Digitalt lederskab

Alle virksomheder kan med digitalisering styrke deres leverancer og konkurrenceevne. Digitalisering ændrer ofte virksomhedens produkter, service og forretningsmodel. Det er derfor afgørende at it skaber værdi for virksomheden og fungerer som en vækstdriver frem for en omkostning.

At opnå succes med digitalisering kræver derfor digitalt lederskab, der forbinder it med forretningen på et højt ledelsesmæssigt niveau.

Kurset
Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Du får en indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi for forretningen. Det giver en praktisk forståelse af digitaliseringsudfordringerne for virksomheden.

Du får gode solide metoder til at drive it-projekter, men samtidig også en forståelse for de organisatoriske rammer for projekterne blandt andet gennem digital governance og business cases med fokus på gevinstrealisering.

Du bliver også i stand til at vurdere digitaliseringsindsatsen i forhold til ledelsessystemer, forretningsgange, organisation og virksomhedskultur. Det giver dig en forståelse og ikke mindst evnen til at bidrage til virksomheden udvikling af strategi og forretningsområder i en digitaliseret verden.

Samtidig får du terminologi og sprog til at tale forretning med ledelsen om emner som konkurrenceevne, strategi og økonomi samt effektivisering og innovation. Det gør, at du kan gå i effektiv dialog med den øvrige ledelse og topledelse om udviklingsveje, herunder brug af digitalisering som drivkraft.

 

DIG

Kurset henvender sig til nuværende og kommende digitale ledere enten inden for den private eller offentlige sektor. Fx ledere af it-afdelinger, it-konsulenter, digitaliseringschefer, it-projektledere, rådgivere på it-områder, projektansvarlige, projektledere eller lignende.

Deltagerudsagn

 

"Som Senior Project Manager arbejder jeg bl.a. med digitalisering af processer, automatisering og data management. Kurset hjalp mig med at flytte mig på strategisiden og gjorde det klart for mig, hvad nye mekanismer og muligheder ved digitalisering betyder for strategiarbejdet.

 

Kurset udstyrede mig desuden med en god blanding teori, cases og værktøjer og Jimmy gav gode, nærværende eksempler. Det var især rart med eksempler, der handlede mindre om de fjerne organisationer i USA og kom tættere på ’vores’ virkelighed.”

- Tidl. kursist, Ingi Helgason, Senior Project Manager ved PrimeServ i MANJimmy Kevin Pedersen

Jimmy Kevin Pedersen

Jimmy Kevin Pedersen er underviser på kurset. Han har siden 2006 været ekstern lektor på IT-Universitetet. Til daglig arbejder han som ledelsesrådgiver inden for forretningsudvikling, effektivisering og digitalisering hos konsulentvirksomheden 1stroke, hvor han også er partner.

Han har over 20 års erhvervserfaring med ledelse og rådgivning inden for en række områder som blandt andet forretningsudvikling, strategiprocesser og effektivisering ved brug af blandt andet lean-metoden i produktionen, service og administration, samt innovation og service operation management.

Kursets opbygning

Kurset er opbygget progressivt, så du først lærer at analysere interne og eksterne forhold. Dernæst lærer du om strategiarbejdet og til sidst lærer du at vurdere strategiens sammenhæng til ledelse og forretning. 

Analyse
Først lærer du at analysere konkurrencesituationen og virksomhedens interne og eksterne forhold med udvalgte strategiske analysemodeller. Her arbejder du konkret med metoder og værktøjer til at analysere den nuværende konkurrencesituation. Der bliver lagt stor vægt på analyse og en praktisk forståelse af de digitaliseringsudfordringer, som virksomheder befinder sig i.

Strategi
Herefter lærer du at udvikle forskellige strategiske anbefalinger til at styrke forretningen og vurdere dem i sammenhæng med virksomheders ledelsessystemer, forretningsgange, organisation og virksomhedskultur samt digitaliseringsindsats. Du får metoder til udvikling af forretningsmodeller, hvor digitalisering indgår som en væsentlig drivkraft.

Implementering
Endelig skal forandringerne implementeres. Her bliver du klædt på til at gå i effektiv dialog med virksomhedens øvrige ledelse og topledelse om virksomhedens udviklingsveje, herunder anvendelse af digitalisering som drivkraft. Du får gode solide metoder til at drive it-projekter og får en forståelse for de forretningsmæssige rammer, som projekterne indgår i blandt andet gennem digital governance og business cases med fokus på gevinstrealisering.

Undervisningen

kursist på ITU Professional Courses

Kurset forløber over fire lørdage fra klokken 9-16.30. Undervisningen er en kombination af præsentation, øvelser og gruppearbejde. Ud over det teoretiske og faglige bidrag vil deltagernes egne professionelle erfaringer også blive inddraget i undervisningen.

Alle deltagere får et kursusbevis for at have deltaget på kurset. Der er ingen eksamen.

I denne artikel fortæller underviser på kurset, Jimmy Kevin Pedersen, om business casen som et af it-lederen vigtigste værktøjer.

Business casen er it-lederens vigtigste værktøj


Som it-leder er man brobygger mellem forretning og teknologi. Men mange it-ledere mangler viden om forretningen. Her er business casen er stærkt værktøj, fordi den dækker spændet fra forretningsstrategi og målsætninger over gevinster til forandring og innovativ anvendelse af it.

- Business casen har aldrig været vigtigere, end den er nu. Der er stort fokus på at få noget for pengene og erfaringen viser, at realisering af gevinster netop er det svageste led i fx it-projekter. Med mere fokus på gevinstrealisering vil business casen som værktøj gå fra at være...

Læs hele artiklen her

I denne artikel fortæller underviseren på kurset, Jimmy Kevin Pedersen, hvorfor digitalt lederskab er vigtigt, og hvordan det er med til at styrke forretningen.

Hvordan sikrer man, at digital transformation styrker forretningen?


Alle virksomheder kan med digitalisering styrke deres leverancer og konkurrenceevne. Men med digitalisering ændrer man ofte på både produkter, service og forretningsmodel, hvilket griber dybt ind i virksomhedens værdiskabelse. Hvordan leder man den digitale transformation, så alle disse ændringer vedvarende styrker forretningen?

- For at få det fulde udbytte af en digital transformation skal man som digital leder være forretningskompetent. Man skal både kunne se, hvordan digitalisering virker på forretningen og skaber værdi for virksomheden, men man skal også vide, hvordan man påvirker den forretningsmæssige dagsorden. Det er helt afgørende...

Læs hele artiklen her

Video om en af kursets analysemodeller

Praktisk info

Tid og sted
Kurset finder sted på IT-Universitetet over fire lørdage i efteråret 2021: 30. oktober, 6. november, 13. november og 20. november 2021. Kurset finder sted igen lørdag d. 23. april, fredag d. 29. april, lørdag d, 7. maj og lørdag d. 21. maj 2022.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på kurset, som koster 20.000 kroner. Prisen er eksklusiv moms. Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Adgangskrav og tilmelding
Kurset udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.