Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring

Mange danske virksomheder har opnået en betydelig modenhed med it-udvikling baseret på agile teams. I takt med den øgede modenhed og det fortsat stigende behov for it-udvikling er de agile programmer eller agile transformationer i virksomhederne steget markant i omfang, hvor rammeværk som SAFe har vundet frem. Agil udvikling i større stil er styret af en eller flere agile porteføljer, som supplement til den traditionelle porteføljestyring. Det betyder, at mange virksomheder har såvel traditionelle som agile porteføljer, som skal styres.

Der er også mange virksomheder, som overvejer at påbegynde rejsen mod en agil portefølje, men spørgsmålene er mange, hvor et af de store spørgsmål er hvordan håndtere man en agil leverancemodel med en traditionel porteføljestyringstilgang?

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til den agile porteføljestyring suppleret med best practice. Det betyder, at vi vil arbejde med en lang række teorier, rammeværk og metoder, som vil blive diskuteret og afprøvet i større eller mindre grad. Kurset skal derfor ses som en bred introduktion til hele området og som inspiration til det videre arbejde, inden certificering eller valg af rammeværk i virksomheden. I det omfang deltagerne besidder praktisk erfaring, vil dette naturligvis indgå i undervisningen i størst muligt omfang, men det er ikke forventningen.
Udbytte af kurset:
 • Grundlæggende viden om porteføljestyring i en agil kontekst
 • Det agile manifest, principper og praktikker
 • Grundlæggende tanker og modeller fx Lean, Kanban, systemtænkning/CAS og Value management
 • Styring af den agile leverancemodel og konsekvenserne ved skalering
 • Grundlæggende planlægning og governance, herunder roller, ceremonier og artefakter
 • Løbende porteføljeaktiviteter, samarbejde og gennemsigtighed herunder metrikker
 • Strategi tilpasning
 • Opbygning og styring af en backlog for porteføljen
 • Kvalificering, estimering, prioritering, sekvensering og balancering af initiativer samt opbygning af Roadmaps
 • Kapacitetsstyring og budgetlægning

Generelt udbytte

 • Mulighed for netværksdannelse
 • Karrierepotentiale for deltagere med ønsker om at arbejde med agil porteføljestyring
 • Professionelle kompetencer inden for området på masterniveau
 • Mulighed for at reflektere teoretisk over de store spørgsmål
 • Inspiration inden certificering
 • Kursusbevis, som synliggør din viden på område
 

Med kurset opnår du følgende kompetencer:

 • Forklare grundlæggende begreber om agil porteføljestyring
 • Anvende centrale værktøjer og metoder indenfor den agile porteføljestyring
 • Relatere/Sammenligne den agile porteføljestyring til den klassiske porteføljestyring
 • Reflektere over den eksisterende anvendelse i organisationen

 

Hvorfor tage dette kursus?

Mange større danske virksomheder har i dag flere porteføljer bestående af forskellige projekter, programmer og initiativer. Der er meget stor forskel på den traditionelle tilgang og den agile tilgang til porteføljestyring. Viden om den traditionelle tilgang er forholdsvis udbredt, mens forskningen og udbredelsen af den agile tilgang er forholdsvis begrænset.

Agil porteføljestyring er afgørende, når en større organisation skal realisere en strategi, der gennemføres som en portefølje af initiativer baseret på agil udvikling. Det er derfor blevet en kernekompetence for mange organisationer succesfuldt at kunne styre mængden af initiativer.

Men med en stigende mængde af initiativer stiger behovet for porteføljestyring også. Mange virksomheder har ikke ressourcer nok til at kunne gennemføre dem alle, hvilket kan hæmme udviklingen, vanskeliggøre planlægningen eller fjerne fokus.

Agil porteføljestyring handler om komplekse udviklingsprojekter, hvor værdien af en investering handler om mere end blot penge. Hvordan sikre vi gennemsigtighed i porteføljen? Bør vi finansiere projekter enkeltvis, eller skal vi tænke i rammer?Agilitet er en organisations evne, vilje og kultur til at ændre sig. Agilitet er afgørende for en organisations evne til at trives og udvikle sig i et erhvervsliv med mange forandringer og stigende usikkerhed. De mest agile eller smidige organisationer forstår at etablere rammerne omkring strategi, kultur, ledelse, mennesker og processer. Derfor er det afgørende, at metoder og værktøjer til porteføljestyring understøtter organisationens agilitet.

Værdi for virksomheden

 • Styrke og synliggøre virksomhedens kompetencer inden for porteføljestyring
 • Inspiration til strategiudviklingen eller valg af rammeværk
 • Viden om, hvordan den traditionelle porteføljestyring kan blive mere agil, eller hvorvidt virksomheden bør have en agil portefølje
 • Adgang til nyeste viden, som nemt kan deles efter endt kursus
 • Fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere
 • Mulighed for virksomhedstilpassende forløb, hvor kun jeres agile portefølje drøftes


DIG

Kurset henvender sig til it-professionelle, som ønsker en forskningsbaseret opkvalificering indenfor agil porteføljestyring. Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du er bekendt med den traditionelle tilgang til porteføljestyring fra standarder som fx Management of Portfolios, PMI’ Standard for Portfolio Management, ISO 21505:2017, de agile rammeværk som fx DSDM, SAFe, Scrum of Scrums og lignende eller har haft undervisning på universitetsniveau indenfor området. Målgruppen for kurset er typisk deltagere med en af nedenstående titler eller blot interesse for feltet.

 • Arkitekter
 • It-chefer
 • PMO
 • Porteføljemanager
 • Økonomikontrollere med porteføljeansvar
 • Managementkonsulenter, rådgivere og it-konsulenter
 • Forretningsudviklere
 • Kontorchefer, chefkonsulenter og seniorkonsulenter

Klaus Nielsen
Klaus Nielsen er uddannet fra IT-Universitetet i København, Cambridge and indehaver af to MBA-uddannelser (HRM and Technology). Som freelancekonsulent har han arbejdet med projektledelse og programstyring i mange år. Han har skrevet ‘I Am Agile’, ‘Mastering the Business Case’, ‘McGraw-Hill Education ACP Agile Certified Practitioner Exam’ og ‘Achieve PMI-PBA® Exam Success’, såvel som adskillige artikler, som er blevet udgivet på verdensplan. Klaus er grundlægger af Global Business Development (gbd.dk), PMI Registered Education Provider (R.E.P) og de seneste knap seks år har Klaus Nielsen undervist i projektledelse og programstyring som ekstern lektor på IT-Universitetet.

Undervisningen

Kurset består af en kursusgang af syv timer. Kurset udbydes på dansk som et åbent forløb og på engelsk som et lukket forløb efter aftale. Kurset vil blive gennemført som et interaktivt forløb bestående af et stort antal mindre oplæg og øvelser, hvor øvelserne vil bestå af refleksioner og afprøvning af metoder og værktøjer fra forskellige agile rammeværk.

kursist på ITU Professional Courses

Praktisk info

Tid og sted
Kurset er et endagskursus og afholdes lørdag den 29. maj 2021 kl. 9:00 - 16:00 på IT-Universitetet.

Næste kursus afholdes lørdag d. 27. november 2021 kl. 09.00 - 16.00 på IT-Universitetet.

Undervisningen foregår i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, og vi følger nøje de aktuelle anbefalinger om afstand, rengøring og afspritning.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på kurset, som koster 5.000 kroner. Prisen er eksklusiv moms. Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Adgangskrav og tilmelding

Kurset foregår på dansk og udløser ikke ECTS-point, da det ikke knytter sig til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Du tilmelder dig kurset her. Du kan tilmelde dig frem til kursusstart.

Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.