Ansvarlighed er afgørende for offentlig digitalisering

Digital ansvarlighed angår os alle og kan vise sig at være afgørende for at bevare danskernes tillid til digital udvikling. ITU’s Forskningscenter for Offentlig IT har sammen med DI Digital inviteret Shoshana Zuboff til Danmark den 27. september for at tale om digital ansvarlighed med afsæt i sin bog: Overvågningskapitalismens tidsalder.

Harvard Business School professor emerita Shoshana Zuboff har i årtier beskæftiget sig indgående med konsekvenserne af digitalisering. Hendes bog om ’overvågningskapitalisme’ er en skelsættende kritisk analyse af vor tids digitale udvikling, som er blevet modtaget med begejstring af anmeldere og kommentatorer.

- Vi har inviteret en oplægsholder, der om nogen kan give os indsigt i betydningen af digital ansvarlighed. Den offentlige sektor i Danmark har en høj grad af digitalisering, og danskerne udviser stor tillid til det offentlige, når data bliver anvendt til sagsbehandling og beregning af skat. Men hvis vi tager teknologier som AI, machine learning og data analytics i brug uden tilstrækkelig forberedelse, gambler vi med den høje grad af tillid, danskerne har til både det offentlige og til ny teknologi, og vi risikerer at vanskeliggøre fremtidig digitalisering. Derfor er ansvarlighed afgørende for digitaliseringen, siger Jens Schmidt, som er centerleder for Forskningscenter for Offentlig IT, der er etableret i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og IT-Universitetet.

Jens Schmidt påpeger, at digitalisering gennemføres i form af it-projekter, og at succesfuld digitalisering forudsætter succesfulde it-projekter.

Det er særligt i forberedelsen af it-projekterne, at digital ansvarlighed skal have en fremtrædende rolle - på linje med tekniske, økonomiske, organisatoriske og juridiske analyser - for at forhindre fejlslagne digitaliseringsprojekter, der kan gå ud over borgernes tillid til det offentlige og til den digitale udvikling i det hele taget.

- Forskningen viser, at de faktorer, der kan forbindes med, at projekter slår fejl, kan spores tilbage til projektforberedelsen. Derfor bør man - som man også forbereder økonomi, teknologi, organisation og juridiske forhold – inddrage overvejelser om digital ansvarlighed i projektforberedelsen og risikovurderingerne, siger Jens Schmidt.

Shoshana Zuboff er hovedtaler til arrangementet Surveilance Capitalism or Digital Responsibility, som afholdes den 27. september kl. 12:45-15:45 hos Dansk Industri, H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Arrangementet henvender sig til interessenter og beslutningstagere i den offentlige og private sektor.

Om Shoshana Zuboff

Shoshana Zuboff er professor emerita fra Harvard Business School og forfatter til bogen Overvågningskapitalismens tidsalder, som siges at være lige så skelsættende som Karl Marx’ Kapital. Hun har en ph.d. i socialpsykologi fra Harvard University og en bachelor i filosofi fra University of Chicago. Magasinet strategy+business har udnævnt Zuboff som “one of the world’s eleven most original business thinkers”.Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk