Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring

Mange danske virksomheder har opnået en betydelig modenhed med it-udvikling baseret på agile teams. I takt med den øgede modenhed og det fortsat stigende behov for it-udvikling er de agile programmer eller agile transformationer i virksomhederne steget markant i omfang, hvor rammeværk som SAFe har vundet frem. Agil udvikling i større stil er styret af en eller flere agile porteføljer, som supplement til den traditionelle porteføljestyring. Det betyder, at mange virksomheder har såvel traditionelle som agile porteføljer, som skal styres.

Der er også mange virksomheder, som overvejer at påbegynde rejsen mod en agil portefølje, men spørgsmålene er mange lige fra, hvordan agil porteføljestyring adskiller sig fra den traditionelle til, hvad findes der af rammeværk på markedet.

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til den agile porteføljestyring suppleret med best practice. Det betyder, at vi vil arbejde med en lang række teorier, rammeværk og metoder, som vil blive diskuteret og afprøvet i større eller mindre grad. Kurset skal derfor ses som en bred introduktion til hele området og som inspiration inden certificering eller valg af rammeværk i virksomheden. I det omfang deltagerne besidder praktisk erfaring, vil dette naturligvis indgå i undervisningen i størst muligt omfang, men det er ikke forventningen.

Udbytte for kursisten
Du får en grundig teoretisk og praktisk introduktion til den agile porteføljestyring.

Agil porteføljestyring.

 • Viden om porteføljestyring i en agil kontekst fra strategi og vision til opbygning af en portefølje til prioritering, brugen af backlogs og de daglige opgaver (Portfolio refinements).
 • Anvendelse af Agile, Lean og Kanban.
 • Klarhed over roller og ansvar.
 • Viden om agil budgettering, den agile business case og kapacitetsplanlægning.
 • Brugen af metrikker fx WIP.
 • Drøftelse af Push/Pull teorier.
 • Estimering, sizing og prioritering af initiativer.
 • Risikohåndtering.
 • Niveauer i planlægningen.
 • Praktisk erfaring med flere af de agile værktøjer og metoder.
 • Kendskab til best practice i form af rammeværk.

Generelt

 • Mulighed for netværksdannelse.
 • Karrierepotentiale for deltagere med ønsker om at arbejde med agil porteføljestyring.
 • Professionelle kompetencer inden for området på masterniveau.
 • Mulighed for at reflektere teoretisk over de store spørgsmål.
 • Inspiration inden certificering.
 • Kursusbevis, som synliggør din viden på område.

Baggrund
Mange større danske virksomheder har i dag flere porteføljer bestående af forskellige projekter, programmer og initiativer. Der er meget stor forskel på den traditionelle tilgang og den agile tilgang til porteføljestyring. Viden om den traditionelle tilgang er forholdsvis udbredt, mens forskningen og udbredelsen af den agile tilgang er forholdsvis begrænset.

Agil porteføljestyring er afgørende, når en større organisation skal realisere en strategi, der gennemføres som en portefølje af initiativer baseret på agil udvikling. Det er derfor blevet en kernekompetence for mange organisationer succesfuldt at kunne styre mængden af initiativer.

Men med en stigende mængde af initiativer stiger behovet for porteføljestyring også. Mange virksomheder har ikke ressourcer nok til at kunne gennemføre dem alle, hvilket kan hæmme udviklingen, vanskeliggøre planlægningen eller fjerne fokus.

Agil porteføljestyring handler om komplekse udviklingsprojekter, hvor værdien af en investering handler om mere end blot penge. Hvordan sikre vi gennemsigtighed i porteføljen? Bør vi finansiere projekter enkeltvis, eller skal vi tænke i rammer?

Agilitet er en organisations evne, vilje og kultur til at ændre sig. Agilitet er afgørende for en organisations evne til at trives og udvikle sig i et erhvervsliv med mange forandringer og stigende usikkerhed. De mest agile eller smidige organisationer forstår at etablere rammerne omkring strategi, kultur, ledelse, mennesker og processer. Derfor er det afgørende, at metoder og værktøjer til porteføljestyring understøtter organisationens agilitet.

Værdi for virksomheden
 • Styrke og synliggøre virksomhedens kompetencer inden for porteføljestyring.
 • Inspiration til strategiudviklingen eller valg af rammeværk.
 • Viden om, hvordan den traditionelle porteføljestyring kan blive mere agil, eller hvorvidt virksomheden bør have en agil portefølje.
 • Adgang til nyeste viden, som nemt kan deles efter endt kursus.
 • Fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere.
 • Mulighed for virksomhedstilpassende forløb, hvor kun jeres agile portefølje drøfte.

DIG

Kurset henvender sig til it-professionelle, som ønsker en forskningsbaseret opkvalificering indenfor agil porteføljestyring. Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du er bekendt med den traditionelle tilgang til porteføljestyring fra standarder som fx Management of Portfolios, PMI’ Standard for Portfolio Management, ISO 21505:2017, de agile rammeværk som fx DSDM, SAFe, Scrum of Scrums og lignende eller har haft undervisning på universitetsniveau indenfor området. Målgruppen for kurset er typisk deltagere med en af nedenstående titler eller blot interesse for feltet.

 • Arkitekter
 • It-chefer
 • PMO
 • Porteføljemanager
 • Økonomikontrollere med porteføljeansvar
 • Managementkonsulenter, rådgivere og it-konsulenter
 • Forretningsudviklere
 • Kontorchefer, chefkonsulenter og seniorkonsulenter
Klaus Nielsen
Klaus Nielsen er uddannet fra IT-Universitetet i København, Cambridge and indehaver af to MBA-uddannelser (HRM and Technology). Som freelancekonsulent har han arbejdet med projektledelse og programstyring i mange år. Han har skrevet ‘I Am Agile’, ‘Mastering the Business Case’, ‘McGraw-Hill Education ACP Agile Certified Practitioner Exam’ og ‘Achieve PMI-PBA® Exam Success’, såvel som adskillige artikler, som er blevet udgivet på verdensplan. Klaus er grundlægger af Global Business Development (gbd.dk), PMI Registered Education Provider (R.E.P) og de seneste knap seks år har Klaus Nielsen undervist i projektledelse og programstyring som ekstern lektor på IT-Universitetet.

Undervisningen

Kurset består af en kursusgang af otte timer. Kurset udbydes på dansk som et åbent forløb og på engelsk som et lukket forløb efter aftale. Kurset vil blive gennemført som et interaktivt forløb bestående af et stort antal mindre oplæg og øvelser, hvor øvelserne vil bestå af refleksioner og afprøvning af metoder og værktøjer fra forskellige agile rammeværk som fx DSDM og SAFe.studerende paa itu

Praktisk info

Tid og sted
Kurset er et endagskursus, som foregår den 18. april 2020 på IT-Universitetet.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på kurset, som koster 5.000 kroner. Prisen er eksklusiv moms.

Adgangskrav og tilmelding

Kurset foregår på dansk og udløser ikke ECTS-point, da det ikke knytter sig til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Du tilmelder dig kurset her. Du kan tilmelde dig frem til kursusstart.

Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.