Kandidatuddannelser

Kandidatuddannelsen ved IT-Universitetet består af fem linjer med fokus på hvert sit kerneområde indenfor it - spil, digital design, datalogi, software og business.