvinderne

Interessen for it-uddannelser er stigende blandt unge kvinder. På blot to år er andelen af kvinder blandt de optagne på IT-Universitetets bacheloruddannelser steget fra 25 til 34 procent.

Om ITUUddannelsediversitet

Flere kvinder vil være blandt de nye ansigter, når IT-Universitetet tager imod en ny årgang studerende efter sommerferien. Andelen af kvinder, som bliver tilbudt optagelse på en af på universitetets bacheloruddannelser, har været støt stigende de seneste år og ligger nu på 34 procent, viser årets optagelsestal.  

To uddannelser oplever særligt en fremgang af kvindelige studerende: Data Science, hvor 30 procent af de kommende studerende er kvinder, en stigning på seks procentpoint, og Global Business Informatics, som optager 46 procent kvinder, en stigning på hele 15 procentpoint i forhold til sidste år. 

Kvindeandel 2016-18.

Mads Tofte, rektor på IT-Universitetet, glæder sig over udviklingen, som han tilskriver ITU’s indsats for at tiltrække flere kvindelige ansøgere.

”Det nytter ikke noget, at kvinder bliver reduceret til udelukkende at være brugere af teknologien. Derfor har vi gennem de seneste år lanceret en række initiativer som it-camps og coding caféer målrettet unge kvinder. De initiativer har vist sig at være særdeles effektive,” siger han.

Stor interesse for it-fagene

Også overordnet set er interessen for it-uddannelserne stigende. 11 procent flere søgte i år ind på en af ITU’s fire bacheloruddannelser, der spænder fra tekniske fag som Softwareudvikling og Data Science til uddannelser, der kombinerer it med design og forretning.

Mads Tofte finder det positivt, at de unge i stigende grad søger mod it-fagene:

”Digitaliseringen af vores samfund skaber behov for, at mange flere uddanner sig inden for it, så det er meget positivt, at de unge har fået øjnene op for de gode muligheder, en it-uddannelse giver. Jeg hæfter mig særligt ved, at vi i år har fået hele 185 førsteprioritetsansøgninger til Data Science, hvor vi sidste år havde 138. Hver eneste gang vi taler med arbejdsgiverne, fortæller de om et desperat behov for flere it-specialister,” siger Mads Tofte.

Ifølge regeringens prognose vil Danmark mangle 19.000 it-specialister i 2030.

790 ansøgere havde i år ITU som førsteprioritet – heraf bliver 382 tilbudt optagelse. På alle fire bacheloruddannelser bliver ca. hver anden førsteprioritetsansøger optaget.

Optag på IT-Universitetets bacheloruddannelser 2018


Antal optagne  Antal ansøgere Kvotient  Andel kvinder 

   Total 1.prioritet    
Uddannelse
 
         
Digital Design og Interaktive Teknologier
 66  296  130  9,1  56%
Softwareudvikling
 160  548  310  8,6  20%
Data Science   76  446   185  9,0  30%
Global Business Informatics   80  496  165  8,8  46%
I alt  382   1786  790    34%


Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk