Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Bachelor i
Digitale medier og design

Om uddannelsen

På den 3-årige bacheloruddannelse (BSc) i Digitale medier og design, skal du arbejde med design af digitale medier og teknologi - både teoretisk og praktisk. Du får indblik i, hvordan digitale medier påvirker vores liv og samfund, og lærer at bruge teknologien som redskab til at kommunikere professionelt.

Vi anvender digitale medier og teknologi overalt i vores hverdags- og arbejdsliv. På uddannelsen i Digitale medier og design kommer du til at beskæftige dig med design af og kommunikation via disse medier på flere måder.

Eksempelvis skal vi designe interaktive koncepter til virksomheder og organisationer. Vi skal også undersøge, hvordan den rivende udvikling af digitale medier forandrer vores samfund. Og vi skal analysere, hvordan man oplever de budskaber, der kommunikeres via digitale medier.

Et vigtigt omdrejningspunkt i uddannelsen er interaktionsdesign, som fokuserer på, hvordan vi designer ikke bare teknologien, men også måden teknologien bruges på i samspil med mennesker og i forskellige praksisser. Arbejdet med interaktionsdesign handler således om at designe digitale teknologier og tjenester, så vi alle får mest muligt ud af dem, uanset om det er i en professionel kontekst eller i vores hverdagsliv.

Ugeskema

Her kan du se, hvordan en typisk uge kan se ud, når man læser Digitale medier og design. Det er fra semester på uddannelsen:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08.00   Fritid Fritid Forelæsning Fritid Arbejde Arbejde
09.00   Fritid Fritid Forelæsning Fritid Arbejde Arbejde
10.00 Forelæsning Fritid Fritid Øvelser/Gruppe Forberedelse Arbejde Arbejde
11.00 Forelæsning Fritid Forberedelse Øvelser/Gruppe Forberedelse Arbejde Arbejde
12.00 Øvelser/Gruppe Forelæsning Forberedelse Øvelser/Gruppe Forelæsning Arbejde Arbejde
13.00 Øvelser/Gruppe Forelæsning Forberedelse Forberedelse Forelæsning Arbejde Arbejde
14.00 Øvelser/Gruppe Øvelser/Gruppe Forberedelse Forberedelse Øvelser/Gruppe Arbejde Forberedelse
15.00 Analog Øvelser/Gruppe Studieorganisation Forberedelse Øvelser/Gruppe Arbejde Forberedelse
16.00 Analog Øvelser/Gruppe Studieorganisation Forberedelse Øvelser/Gruppe   Forberedelse
17.00 Analog Forberedelse Studieorganisation Studieorganisation Scrollbar Forberedelse Forberedelse
18.00   Forberedelse   Studieorganisation Scrollbar Forberedelse Arbejde
19.00 Forberedelse Forberedelse   Studieorganisation Scrollbar Forberedelse Arbejde
20.00 Forberedelse     Studieorganisation Scrollbar   Arbejde
21.00 Forberedelse       Scrollbar   Arbejde

Studiets opbygning

Bacheloruddannelsen i Digitale medier og design er et 3-årigt fuldtidsstudium inddelt i 6 semestre. Hvert semester skal du både følge kurser og deltage i projektarbejde. Studiet afsluttes med et bachelorprojekt.

Uddannelsen kan rettes mod to forskellige profiler: Interaktionsdesign eller Medier og kommunikation.

Se studieordningen for digitale medier og design.

Studieforløb på Bachelor i Digitale medier og design
1. semester

Akademisk arbejde og formidling
(7,5 ECTS)

Webdesignog portfollio
(7,5 ECTS)
Interaktionsdesign: genrerog kontekster
(7,5 ECTS)
Medie- ogkommunikationsteori
(7,5 ECTS)
2. semester Brugerundersøgelser og kvantitative metoder
(7,5 ECTS)
Digital kultur og medier
(7,5 ECTS)
Digitalt materiale og interaktive artefakter*
(15 ECTS)
Digitalt materiale og sociale medier**
(15 ECTS)
3. semester
Co-design and Qualitative Methods
(15 ECTS)
Digital Experience and Aesthics
(7,5 ECTS)
Designing Digital Play*
(7,5 ECTS)
Network Society**
(7,5 ECTS)
4. semester
Concept Development with Industry 
(15 ECTS)
Philosophy of Science and Technology
(7,5 ECTS)
Physical Computing*
(7,5 ECTS)
Locative Media**
(7,5 ECTS)
5. semester
Kvalitative forskningsmetoderog akademisk formidling
(15 ECTS)
Valgfristudieaktivitet
(7,5 ECTS)
Valgfristudieaktivitet
(7,5 ECTS)
6. semester
Bachelorprojekt
(15 ECTS)
E-business og iværksætteri
(7,5 ECTS)
Bæredygtigefremtider
(7,5 ECTS)

* Profil: Interaktionsdesign 

 ** Profil: Medier og kommunikation   

Valgfri kurser

Du kan vælge dine valgfri kurser blandt en række bachelorkurser på IT-Universitetet. Du kan også tage et kursus på et andet dansk eller udenlandsk universitet.

Du kan se alle kurser, der udbydes på IT-Universitetet samt deres beskrivelser i kursusoversigten.

Love og bekendtgørelser

For alle bachelorstuderende på IT-Universitetet med studiestart i august 2012 og senere gælder følgende love og bekendtgørelser:

Lov om universiteter (universitetsloven)
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
Mere

Skjul

Projekteksempel

Et eksempel er et DMD bachelorprojekt om design af sansepuder til udviklingshæmmede børn. Her førte udforskning af designmaterialer som intelligente tekstiler og digital elektronik (Arduino) til design af sanseoplevelser for børn, der har et behov for særlig sansestimulering.

Gennem designopgaver kommer du også til at arbejde med målgrupper, kommunikation og forretningsstrategi. 

Fremtid

Videreuddannelse

En bacheloruddannelse i Digitale medier og design giver dig den akademiske titel BSc (Bachelor of Science). Den giver dig mulighed for at læse videre på kandidatuddannelser inden for en række humanistiske og teknisk videnskabelige områder samt designområdet. Der er direkte adgang til at læse videre på to af IT-Universitetets kandidatlinjer, se boks.

Jobmuligheder

Kompetenceområderne i Digitale medier og design og uddannelsens globale perspektiv ruster dig til karrieremuligheder i både danske og internationale sammenhænge såvel i den offentlige som private sektor.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, praktiske øvelser og projektarbejde. Projektarbejde er en væsentlig del af uddannelsen i Digitale medier og design. Det træner dig i at arbejde sammen med andre studerende og med eksterne virksomheder og organisationer. Desuden giver projektarbejdet og valgfagene dig mulighed for at gå i dybden med emner af egen interesse, og dermed være med til at forme din egen profil.

Uddannelsen samarbejder med Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) i USA om fælles undervisningsforløb. Derfor foregår al undervisning på 2. år udelukkende på engelsk, og der vil også være mulighed for at lave projekter i samarbejde med studerende og vejledere fra Georgia Tech.

Udveksling

Der er gode muligheder for at studere et semester i udlandet som en integreret del af din bacheloruddannelse i Digitale medier og design.

Det tætte samarbejde med Georgia Tech er en oplagt mulighed for udveksling, men vi har også udvekslingsaftaler med universiteter rundt omkring i verden. For studerende på Digitale medier og design vil vi fremhæve:

Vi arbejder løbende på at etablere endnu flere udvekslings- og samarbejdsaftaler

Bachelor i job

Optagelsestal

  • Digitale medier og design optager i 2017 ca. 66 nye studerende. 
  • 90% via kvote 1 og 10 % fordeles via kvote 2. 
  • Vejledende eksamensgennemsnit fra 2016 i kvote 1: 9,1.

#lifeatitu

Studievejledning

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.

Lokale 3D05 og 3D07
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5240

Email: studievejledningen@itu.dk

Top