Nu skal der oprustes på it-sikkerhed: IT-Universitetet lancerer Center for Information Security and Trust

Et tværfagligt center på IT-Universitetet skal skabe grundlag for, at it-sikkerhedsniveauet i Danmark matcher nuværende og fremtidige cybertrusler.

Carsten SchürmannForskningInstitut for DatalogiInstitut for Business ITInstitut for Digital Designit-sikkerhed

"Hvis vi vil høste frugterne af digitaliseringen i det næste årti, bør forskning i it-sikkerhed gødes nu. Et fremtidigt, effektivt cyber-forsvar afhænger bl.a. af, at der skabes et højt akademisk niveau i Danmark. Det er simpelthen grundlaget for, at de politiske ambitioner om at øge digitaliseringen i de offentlige og private sektorer kan føres ud i livet og i sidste ende komme borgerne til gode," fortæller lektor, Carsten Schürmann, som er leder af det netop etablerede Center for Information Security and Trust (CIST) på IT-Universitetet.

Det nye center skal være et centralt nationalt omdrejningspunkt for uddannelse og forskning i it-sikkerhed, og der vil blive samarbejdet bredt med både offentlige og private virksomheder samt danske og internationale forskningsinstitutioner. Et af CIST's kendetegn vil blive tværfaglighed, idet centeret, som nok er forankret på Institut for Datalogi, vil blive båret af forskere fra forskellige akademiske baggrunde. Det sker ud fra en forståelse af, at it-sikkerhed i praksis ikke kan isoleres som en datalogisk udfordring – det handler i høj grad om tillid og etik. Derfor vil centeret også arbejde med fx samfundsvidenskabelige og filosofiske aspekter af it-sikkerhed, både i uddannelse og forskning.

- Mange af de sikkerhedsbrister, som vi ser på it-området, skyldes, at it-systemerne ikke er hensigtsmæssigt designet, og at de derfor bliver brugt forkert. Det er et godt eksempel på, at det ikke nytter at anskue endsige arbejde med sikkerhedsudfordringerne på it-området alene ud fra et datalogisk perspektiv. IT-Universitetet blev født i en multidisciplinær ånd, og derfor er det oplagt, at vi her skaber et tværfagligt miljø, som i sidste ende kan understøtte, at fremtidens it-systemer ikke blot er teknologisk forsvarlige, men at de også kan bruges i de kontekster, som de er tiltænkt i, at de lever op til lovgivningen, at brugerne har tillid til dem osv, siger Carsten Schürmann.

Grundlaget for centeret, CIST, er blevet skabt gennem en årrække med omfattende tværfaglige forskningsaktiviteter på IT-Universitetet. Fx har centerets leder, Carsten Schürmann, stået i spidsen for universitetets forskning i digitalisering af valgprocesser, og han anses i dag, som en af verdens førende eksperter på området, hvilket illustreres af hans hyppige optræden i såvel danske som udenlandske medier. Også på uddannelsesområdet har IT-Universitetet opbygget et solidt erfaringsgrundlag for det nye center, dels gennem de traditionelle bachelor- og kandidatuddannelser men også gennem kursusforløb, som har opkvalificeret it-professionelle på sikkerhedsområdet.

I løbet af det første halvår af 2019 vil centeret starte to nye projekter op, som vil hjælpe danske virksomheder til at opruste på it-sikkerhed; CSSME kurser (Cybersikkerhedskurser for små og mellemstore virksomheder) og CIDI (Cybersecure IoT in Danish Industry). Begge projekter er finansieret af Industriens Fond.

- De to nye projekter illustrerer et af centerets andre kendetegn, nemlig, at vi vil arbejde udadvendt for at sikre, at samfundet får gavn af vores forskningsaktiviteter. Når alt kommer til alt, er det det, vi skal som universiteter. Ikke desto mindre bliver det ofte forsømt. På CIST sigter vi efter en sund balance mellem forskning og teori, som skal skabe grundlag for de mere anvendelses- og uddannelsesorienterede projekter og aktiviteter, som kan få direkte indflydelse på udviklingen af nye it-systemer og analyser af allerede eksisterende.

Carsten Schürmann forventer, at centerets nuværende forskerstab vil blive udvidet løbende i de kommende år. Han fortæller endvidere, at både offentlige og private virksomheder er mere end velkomne til at henvende sig med ønsker eller spørgsmål relateret til it-sikkerhed.

Læs mere om Center for Information Security and Trust Research på CIST.DK


Mere information

Carsten Schürmann, lektor, email carsten@itu.dk

Jari Kickbusch, Forskningskommunikatør, telefon 7218 5304, email jark@itu.dk