Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Enkeltfagskurser

Efterårets kurser offentliggøres 15. maj

Om enkeltfag

Hvert semester udbyder IT-Universitetet en lang række enkeltfagskurser. Kurserne har forskellige niveauer, så hvad enten du har lyst til tage fat på et helt nyt område eller ønsker at gå i dybden med et specialiseret emne, kan du finde noget der passer dig.

Med et enkeltfagskursus får du både teori og praksis. Du kan bygge videre på din erfaring, opdage nye hjørner og ikke mindst anvende den nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

Enkeltfagskurserne er på enten bachelor-, kandidat- eller masterniveau. På nogle kurser foregår undervisningen på engelsk. Et kursus løber typisk over enten 12 til 16 uger eller som weekendseminar fordelt på to weekender. 

Nedenfor finder du vores aktuelle kursusudbud. Vær opmærksom på, at udbuddet af kurser ændres fra semester til semester. Efterårets kursusudbud offentliggøres medio maj og forårets kursusudbud offentliggøres medio november. Hvis du ønsker at blive adviseret, når et nyt kursusudbud er klar, kan du tilmelde dig denne mailingliste. I kursusoversigten kan du se en oversigt over samtlige kurser.

Begrænset antal pladser på enkeltfagskurser
Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser på bachelor-, kandidat-, master og diplomuddannelserne. Hvis du ønsker at blive optaget på et bestemt kursus, skal du ansøge hurtigst muligt, efter ansøgningsportalen åbner hhv. medio maj og medio november, da de ledige pladser på kurserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Enkeltfagskurser

Lige nu 58 enkeltfagskurser.

3D Game Art

Kurset lærer deltagerne om 3D Game Art til demoprojekter og indie spil. Pensum dækker en række temaer: modeling concepts, textures og composing materials, mapping og animation. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauInfo
Advanced Programming

Kurset giver en introduktion til moderne programmeringsteknikker, herunder egenskabsbaseret softwaretest, rekursion, programmering med monader og datastrømme, strikt (call-by-value) og doven (call-by-name, call-by-need) evaluering, immuterbare datastrukturer, og "linser" til datasynkronisering. Vi præsenterer det meste i Scala, men inddrager Haskell og andre programmeringssprog fra tid til anden. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development og som valgfag på Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Advanced Software Engineering

Kurset hæver sig over specifikke måder at udvikle software på og giver deltagerne redskaberne til at evaluere og sammenligne forskellige metoder samt tilgange til at udvikle software. Udover at diskutere traditionel og agil softwareudvikling vil kurset også fokusere på nye temaer som Continuous Software Engineering, DevOps udvikling og End User Development. Deltagernes erfaring bliver brugt til at udfordre forskningsresultater og diskutere muligheder. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Algorithm Design Project

Kurset introducerer teknikker til at løse komplekse programmeringsopgaver, som opstår i moderne it-systemer. Kursets fokus er på design og analyse af algoritmer. Kurset omhandler følgende emner: approximation algorithms, randomiserede algoritmer, algoritmer for datastrømme, algoritmer for store mængder data og frameworks for parallel/distribueret computation. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Anskaffelse og kravspecifikation

Nøglen til at anskaffe det rigtige it-system er en kravspecifikation, der sikrer, at kunden får det, han har behov for, og at leverandøren kan bruge det, han har og er god til. På dette kursus lærer du processen fra den første idé, til systemet er anskaffet og overgivet til drift. Systemet kan være et standard/rammesystem (fx et ERP system), et system udviklet in-house, et produkt til videresalg eller et system udviklet af andre fx ved outsourcing til udlandet. Du lærer metoder, der kan bruges i alle slags it-projekter, både agile og traditionelle. Primært gruppearbejde. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Artificial Life & Evolutionary Robotics: Theory, Methods and Art

Det primære mål med kurset er at give de studerende en forståelse for fundamentet og det filosofiske grundlag for kunstigt liv, dets metoder, og dets praktiske anvendelse i spil, robotteknologi og kunst. Kurset vil delvis dække følgende emner: filosofiske perspektiver på livets natur og muligheden for kunstigt liv; blødt kunstigt liv (cellulære automata, Artificial Evolution, Neutral Networks, Neuroevolution, NEAT/HyperNEAT, generative og udviklingsmæssige systems, CPPNs, HyperNEAT, L-Systems); hårdt kunstigt liv (alife robotter, evolutionær robotteknologi, virkelighedskløften, co-evolution organer og hjerne); Collectiv Intelligens (Swarm robotteknologi, evolution for kommunikation, cellulære robotsystemer, selvorganiserende og selv-reproducerende systemer; Wet Artificial Life (kemisk kunstigt liv). Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauInfo
Bæredygtige fremtider

Verden står overfor store miljømæssige udfordringer, og der er brug for nye innovationer, der kan føre til ændrede livsformer og grønnere produktionskæder. Kurset vil give en grundlæggende indføring i og kritisk forståelse af bæredygtig interaktionsdesign (SID Sustainable Interaction Design) og tager afsæt i en kompleks forståelse af såvel ’bæredygtighed,’ som ’design’ og ’IT’. Kurset vil gå bag om den hype, der ofte følger med bæredygtige designløsninger, ved at tage en holistisk tilgang til design og kritisk analysere, diskutere og reflektere over de mange og komplekse (politiske, miljømæssige, økonomiske, sociale, og etiske) problematikker involveret i at designe bæredygtige fremtider. På kurset vil vi tage udgangspunkt i et antal konkrete cases, hvor IT bruges til at skabe bæredygtighed fx kunne det være ‘smart city’, ‘energy houses’, ‘green shopping’ eller ‘genbrug af IT’. Kurset foregår på dansk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Big Data Processes

Big Data processer kan bruges til at forstå komplekse fænomener eller bygge forudsigelsesmodeller. På kurset undersøges teknologiske trends, der ligger bag Big Data. Vi diskuterer potentialer i Big Data processer og deres begrænsninger fra tekniske, etiske og organisatoriske perspektiver - særligt i de tilfælde hvor personlige data er involveret. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Business Process Modelling and Analysis

Det ultimative mål for Business Process Management (BPM) og Case Management (CM) systemer er at muliggøre Real-Time Enterprise, hvor forretningsprocesser og sagsgange monitoreres og understøttes af it-systemer på alle tidspunkter og leverer relevante informationer, der understøtter validering og gennemførelse af processer udført af både mennesker og automatiserede it-services. Kurset vil gøre de studerende i stand til at anvende state-of-the-art værktøjer og notationer (BPMN og DMN fra OMG.org og DCR grafer) til at samarbejde om at beskrive og analysere forretningsprocesser. Derudover vil kurset beskrive teknologien og metoderne, der ligger til grund for BPM- og CM-systemer og analyse af forretningsprocesser og dermed sætte deltageren i stand til at deltage i udvikling af sådanne systemer. Kurset er på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Communication Design: Applied Methods and Techniques

På kurset lærer du at skabe kreative innovative kommunikationsdesigns til en række digitale platforme. Kurset fokuserer både på NABC-metoden og design thinking. De studerende vil også blive introduceret til en række forskellige metoder, der bruges til at skabe og præsentere det udviklede kommunikationsdesign. Kurset bruger undervisningsmetoden problembaseret læring og tilsigter at klæde deltagerne på til at arbejde med digital innovation i medieindustrien. Undervisningen er bygget op om hands-on projekter. Kurset foregår på dansk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation.

KandidatniveauInfo
Concept Development with Industry

På kurset udvikler du koncepter for digitale medieprodukter i samarbejde med virksomhed inden for den private eller offentlige sektor. Kurset omhandler: metode til identifikation af problem, idegenerering og konceptudvikling i grupper, visualiseringsværktøjer, bruger- og interessentanalyse, analyse af organisationens interne og eksterne forretningskontekst, kulturelle organisatoriske forandringer, pitching og kundepræsentation, udvikling af forretningsmodel og projektledelse. Afhængig af virksomheden behov kan kurset også omhandle emner som lokationsbaserede services, tracking, tilgængeligt design, serviceinteraktion, nye teknologier, sociale, kulturelle og økonomiske trends og så videre. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Data Mining

Kurset giver en introduktion til feltet for data-mining. Du lærer at analysere og løse problemer relateret til data-mining gennem praktiske øvelser, som involverer både brug af frit en tilgængelig data-mining pakke og implementering af algoritmer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauInfo
Database Tuning

Kurset lærer dig at forstå inderside af data management systemer. Du bliver både i stand til at vælge et passende data management system og forbedre ydeevnen af relationelle databaser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Database Tuning Project

Kurset er bygget op om et projekt og er ikke baseret på lektioner og øvelser. I stedet får de studerende mulighed for at bruge koncepter og teknikker lært på kurset: Database Tuning. Kurset giver de studerende en unik mulighed for at få hands-on erfaring med databasesystemer til en given applikation. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Database Use and Design

Kurset vil lære de studerende at forholde sig til udviklingen af og brug af data, herunder databasedesign og datainfrastrukturer; open data; small data; big data (muliggørelse og kilder); datavisualisering og analyse; regerings- og forretningsmæssige rationaler for big data; tekniske og organisatoriske udfordringer relateret til data samt etiske, politiske og sociale bekymringer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Designing Interactive Artifacts

På kurset vil de studerende beskæftige sig med basale elementer af interaktionsdesign – kode, elektronik og materialer – med henblik på at give liv til interaktive prototyper og sketches. Med afsæt i særlige teknologier og materialer vil vi afdække forskellige aktuelle teamer inden for interaktionsdesign. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation.

KandidatniveauInfo
Digital Business Models

Udvikling af nye digitale teknologier giver organisationer nye forretningsmuligheder og muligheder for at skabe værdi med digitalisering. Kurset har fokus på at opfange og forstå de nye forretningsmodeller, som opstår og forstå, hvordan organisationer iværksætte disse forretningsmodeller på en måde, som skaber værdi for alle stakeholders. Kurset dækker de økonomiske, sociale og kulturelle elementer af forretningsmodeller og undersøger, hvordan forskellige forretningsmodeller skaber, levere, og opfanger værdi på forskellige måder. Casestudier er en væsentlig del af kurset og inkluderer blandt andet forretningsmodeller som: åben innovation, digitale platforme og økosystemer, dele- og ejeøkonomi, socialt entreprenørskab og crowdfunding. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Digital Democratic Citizenship

På kurset undersøges nutidige teorier og udsagn om digitale mediers indflydelse på medborgerskab og demokrati. Vi udforsker dynamikker i digitale medier, demokrati og medborgerskab, såvel som hvordan de kontinuerligt er blevet og bliver formet af hinanden. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation.

KandidatniveauInfo
Digital Game Theory

Digitale spil som genre bliver mere og mere populært inden for både underholdning, marketing, udtryk og kunst. Kurset følger to strenge: spilanalyse og teoretiske emner inden for spilforskning. Analysen af ikke-interaktive tekster såsom film og litteratur har den fordel, at de præsenterer en statisk tekst, som kan dissekeres uden reference til læseren/seeren. Med spil er det mere kompliceret på grund af feedback-loopet fra spillere, spil-tekst og maskine. Oplevelsen af spil kan ikke skilles fra spillet selv, hvilket skaber nogle seriøse udfordringer for spilanalysen. På kurset vil vi udforske metoder til at holde en kritisk afstand til spil-oplevelsen for at udvikle en sammenhængende analyse. Kurset dækker centrale emner såsom: digitale spil, mediation og tekstualitet, spillerinvolvering, immersion, narrativ, emergence, etik og persuasive spil. Kurset giver både en teoretisk og en praktisk tilgang, herunder hands-on gaming sessioner, der tager teorien og anvende den på bestemte spil gennem øvelser, der er udviklet specielt til dette formål. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauInfo
Digital medieæstetik

Kurset giver en introduktion til æstetiske perspektiver, kontekster og strategier. Gennem forelæsning, diskussioner, øvelser, analyse og excurtioner lærer de studerende om processer inden for design, innovation og æstetisk praksis, som vi analyseres og kontekstualiserer i relation til den virkelige verden. Målet med kurset er således at give et solidt teoretisk og analytisk fundament og udvide de studerendes viden om genrer og strategier inden for digital æstetik. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation.

KandidatniveauInfo
E-business og iværksætteri

Kurset giver et introducerende overblik over aktiviteter, analyser, metoder, modeller og udfordringer relateret til at identificere forretningsværdien i en ide og lancere den. Emnerne på kurset vil fx være: introduktion til iværksætteri og opbygning af et iværksætterteam; forstå muligheder og generere ideer; udvikling og afgrænsning af et kundesegment og værdipositionering; udvikling af en bæredygtig forretningsmodel; markeds- og konkurrentanalyse; IPR og juridisk; opnå finansiering og/eller finansiel funding; skrive en forretningsplan. Kurset foregår på dansk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Enterprisearkitektur

På dette kursus lærer du om de væsentligste aspekter af enterprisearkitektur (forretnings- og it-arkitektur) fra strategi til den praktiske udførelse. Kurset følger Carnegie Mellon University's Enterprise Architecture Knowledge and Skills Areas (levels 1.0 and 2.0). Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Forandringsledelse og implementering

Forandring er et grundvilkår i organisationer og en opgave, som alle ledere skal kunne forstå og håndtere. Det gælder it-lederen både i forhold til it-organisationen, men også i forhold til større organisatoriske forandringer, hvor it typisk spiller en væsentlig rolle. Kurset giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse og fokuserer på indsigt og eksempler om implementering af it-baserede forandringsprojekter. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Foundations of Computing - Algorithms and Data Structures

Kurset giver en introduktion til datastrukturer, algoritmer og kompleksitet for uerfarne programmører. Du lærer om kompleksitetsanalyse, standardalgoritmer og -datastrukturer for bl.a. sortering, mængder, ordbøger og grafer, algoritmisk problemløsning og indkapsling af abstrakte datastrukturer. Samtidig vil kurset give dig grundlæggende algoritmiske værktøjer, som er uundværlige for enhver softwareudvikler. Kurset forløber som en række forelæsninger med tilhørende øvelser. Emnerne er blandt andet kompleksitet analyse, big-O, algoritmiske problemløsningsteknikker, herunder del-og-hersk, konkrete algoritmer og datastrukturer til search trees, sortering, hashing, grafer, korteste stier. Forelæsningerne vil dække teori og øvelse vil træne praktiske udfordringer ved anvendelse af teorien. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Frameworks and Architectures for the Web

Kurset giver de studerende praktisk viden om webprogrammeringskoncepter og -teknikker og teknikker til design af brugergrænseflade i skabelsen af dynamiske websider. De studerende får mulighed for at forstå principperne bag klient og serverbaserede scripts såvel som konstruktioner af brugergrænseflader. Ved at bruge principperne udforsker vi almindelige frameworks og arkitekturer for internettet, såvel som objektorienterede features af webprogrammering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Funktionel Programmering (andetårsprojekt)

Kurset handler om funktionel programmering – med særligt fokus på F#. Kurset går i detaljer med det funktionelle programmeringsparadigme, og kommer desuden omkring funktionelle datastrukturer, styring af hukommelse og parallel programmering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Game Development

Kursets formål er at give en praktisk introduktion til team-baseret spiludvikling. Kurset har fokus på udviklingsmetoder anvendt i en egentlig spilproduktion, og du skal udvikle et spil på kurset. Til det formål skal du identificere, hvad der gør dit spil unikt, hvad er det væsentlige ved spillets teknik og design, og hvordan kan du bedst kommunikere det. Alle disse komponenter udgør vurderingskriterier til din produktion. Spillet skal have en begyndelse og en slutning og tilbyde mindst 20 minutters varieret gameplay. Produktionsprocessen af ​​spillet er baseret på en projektplan og et dokument med makrodesign udtænkt af teamets medlemmer. Endelig skal teamet lave en markedsføringsplan og en business case for spillet. Som en del af evalueringskriterierne vil de studerende være forpligtet til at producere en trailer og et pressekit, samt en argumentation for de tekniske muligheder i den endelige produktion. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauInfo
Game World Design

Kurset omfatter tre dimensioner: 1) konceptuelt design af verdener, herunder fremstilling af verdener, narrative fremstillinger og karakterlogik, 2) udvikling af visuelle elementer, herunder en visuel pitch for et digitalt spil og visuelt design af et koncept for en spilverden, og 3) produktion af prototyper af spilindhold (rekvisiter, arkitektur m.m.). Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauInfo
Global Project Management

Kurset omhandler karakteren af såvel som udfordringer associeret med global projektledelse og it. På kurset vil de studerende lære om: globaliseringens indflydelse på globale projekter; eksempler fra industrien (fx global softwareudvikling); udfordringer relateret specifikt til global interaktion og koordination (fx kultur, afstand, tidsforskelle); hvordan it understøtter samarbejde og koordinering af globale projekter. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Graphics Programming

Kurset giver et solidt fundament inden for grafik programmering på implementeringsniveau. Det sker ved at de studerende skal implementere de vigtigste komponenter i en traditionel pipeline for projektions-baseret rendering i JavaScript, herunder: model og kamera transformationer; perspektiv projektion; programmering af skygger; Gouraud og Phong lys modeller; texture-mapping og bump-mapping. Desuden vil den studerende blive vejledt i at opnå specialiseret viden inden for grafik programmering efter eget valg som for eksempel: parametriserede overflader; fysisk simulation; partikel systemer; voxel rendering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauInfo
Intelligent Systems Programming

Kurset introducerer til de vigtigste teknikker til problemløsning og understøttelse af beslutninger inden for AI og optimering. Du bliver kvalificeret til at arbejde med business intelligence og optimering på internationalt niveau og til at arbejde med ”intelligente” applikationer i udviklingsafdelinger. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Introduction to Database Design, MSc

Kurset giver en introduktion til relationelle databaser og en introduktion til dataanalyse – begge dele fra et praktisk og teoretisk perspektiv. Størstedelen af kurset handler om relationelle databaser, herunder teori og praksis for forespørgsler og modellering af databaser. I slutningen af kurset vil vi også fokusere på teknikker til OLAP. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Introduction to Image Analysis and Machine Learning, MSc

Computer vision/billedanalyse og machine learning har i de senere år spillet afgørende roller i udviklingen af ​​nye innovative applikationer baseret på billeder (fx forskellige tjenester, som Google, Facebook, Microsoft, snapchat osv). Kurset giver den grundlæggende viden og færdigheder, der kræves for at designe, bygge og udvikle mindre computer vision (CV) programmer. Studerende får en introduktion til computer vision, billedanalyse, lineær algebra og programmering. Desuden vil kurset præsentere de grundlæggende modeller, der bruges til CV og machine learning, samt teknikker til at gennemføre dem. I øvelser og obligatoriske opgaver vil du få hands-on erfaring med de teknikker, der er beskrevet under forelæsningerne. I øvelserne vil vi bruge billeder fra digitale kameraer og web-kameraer til at illustrere teorien. Kameraer vil være tilgængelig i løbet af kurset. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Introduktion til servicedesign

Kurset introducerer grundlæggende principper, metoder og værktøjer til servicedesign. Gennem forelæsninger, case studies og hands-on erfaring vil du lære at identificere muligheder for servicedesign, analysere og forbedre eksisterende services ecosystems. Også værktøjer relateret til usability, user experience og tilgængelighed vil blive inddraget. Kursets emner vil fx være: mapping og analyse af service ecology; touch point analyse og design; front- og back-stage processer; udvikling og fortolkning af service blueprints; service design metaforer og konceptuel analyse; user experience, usability og tilgængelighed for service design; måling og validering af service design. Kurset er på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation.

KandidatniveauInfo
IT & Work Design

Kurset introducerer metoder, der bruges til at gennemføre etnografiske undersøgelser med fokus på at rekonstruere praksisser og teknologi til at understøtte særlige organisatoriske omgivelser. De studerende vil lære at anvende teoretiske socio-tekniske koncepter for at argumentere, forklare og reflektere over studiet på en arbejdsplads med fokus på at forstå forretningens og arbejdsstedets realiteter. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
IT Governance & Quality Management

Udviklingen af it support til forretningsprocesser kræver it-ledelsesstrukturer, uanset om systemet er købt som COTS eller udviklet til et specifikt formål. Kurset vil fokusere på den indflydelse, ledelsesstrukturer har på forretningsprocesser - særligt i en global kontekst. Studerende vil blive introduceret til en række forskellige cases fra den virkelig verden af folk, der arbejder med området på daglig basis. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
IT-enabled Process Improvement

Kontinuerlig forbedring og innovation af organisatoriske processer betragtes som essentielt for organisatorisk overlevelse. Derfor findes der også mange frameworks og teoretiske perspektiver til at gribe den slags forbedrende initiativer an. På dette kursus lærer de studerende om seks af disse tilgange: Design Thinking, capability Improvement, Lean Management, Maturity & Measurement, Lean Six Sigma og Soft Systems Methodology. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Locative Media

Kurset giver et overblik over basale koncepter, teorier og teknologier inden for locative media (medier, hvis funktion er bundet til lokation). På kurset vil den studerende udarbejde designkoncepter for applikationer med locative media og lave en prototype på en applikation ved at bruge udvalgte værktøjer. Kurset giver også et overblik over historien knyttet til locative media, herunder forskning inden for relationen mellem rum, sted og digital teknologi. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Digitale Medier og Design.

BachelorniveauInfo
Mobile App Development

Kurset giver en introduktion til udvikling af Android-apps i Java. Efter kurset vil du blandt andet kunne planlægge og udvikle responsive, multitrådede Android-apps med backend-integration og location awareness. Kurset foregår på engelsk og udbydes på: Kandidat i Softwareudvikling.

KandidatniveauInfo
Open Innovation and Design

Kurset giver de studerende teknikker og værktøjer til at forstå fundamentale koncepter for open innovation. Kurset udforsker, hvordan organisationer bevidst bruger in- og outflow af viden til at udvikle og understøtte innovation. Kurset trækker linjer fra organisationsteori 1.0 til 3.0 med fladere strukturer og højere grad af anvendelse af åbne økosystemer. I den spirende æra af organisationsudvikling bliver innovation inden for produkter, processer og forretningsmodeller vigtigt for alle typer af organisationer (private, offentlige, NGO’er og sociale virksomheder). Kurset fokuserer på nuancerne af paradigmet for organistionsinnovation, og hvordan det bidrager til at avancerede ideer, dagsordner og forretninger både i teori og praksis. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelserne: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo
Pervasive Computing

Kurset studerer de konceptuelle, teoretiske og anvendelige aspekter af pervasive computing. De studerende lærer om design og brug af lokationsbaserede og kontekst-opmærksomme teknologier og applikationer, nye typer af brugergrænseflader for pervasive computing og sensorteknologi og sensor databearbejdning. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Philosophy of Science and Technology

Kurset giver en grundlæggende introduktion til videnskabsteori med særligt fokus på teknologi og it. Kurset består af et mix af generelle diskussioner af teknologi og en række moderne emner såsom demokratisk design, feministiske tilgange til teknologi og videnskab, overvågning og privatliv og værdier i design. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelserne: Digitale medier og design og Global Business Informatics.

BachelorniveauInfo
Politisk kommunikation

På kurset ’Politisk kommunikation i en ny medievirkelighed’ vil Karl Kjær Bang og Kristian Basballe trække på deres erfaring fra toppen af dansk politik og medieverdenen til at give de studerende en unik indsigt i, hvordan man laver succesfuld politisk kommunikation. På kurset lærer, hvordan du udnytter mulighederne i den nye medievirkelighed til at sætte en dagsorden, håndtere en krise og brande en organisation eller virksomhed. Samtidig reflekterer du over dine valg, så du hele tiden bliver bedre og tilpasser dine redskaber efter, hvad der virker. Kurset er på dansk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation

KandidatniveauInfo
Programming for Game Designers

At være i stand til at bruge en computers fulde potentiale kræver, at man ved noget om programmering. Kurset er henvendt til ikke-tekniske deltagere (fx designere) og har fokus på at skabe interaktive systemer fx spil. Du lærer at forstå de fundamentale principper bag design af programmer, at designe og implementere programmer og at skrive og bruge specialfremstillede funktioner. I grove træk kommer vi rundt om følgende emner: grundlæggende syntaks og programstruktur, objekt-orienteret programming, anvendelseseksempler, interaktivitet og grafik. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauInfo
Programming Language Concepts and Implementation

På kurset lærer du om C# med fokus på generics og delegates. Vi studerer maskinmodellen og lærer, hvordan hukommelsen styres, og hvordan parametre sendes til metoder. Også principperne bag de virtuelle maskiner JVM og CLR, som bruges i implementeringen af C# og Java bliver undersøgt på kurset, og en stor del af kurset er dedikeret til oversættelse af kildekode til kode, der kan eksekveres på en virtuel maskine. Kurset foregår på engelsk og udbydes som valgfag på Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Programming Language Seminar

Kursets emne er programmeringssprogs grundlag og teknologier med særlig vægt på avancerede teknologier, som sandsynligvis vil påvirke software praksis i de kommende år. I vid udstrækning fokuserer kurset på verificering af programmer - ved hjælp af logik og matematik at kontrollere, at et program gør præcis, hvad der er designet til at gøre og intet andet. Ved at verificere programmer kan vi være sikre på, at alle fejl faktisk bliver opdaget. Vi vil overvejende bruge den interaktive Coq Proof Assitant, som giver brugerne mulighed for at skrive programmer, bevise egenskaber om disse programmer, og derefter udtrække programmerne som eksekverbar OCaml kode. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauInfo
Qualitative Methods

På kurset lærer du om kvalitative metoder for spilanalyse. Fokus vil især være på samfundsvidenskabelige metoder som interviews, fokusgrupper og etnografiske undersøgelser. Et centralt emne er udfordringerne ved at lave kvalitative undersøgelser online. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauInfo
Refleksion over it

Kurset introducerer studerende til vigtige filosofiske og historiske perspektiver på videnskab og teknologi såvel som mere generelle epistemologiske, etiske og refleksive emner relateret til samfundsvidenskabelige discipliner. Kurset har fokus på emner relateret til informationsvidenskab og informationsteknologier, herunder spørgsmål om hvordan mennesker, teknologier og viden forventes at fungere i informations- og samfundsvidenskab. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Security

Kurset har fokus på forskellige anvendte aspekter af informationssikkerhed med afsæt i fem større emner: sikkerhed i operativsystemer, sikkerhed i applikationer med vægt på webapplikationer, risikoanalyse og risikostyring, Computer Forensics, praktisk brug af kryptografi i it-sikkerhed. Udover kursets teoretiske oplæg vil vi analyserer eksisterende systemer og designe/implementere nye. Efter kurset vil du derfor kunne identificere og diskutere vigtige principper for it-sikkerhed og anvende og relatere disse principper til sikring af netværksbaserede serverinstallationer. Du vil kunne beskrive og forklare intrusion detection og identificere og forklare de fælles sikkerhedsmæssige faldgruber af webapplikationer. Du vil også kunne identificere, beskrive og forklare basale teknikker til computer forensics og analysere sikkerhedsrisici i et it-system samt reflektere over mulige forbedringer af systemet. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling.

KandidatniveauInfo
Servicedesign: teori og praksis

Kurset introducerer til teorier og praksis inden for servicedesign. Gennem forelæsninger, case studies og workshops præsenterer kurset konceptuelle og operationelle værktøjer til analyse og forbedring af eksisterende services såvel som udvikling af nye services. På kurset vil du udforske emner, som er centrale for servicedesign såsom den teknologiske kontekst for services, servicestrategi, journey mapping, vurdering af user experience relateret til services, touch-point analyse og design, serviceinteraktion, front- og back-stage design, udvikling af service blueprints, service prototyping, service co-creation, forandringsledelse og service implementering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i interaktionsdesign.

MasterniveauInfo
Sociale medier: kulturer og netværk

Kurset er primært teoretisk og præsenterer en række indfaldsvinkler til analytisk anvendelse i eksamensopgaven. Kursets udvalg af tematikker inden for sociale og digitale netværk er blandt andet: digital kultur, teknologi og netværksorganisering; digitalitetens forskydninger i tid og rum; virtuelle fællesskaber og sociale netværkssider; digital kommunikation i strategisk perspektiv; analysemetoder og etik. Kurset foregår på dansk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation.

KandidatniveauInfo
Softwareudvikling i større grupper (andetårsprojekt)

Formålet med kurset er at udvikle en ray tracer. En ray tracer er et program, der, givet et virtuel 3-dimensionalt rum med objekter, kan simulere hvordan lys udsendt fra lyskilder reflekteres på objekterne for endeligt at ramme linsen på et kamera. Moderne ray tracers kan gengive fotorealistiske billeder, og anvendes af virksomheder som fx Pixar, når de laver computeranimerede film. De ray tracers som de studerende udvikler på dette kursus vil understøtte følgende features: implicitte overflader (ligninger i 3-dimensionalt rum, som nøjagtigt beskriver en geometrisk form), konstrueret rumgeometri (constructive solid geometry, operatorer som forening, skæring og differens udført på simple forme), refleksioner (teknikker til at modellere reflektive materialer), affine transformationer (skalering, translation, rotation, etc. af forme), optimering (parallel processering, samt passende accelerering af datastrukturer til at optimere renderingstid), trekants-meshes (diskret repræsentation af komplekse 3D-overflader, fx dyr, køretøjer, etc.), textures (forme kan visualiseres med textures). Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Systematisk design af brugergrænseflader

Kurset gør dig i stand til at designe brugergrænseflader på en systematisk måde samt vurdere brugervenligheden af en grænsefladen. Du skal både tage hensyn til brugerens behov, psykologi, den platform systemet skal køre på, og de data systemet skal indeholde. For at planlægge systemets dataindhold skal du også lære at modellere data. Om systemet er let at lære, effektivt, og behageligt at bruge, er først og fremmest et spørgsmål om et godt design af brugergrænsefladen. Du skal derfor også lære at bedømme brugervenlighed af en brugergrænseflade, samt hvordan prototyper kan bruges til at designe brugervenlige systemer. Du prøver at designe flere brugergrænseflader i løbet af kurset, og ved eksamen designer du også en. Kurset foregår på dansk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Systemudvikling og projektorganisering

Målet med dette kursus er at give den studerende forudsætninger for at kunne reflektere over valg af udviklingsstrategi i et konkret projekt samt at kunne fungere som projektleder og -deltager i systemudviklingsprojekter. Kurset indeholder en generel introduktion til it-projektledelse og de metoder og teknikker, der anvendes med henblik på at styre et it-projekt. Som helhed giver kurset et overblik over forskellige systemudviklingsmodeller, og hvordan de relaterer sig til it-projektledelse. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

BachelorniveauInfo
Udvikling af digitale forretningsmodeller

Kurset retter sig mod den, der skal stå for eller medvirke til understøttelsen af virksomhedens behov på mobile og digitale platforme. Fx over for målgrupper som kunder/brugere, samarbejdspartnere eller internt virksomhedsunderstøttende. På kurset får du teori og viden om mobil/tablet-koncepter, indsigt i forskellen mellem løsninger til nettet og apps og ikke mindst indsigt i, hvordan de nye teknologier giver mulighed for nye forretningsmodeller. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i interaktionsdesign.

MasterniveauInfo
Usability og User Experience – formidling og metoder

Kurset introducerer dig til teori, principper og praksis inden for usability og user experience. Usability er et kerneområde inden for interaktionsdesign, og vi vil have fokus på, hvordan det enkelte menneske oplever og bruger forskellige digitale interaktionsformer. Du lærer at vælge blandt forskellige brugerundersøgelsesmetoder samt at udføre dataindsamling og analysere data. Du bliver præsenteret for forskellige usabilitymetoder og usabilityprincipper, herunder interviews, tænke-højt test, metrikker, ekspertevaluering, usability, kort sortering, m.m. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i interaktionsdesign.

MasterniveauInfo
Visionær ledelse i den data-drevne organisation

Kurset introducerer metoder til at omfavne de nye muligheder, som store datamængder tilbyder til den visionære leder. Kurset giver således en tilgang til data i organisationer, hvor lederen fortolker og forstår data gennem sin egen ekspertise snarere end at se data som neutralt instrument til at ’læse’ organisationen. Filosofien er kort sagt, at de spørgsmål lederen stiller til data, skal være mindst lige så komplekse, som de betingelser data bliver til og cirkulerer under. Gennem projektarbejde introduceres til forskellige metoder til datavisualisering og analyse. Der arbejdes med problemstillinger fra egen organisation og med de muligheder datavisualisering og analyse åbner for i forhold til beslutningsprocesser. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

MasterniveauInfo
Writing Innovation Studio

Tydelig, præcis og overbevisende argumentation, herunder viden om, hvordan man konstruerer og fortæller en troværdig historie, er afgørende både i erhvervslivet og den digitale verden. Gode narrativer kan ændre skæbnen for et produkt, et fællesskab eller en virksomhed. Kurset er praksisbaseret og giver de studerende værktøjer til at udvikle deres evne til at skrive. Kurset tilbyder et online studio, hvor de studerende kan udforske at skrive til offentligheden, erhvervslivet, ledelsen og akademiske specialister. De studerende vil få erfaring med kreative skriveteknikker og storytelling såvel som værktøjer til at arbejde med forskellige empirisk data. De lærer at omforme researchmateriale og ideer til overbevisende tekst i forskellige formater fra pressemeddelelser til podcasts og blogposts. Der lægges vægt på skriftlig kommunikation, men mundtlig og visuel kommunikation til også blive inkluderet. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauInfo

Arbejdsgiveren om værdien af enkeltfag»

"Det er en del af vores strategiske satsning at efteruddanne medarbejdere på IT-Universitetets enkeltfagskurser. Dermed sikrer vi, at de får den nyeste viden, og kan levere den bedste kvalitet til vores kunder."

Steen Jappe, afdelingschef for GIS og IT i COWI.
«

Den studerende om værdien af enkeltfag


»

”Værdien af at tage et enkeltfag på IT­-Universitetet har helt konkret været, at jeg nu kan lave webløsninger, der rent kommercielt virker bedre.”

Jakob Kyvsgaard-Nielsen, konsulent i Danspar
«
Kom til gratis seminar torsdag den 4. maj og bliv klogere på, hvordan man kan arbejde med it-innovation.


Læs mere og tilmeld dig her

Vil du udfordres?

»

”Det, der adskiller enkeltfagskurser på IT-Universitetet fra andre steder, er, at vi leverer både teori og praksis. Vi tilbyder forskningsbaseret uddannelse, men involverer i høj grad også eksterne undervisere med stor praktisk erfaring”.”IT-Universitetets uddannelser har et godt renommé i erhvervslivet, fordi vi lærer folk at tænke selvstændigt og løse problemerne på den måde, der er hensigtsmæssig i situationen, frem for, hvordan en given lærebog har forestillet sig en løsning”.

John Gøtze, ekstern lektor og specialist i enterprise arkitektur
«


John Gøtze.

Undervisning

Du vil blive undervist af specialister inden for deres specifikke del af det it-faglige felt. Derudover er der på nogle af kurserne tilknyttet erhvervsfolk som gæsteundervisere. De har til opgave at fokusere på, hvordan man konkret omsætter teori til praksis i virksomhederne. 

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, feedback, fremlæggelser, gruppearbejde og faglige diskussioner. Du tilbydes vejledning til alle projekter og opgaver.
Du skal forvente at afsætte ca. 8-10 timer om ugen pr. kursus á 7,5 ECTS, inkl. forberedelse. Der er undervisning én gang om ugen.

Alle enkeltfagskurser er tilrettelagt som deltidsstudier, så det er muligt at følge dem sideløbende med et fuldtidsarbejde og familieliv. Der undervises enten i dagtimerne, om eftermiddag eller om aftenen. Desuden tilbydes enkelte kurser med netbaseret undervisning

Nye kompetencer og viden

Med et enkeltfagskursus opnår du følgende kompetencer:

 • Ny og opdateret viden
 • Et it-kompetenceløft
 • Undervisning på akademisk niveau
 • Inspiration og personlig udvikling
 • Et netværk bestående af professionelle it-folk

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (weekendkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.
Adgangskrav og dokumentation (bachelor- og kandidatkurser)

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på bachelorniveau skal du mindst have:

 • en gymnasial eksamen

Ønsker du at blive optaget på baggrund af en gymnasiel uddannelse, skal du også opfylde adgangskravene til den pågældende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. Læs adgangskravene her.

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på kandidatniveau skal du mindst have:

 • en bacheloruddannelse


Der er mulighed for at søge om dispensation fra adgangskravet om uddannelse, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

For enkeltfagskurser på både kandidat- og bachelorniveau gælder det, at du skal dokumentere, at du har:

 • engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau fra Danmark

Dokumentation for sprogkrav:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt.
  Krav til engelsktest:
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 550
  TOEFL IBT testresultat: mindst 80
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.0
  Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
  Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra et dansk universitet.

Har du en gymnasial eksamen fra før A-, B- og C-niveau indførtes, vil IT-Universitetet beregne dit niveau ud fra bilag til Meritbekendtgørelsen.

Du skal dokumentere, at du opfylder kravet om engelsk på B-niveau på ansøgningstidspunktet.

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc, docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
 • dokumentation for engelsk på B-niveau
 • dokumentation for opfyldelse af adgangskrav (gælder kun ved ansøgning til enkeltfagskurser på bachelorniveau på baggrund af gymnasiel uddannelse)

 

Adgangskrav og dokumentation (master- og diplomkurser)

For at blive optaget på et master- eller diplomkursus skal du mindst have en mellemlang videregående uddannelse. Som fx en af følgende:

 • Bachelor
 • Kandidat
 • Professionsbachelor
 • HD
 • Diplom eller tilsvarende.

Der er mulighed for at søge om dispensation fra adgangskravet om uddannelse, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have:

 • Mindst to års relevant erhvervserfaring på fuld tid. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav.

Erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • udtalelse fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med angivelse af varigheden for den relevante beskæftigelse (ansættelseskontrakt er ikke tilstrækkelig, da den ikke siger noget om et ansættelsesforholds varighed)
 • kopi af registreringsattest fra SKAT samt eventuelle referencer (for selvstændige)

Sprogkrav
Ansøgere, der ikke har en dansk gymnasial eksamen eller en dansk adgangsgivende uddannelse, skal bestå studieprøven i dansk for at blive optaget på et enkeltfagskursus under en master- eller diplomuddannelse. Læs mere om studieprøven her.

Dokumentationskrav
Du skal uploade følgende dokumentation i filformaterne PDF, doc, docx, før vi kan behandle din ansøgning:

 • kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
 • dokumentation for minimum to års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse
Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

ITU Professional Courses

Udover enkeltfagskurser har IT-Universitetet etableret ITU Professional Courses, som udbyder kortere, fokuserede kurser på højt fagligt niveau henvendt til it-professionelle. Kurserne beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer. De udbydes inden for alle aspekter af it, herunder forretning, design, teknologi, brugervenlighed og processer.

Fælles for kurserne er, at de

 • forløber over en til fem dage
 • adresserer fremtidens udfordringer
 • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
 • er baseret på den nyeste viden

Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Læs mere om ITU Professional Courses her.

Studerende