Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Digitalt lederskab

Alle virksomheder kan med digitalisering styrke deres leverancer og konkurrenceevne. Digitalisering ændrer ofte virksomhedens produkter, service og forretningsmodel. Det er derfor afgørende at it skaber værdi for virksomheden og fungerer som en vækstdriver frem for en omkostning.

At opnå succes med digitalisering kræver derfor digitalt lederskab, der forbinder it med forretningen på et højt ledelsesmæssigt niveau.

Kurset
Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Du får en indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi for forretningen. Det giver en praktisk forståelse af digitaliseringsudfordringerne for virksomheden.

Du får gode solide metoder til at drive it-projekter, men samtidig også en forståelse for de organisatoriske rammer for projekterne blandt andet gennem digital governance og business cases med fokus på gevinstrealisering.

Du bliver også i stand til at vurdere digitaliseringsindsatsen i forhold til ledelsessystemer, forretningsgange, organisation og virksomhedskultur. Det giver dig en forståelse og ikke mindst evnen til at bidrage til virksomheden udvikling af strategi og forretningsområder i en digitaliseret verden.

Samtidig får du terminologi og sprog til at tale forretning med ledelsen om emner som konkurrenceevne, strategi og økonomi samt effektivisering og innovation. Det gør, at du kan gå i effektiv dialog med den øvrige ledelse og topledelse om udviklingsveje, herunder brug af digitalisering som drivkraft.

DIG

Kurset henvender sig til nuværende og kommende digitale ledere enten inden for den private eller offentlige sektor. Fx ledere af it-afdelinger, it-konsulenter, digitaliseringschefer, it-projektledere, rådgivere på it-områder, projektansvarlige, projektledere eller lignende.

studerende

Jimmy Kevin Pedersen

Jimmy Kevin Pedersen

Jimmy Kevin Pedersen er underviser på kurset. Han har siden 2006 været ekstern lektor på IT-Universitetet. Til daglig arbejder han som ledelsesrådgiver inden for forretningsudvikling, effektivisering og digitalisering hos konsulentvirksomheden 1stroke, hvor han også er partner.

Han har over 20 års erhvervserfaring med ledelse og rådgivning inden for en række områder som blandt andet forretningsudvikling, strategiprocesser og effektivisering ved brug af blandt andet lean-metoden i produktionen, service og administration, samt innovation og service operation management.

Kursets opbygning

Kurset er opbygget progressivt, så du først lærer at analysere interne og eksterne forhold. Dernæst lærer du om strategiarbejdet og til sidst lærer du at vurdere strategiens sammenhæng til ledelse og forretning. 

Analyse
Først lærer du at analysere konkurrencesituationen og virksomhedens interne og eksterne forhold med udvalgte strategiske analysemodeller. Her arbejder du konkret med metoder og værktøjer til at analysere den nuværende konkurrencesituation. Der bliver lagt stor vægt på analyse og en praktisk forståelse af de digitaliseringsudfordringer, som virksomheder befinder sig i.

Strategi
Herefter lærer du at udvikle forskellige strategiske anbefalinger til at styrke forretningen og vurdere dem i sammenhæng med virksomheders ledelsessystemer, forretningsgange, organisation og virksomhedskultur samt digitaliseringsindsats. Du får metoder til udvikling af forretningsmodeller, hvor digitalisering indgår som en væsentlig drivkraft.

Implementering
Endelig skal forandringerne implementeres. Her bliver du klædt på til at gå i effektiv dialog med virksomhedens øvrige ledelse og topledelse om virksomhedens udviklingsveje, herunder anvendelse af digitalisering som drivkraft. Du får gode solide metoder til at drive it-projekter og får en forståelse for de forretningsmæssige rammer, som projekterne indgår i blandt andet gennem digital governance og business cases med fokus på gevinstrealisering.

Interesseret i Master i it-ledelse?

Kom til fagligt arrangement den 19. april, og hør om blochchain, it-innovation og it alignment.


Læs mere og tilmeld dig her

Undervisningen

studerende paa itu

Kurset forløber over fire lørdage fra klokken 9-16.30. Undervisningen er en kombination af præsentation, øvelser og gruppearbejde. Ud over det teoretiske og faglige bidrag vil deltagernes egne professionelle erfaringer også blive inddraget i undervisningen.

Alle deltagere får et kursusbevis for at have deltaget på kurset. Der er ingen eksamen.

I denne artikel fortæller underviser på kurset, Jimmy Kevin Pedersen, om business casen som et af it-lederen vigtigste værktøjer.

Business casen er it-lederens vigtigste værktøj


Som it-leder er man brobygger mellem forretning og teknologi. Men mange it-ledere mangler viden om forretningen. Her er business casen er stærkt værktøj, fordi den dækker spændet fra forretningsstrategi og målsætninger over gevinster til forandring og innovativ anvendelse af it.

- Business casen har aldrig været vigtigere, end den er nu. Der er stort fokus på at få noget for pengene og erfaringen viser, at realisering af gevinster netop er det svageste led i fx it-projekter. Med mere fokus på gevinstrealisering vil business casen som værktøj gå fra at være...

Læs hele artiklen her

mand med business case

I denne artikel fortæller underviseren på kurset, Jimmy Kevin Pedersen, hvorfor digitalt lederskab er vigtigt, og hvordan det er med til at styrke forretningen.

Hvordan sikrer man, at digital transformation styrker forretningen?


Alle virksomheder kan med digitalisering styrke deres leverancer og konkurrenceevne. Men med digitalisering ændrer man ofte på både produkter, service og forretningsmodel, hvilket griber dybt ind i virksomhedens værdiskabelse. Hvordan leder man den digitale transformation, så alle disse ændringer vedvarende styrker forretningen?

- For at få det fulde udbytte af en digital transformation skal man som digital leder være forretningskompetent. Man skal både kunne se, hvordan digitalisering virker på forretningen og skaber værdi for virksomheden, men man skal også vide, hvordan man påvirker den forretningsmæssige dagsorden. Det er helt afgørende...

Læs hele artiklen her

masterstuderende på IT-Universitetet

Video om en af kursets analysemodeller

Praktisk info

Tid og sted
Kurset udbydes i 2018. Datoer offentliggøres her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på kurset, som koster 20.000 kroner. 

Adgangskrav og tilmelding

Kurset udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Er du interesseret i kurset, er du meget velkommen til at skrive til jst@itu.dk.

Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.