Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Master i it-ledelse

Om Master i it-ledelse

Master i it-ledelse er en deltidsuddannelse, der giver dig de færdigheder, som er væsentlige for at være en kompetent it- eller digitaliseringsleder. Du bliver præsenteret for den nyeste forskningsbaserede viden inden for feltet, og du kommer til at arbejde med, hvordan du som leder kan skabe værdi med it i samspil med forretningen.

Master i it-ledelse beskæftiger sig med de problemstillinger, udfordringer og muligheder, der opstår, når it og øget digitalisering skal understøtte og spille sammen med drift, udvikling og innovation.

Uddannelsen tager afsæt i din karriere, og du får gennem individuel ledelsessparring fokus på at opbygge, udvikle og supplere dine ledelses-kompetencer. Samtidig sikrer uddannelsens struktur, at du gennem master-forløbet får etableret et professionelt netværk med de øvrige deltagere.

Du er velkommen til at kontakte uddannelsens linjeleder Hanne Westh Nicolajsen, hvis du har spørgsmål omkring uddannelsens faglige indhold.

Spørgsmål omkring ansøgning, optagelse, merit mv. rettes til ITU Efteruddannelse.

DIG

Uanset om du allerede har eller senere får et ledelsesansvar på it- og digitaliseringsområdet, vil masterforløbet udvikle din profil. Uddannelsen henvender sig således både til nuværende og kommende it-ledere. Det kan være, at du er leder af en it-afdeling eller ønsker at blive det. Master i it-ledelse er både for medarbejdere i den private og offentlige sektor.

Du er fx:
• it-projektleder
• digitaliseringschef
• digital projektleder
• it-chef
• it-specialist
• it-ansvarlig
• it-konsulent
• rådgiver på it-området
• eller lignende

Download uddannelsens folder her.

Samme akademiske niveau som en MBA

Når du har afsluttet masteruddannelsen (60 ECTS svarer til 1 års fuldtidsstudier), får du titlen Master i it (Professional Master of IT). Danmarks Akkrediteringsinstitution har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse, hvorved masteruddannelsen lever op til internationale standarder. En masteruddannelse er derfor på samme akademiske niveau som fx en MBA, dog varierer det faglige indhold.

 

Om uddannelsens sammensætning

Forskelligrettede krav til it-lederen

En it-leder navigerer i et komplekst landskab med mange forskellige interessenter. Man skal forholde sig til krav og strategier fra den overordnede virksomhedsledelse, og man skal samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og leverandører. Derudover skal man håndtere den interne organisering og ledelse af medarbejdere, og man skal forholde sig til kundens, slutbrugerens og markedets ønsker og behov.

Samtidig er der det karakteristiske ved it-ledelse, at man både skal forholde sig til de strategiske muligheder, som nye teknologier rummer, men også den transformation og de ændrede forventninger, som nye teknologier afstedkommer i organisationen og på markedet. Det stiller håndfaste krav til it-lederens kompetencer.

Værdien af en Master i it-ledelse

Med en Master i it-ledelse fra IT-Universitetet bliver du klædt på til at håndtere disse forskellig rettede og komplekse krav. Masterforløbet giver gennem ledelsessparring og undervisning på højt niveau kombineret med arbejde med egne cases følgende kvalifikationer:

Tilpasset dit job

Master i it-ledelse gennemføres som et deltidsstudie over to til seks år. Uddannelsen er fastsat til 60 ECTS. Masterforløbet er skræddersyet, så det er muligt at passe både karriere og privatliv samtidig med, at masteren kommer i hus. Vi anbefaler dog, at du tager uddannelsen fortløbende over to år, da uddannelsen er skræddersyet som et progressivt forløb.

10-12 timer om ugen
Undervisningen på hvert fag er koncentreret på to seminarer af to dages varighed. Seminarerne afholdes fredag fra kl. 9.00 til kl. 21.00 og lørdag fra kl. 9.00 til kl. 16.00. Hvert fag afsluttes med en eksamen. Du skal regne med at bruge circa 10-12 timer om ugen per kursus af 7,5 ECTS (inkl. undervisning), men arbejdsbelastningen varierer afhængig af, hvordan kurset er planlagt. I perioder vil arbejdsbyrden være mere koncentreret fx omkring eksamen.

Hvert af de kurser, der udbydes på første og andet semester afsluttes, inden det næste fag påbegyndes. På tredje semester, der er specialiseringssemesteret, afvikles kurserne forskudt af hinanden for at sikre dig valgfrihed og fleksibilitet.

Masterstuderende: Stina Nyks Meggele»

"Den erfaringsmasse, der er i klasselokalet, når vi sidder og diskuterer teorien, gør jo, at der kommer en gevaldig masse aspekter og perspektiver på, hvordan teorien så hænger sammen med den virkelighed, der er lige nu."

Stina Nyks Meggele, projektleder, Koncern IT, Københavns Kommune
«

Masterstuderende: Peter Rasmussen»

”Det, jeg tager med mig videre fra Master i it-ledelse, er helt klart en række nye kompetencer på det it-strategiske område, som jeg allerede i mit daglige arbejde har mulighed for at bruge, men som jeg også er sikker på, at jeg får meget brug for i min fremtidige karriere.”

Peter Rasmussen, Head of Apllication Management, Maersk Group
«

Studiets opbygning

Master i it-ledelse består af en række obligatoriske kurser, som beskæftiger sig med it-ledelse set fra forskellige perspektiver. Der er progression i uddannelsen, så du ved afslutningen af de to første semestre har beskæftiget dig med it-ledelse på individniveau, på organisatorisk og på strategisk forretningsmæssigt niveau.

Der er både teori og praksis i alle fire obligatoriske kurser. Det betyder, at du direkte kan omsætte den viden, som du erhverver dig i løbet af semestret, i dit daglige arbejde. Når du har afsluttet uddannelsen, får du titlen Master i it, it-ledelse eller på engelsk Master of IT, IT Leadership and Management.

Master i it-ledelse - studiestart i august
1. semester It-ledelse og it-organisationens rolle

7,5 ECTS point
(udbydes kun om efteråret)

It-ledelsesfagets metoder og kommunikation

7,5 ECTS point
(udbydes kun om efteråret)

2. semester It-strategi og forretningsforståelse
15 ECTS point
(udbydes kun om foråret)
3. semester Valgfrit kursus
7,5 ECTS point
Valgfrit kursus
7,5 ECTS point
4. semester Afsluttende projekt
15 ECTS point

Kick off

Det første semester indledes med et kick off event af en halv dags varighed. Her bliver du introduceret til IT-Universitetet og får generelle praktiske informationer. Du bliver præsenteret for de andre deltagere, og der bliver etableret studiegrupper. Linjelederen præsenterer masteruddannelsens professionelle sigte og holder et fagligt oplæg om det teknologiske paradigmeskifte. Endelig indledes det individuelle sparringsforløb, og du får udleveret den første hjemmeopgave. Læs mere om studiestart her.

Obligatoriske kurser

Uddannelsens tre obligatoriske kurser udbydes som weekendseminarer og forløber over to eller tre weekender fredag fra kl. 9.00-21.00 og lørdag fra kl. 9.00-16.00. Der er fuld forplejning på alle kurser.

Bemærk, at de obligatoriske kurser kun udbydes på de semestre, hvor de står angivet. Du kan således fx ikke udskyde kurset It-ledelsesfagets metoder og kommunikation til om foråret, da det kun udbydes om efteråret.

It-ledelse og it-organisationens rolle (7,5 ECTS point)

Kurset har fokus på lederskab i relation til konkrete it-ledelsesudfordringer. Desuden beskæftiger kurset sig med it-organisationens transformation, opgaver og kompetencer. Undervejs i forløbet arbejder du aktivt med din individuelle ledelsesprofil. Emner er blandt andet IT Management and Leadership, forandrings- og innovationsledelse, den moderne it-organisation samt klassisk organisationsteori. Kurset udbydes kun på efterårssemesteret. Læs mere om kurset her.

Underviser: Professor Pernille Kræmmergaard 

It-ledelsesfagets metoder og kommunikation (7,5 ECTS point)
Kurset beskæftiger sig med videnskabelige metoder og akademisk arbejdspraksis i forhold til it-ledelse. Det første seminar introducerer metoder for it-lederens vidensgenerering, imens andet seminar handler om analytiske og kommunikative perspektiver, herunder interessentanalyse. Du kommer undervejs til at arbejde med at bruge kursets metoder til at genererer viden om en organisation i forhold til it-ledelse, og du kommer til at arbejde med at præsentere resultaterne. Yderligere vil kurset omhandle videnskritiske perspektiver i forhold til emergerende teknologier og aktuelle organisatoriske problemstillinger. Kurset udbydes kun på efterårssemesteret. Læs mere om kurset her.

Underviser: Lars Rune Christensen

It-strategi og forretningsforståelse (15 ECTS point)
Kurset giver viden og forståelse for forretningsorganisationen og it’s mulige bidrag til udvikling heraf. Samtidig opbygger de studerende viden og forståelse for forskellige forretningsmodeller og deres implikationer for virksomhedens manøvrerum og mulige interaktionsformer med centrale aktører. Det hele diskuteres og perspektiveres i forhold til it-organisationen og it-lederens kompetencer samt behov og mulighed for transformation. Efter endt kursus kan de studerende analysere og evaluere it’s nuværende og fremtidig mulige bidrag til værdiskabelse og fremtidige udvikling af forretningen. Kurset udbydes kun på forårssemesteret. Læs mere om kurset her.

Underviser: Professor Jan Pries-Heje

Valgfrie kurser

På tredje semester skal du læse to valgfrie kurser af hver 7,5 ECTS. Hermed har du mulighed for at specialisere dig i lige netop det hjørne af it-ledelse, som er mest relevant for dig. Kurserne udbydes som hovedregel som weekendseminarer og forløber over to weekender fredag fra kl. 9.00-21.00 og lørdag fra kl. 9.00-16.00. Der er fuld forplejning begge dage. Enkelte kurser kan blive udbudt som seminarer fordelt på fire hverdage.

Udbuddet af valgfrie kurser tilpasses studerendes og tidens behov og kan derfor variere fra semester til semester. I efteråret 2017 er udbuddet af valgfrie kurser:

Forandringsledelse og implementering giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse og zoomer ind på indsigt og eksempler om implementering af it-baserede forandringsprojekter, herunder it-organisationens og it-lederens rolle. Læs mere om kurset her.
 
Servicedesign og digitalisering har fokus på at arbejde med digitalisering i offentlige og private virksomheder. Metoden servicedesign introduceres som en tilgang til at digitalisere. Læs mere om kurset her.

Enterprisearkitektur giver en indføring i enterprisearkitektur baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder. Den samlede proces fra strategisk planlægning til konkret arkitekturarbejde belyses. Læs mere om kurset her.

Du kan også vælge at tage valgfrie kurser fra de andre masteruddannelser. Læs mere om de enkelte valgfag i kursusoversigten.

Afsluttende masterprojekt

Dit masterforløb afsluttes med, at du skriver et masterprojekt inden for et selvvalgt emne, der knytter sig til it-ledelse. Du kan starte på masterprojektet allerede på tredje semester eller vente til fjerde semester. Vælger du at starte på det i tredje semester, læser du dine to valgfrie kurser sideløbende. Venter du med at skrive masterprojektet til det sidste og fjerde semester, har du færdiggjort dine valgfrie kurser forinden. Så du bestemmer selv, om du vil bruge et eller to semestre på masterprojektet. Det kan også afhænge af udbuddet af de valgfrie kurser, du ønsker at læse.

Uanset hvad du beslutter dig for, indledes forløbet med et seminar om problemformulering, metoder samt krav og forventninger til masterprojektet. Herefter skal du aflevere din problemformulering og får på den baggrund tildelt en vejleder. Masterprojektet afsluttes med et mundtligt forsvar i slutningen af fjerde semester. Der afsluttes med en dimissionsfest.

Læs studieordningen for masteruddannelserne her.

Foreløbige datoer for seminarer efterår 2017

Kursus
Datoer (foreløbige)
Fagansvarlige
It-ledelse og it-organisationens rolle
1. seminar 1. og 2. september (fredag kl. 9-21 og lørdag kl. 9-16)
Pernille Kræmmergaard
2. seminar 22. og 23. september (fredag kl. 9-21 og lørdag kl. 9-16)

Eksamen
(kommer senere)

It-ledelsesfagets metoder og kommunikation 1. seminar 3. og 4. november (fredag kl. 9-21 og lørdag kl. 9-16) Lars Rune Christensen
2. seminar 24. og 25. november (fredag kl. 9-21 og lørdag kl. 9-16)

Eksamen (kommer senere)

Forandringsledelse og implementering
1. seminar 3. og 4. november
Hanne Westh Nicolajsen
2. seminar 24. og 25. november

Eksamen
(kommer senere)

Enterprisearkitektur 1. seminar 1. og 2. september Klaus Østergaard
2. seminar 22. og 23. september

Eksamen (kommer senere)

Undervisningen

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, øvelser, præsentationer og gruppearbejde. Ud over underviserens teoretiske og faglige viden trækkes der også på de studerendes egne erhvervserfaringer. I undervisningen vil du derfor få mulighed for at inddrage konkrete udfordringer fra dit arbejde.

Forskningsbaseret på højt niveau
Undervisningen er forskningsbaseret og foregår på et højt akademisk niveau med inddragelse af eksterne undervisere med stor praktisk erfaring. Netop denne erhvervsnære læringspraksis giver IT-Universitetets uddannelser et godt renommé i erhvervslivet.

Fokus på erhvervserfaring
De studerende kommer fra såvel offentlige som private virksomheder og bidrager sammen med underviseren til en dynamisk og nuanceret forståelse af teori og praksis. Sammensætningen af studerende kan desuden udvide dit netværk i branchen.

Uddannelsen foregår på dansk, men du skal forvente faglitteratur på både dansk og engelsk.

Portrætter af masterstuderende

Studerende kommer blandt andet fra følgende virksomheder

Advisory Board

Master i it-ledelse er udviklet i tæt samarbejde med uddannelsens Advisory Board, som består af:

 • Per Andersen (formand), tidligere direktør, Dansk IT
 • Erik Møberg, Senior Director, Ramboll Management Consulting
 • Thomas Okke Frahm, Head of Global IT, Chr. Hansen
 • Ghita Thiesen, Kontorchef, KL
 • Thomas Christiansen, Direktør, Kombit
 • Jette Bondo, Underdirektør, ATP
 • Peter Dreyer, Partner, Tracelink
 • Stig Lundbech, Direktør, Koncern IT, Københavns Kommune
 • Lars Hagerup, Manager, Health & Public Service, Accenture

Bliv en bedre it-leder

Per Andersen
»

Succesfuld anvendelse af it i organisationer bliver mere og mere et spørgsmål om ledelse snarere end teknologi. Fremtidens it-kompetencer handler derfor i høj grad om at kunne arbejde sammen med forretningsledelsen om værdiskabelse gennem teknologianvendelse.
Disse kompetencer kan man opnå på Master i it-ledelse.

Per Andersen, formand for Advisory Board og tidligere direktør i DANSK IT
«

Næsten 70 procent flere har søgt ind på IT-Universitetets Master i it-ledelse end sidste år. Især de offentlige ledere ønsker i stigende grad digitale kompetencer.

Flere og flere ledere ønsker kompetencer til at styre deres virksomheder sikkert igennem de store forandringer, der følger med digitaliseringen. IT-Universitetets Master i it-ledelse har i år modtaget hele 68 procent flere ansøgninger end i 2016. Ifølge uddannelsens leder Hanne Westh Nicolajsen er virksomhedslederne blevet bevidste om, at it i dag er et grundlæggende fundament for forretningen.

”Det er ved at gå op for stort set alle danske virksomheder, at man er nødt til at lære at tænke it anderledes. It skal ikke længere være en separat funktion, med mindre det kun drejer sig om drift. Så snart it skal tænkes strategisk, skal det være en del af forretningen,” siger hun.

Læs hele artiklen her

Studerende på Master i it-ledelse ITU.

Pris og ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist en gang årligt. Næste ansøgningsfrist er:

 • 1. juni 2017 (ansøg fra 1. februar 2017)

I tilfælde af ledige pladser efter ansøgningsfristen, er der være mulighed for at søge om optagelse frem til semesterstart.

Studiestart og intro

Der afholdes introarrangement i slutningen af august 2017. Se flere informationer om studiestart her.
ITU Efteruddannelse er i gang med at behandle ansøgninger og sender skriftligt svar efter 16. juni 2017.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Pris

Nogle masterstuderende får deres uddannelse helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv. På alle kurser er der fuld forplejning. Udgifterne til uddannelsen fordeler sig således:

Samlet pris  (60 ECTS)  99.300 kr. 
Pris for obligatoriske kurser
(7,5 ECTS)
13.425 kr.
Pris for obligatoriske kurser
(15 ECTS)
26.850 kr.
Pris for valgfag
(7,5 ECTS)  12.150 kr.
Pris for afsluttende masterprojekt
(15 ECTS)
21.300 kr.

Betaling

Deltagerbetaling opkræves forud for hvert semester, dvs. to gange årligt. IT-Universitetet fremsender en faktura. Når vi har registreret din første indbetaling, udsteder vi et studiekort til dig. På en masteruddannelse, betaler du løbende for de kurser, du tilmelder dig.  Betalingen af kursusgebyr forfalder ved kursusstart.
 

Kursusgebyret kan ikke refunderes efter kursusstart undtagen ved dødsfald, sygdom og lignende. Dispensationsansøgning vedlagt dokumentation sendes til studieadministrationen.

Framelding skal altid ske skriftligt. Framelding efter ansøgningsfristens udløb vil kun i ganske særlige tilfælde berettige til refundering af deltagerbetaling.

Uddannelse som led i aktivering?

Såfremt din uddannelse er led i en aktivering skal der foreligge en betalingsaftale (jobplan) mellem IT-Universitetet og jobcenteret eller kommunen. Priserne vil i dette tilfælde være anderledes. Kon­takt derfor jobcenteret/kommunen og bed dem bekræfte betalingsforpligtelsen for din kursusdelta­gelse. Jobplanen skal uploades samtidigt med din ansøgning om optagelse.

Mere

Skjul

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på en af masteruddannelserne skal du mindst have en mellemlang videregående uddannelse. Fx giver følgende uddannelser adgang: bachelor, kandidat, professionsbachelor, HD, diplom eller til­svarende.

Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have to års relevant erhvervserfaring på fuld tid. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav.

Opfylder du ikke adgangskravet?

Har du ikke en mellemlang videregående uddannelse, men derimod en kort videregående uddannelse fx datamatiker, multimediedesigner eller en anden akademiuddannelse? Så kan du søge om optagelse på kvalifikationsforløbet, som opkvalificere dig til at tage en masteruddannelse det efterfølgende semester. Læs mere om kvalifikationsforløbet her. 

Sprogkrav

Ansøgere, der har ikke har en dansk gymnasial eksamen eller en dansk adgangsgivende uddannelse, skal bestå studieprøven i dansk for at blive optaget på en masteruddannelse. Læs mere om studieprøven her.

Fra studiestart 1. september 2018 kræves endvidere, at ansøgeren kan dokumentere engelsk på B-niveau.

Dokumentationskrav

Følgende dokumentation er nødvendig, når vi skal behandle din ansøgning. Når du ansøger, skal din dokumentation uploades i filformaterne PDF, doc, docx:
 • Kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
 • Dokumentation for min. to års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse.
 • Motiveret ansøgning

Dokumentation af erhvervserfaring
Erhvervserfaring skal dokumenteres med udtalelse fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med angivelse af varigheden for den relevante beskæftigelse. En ansættelseskontrakt (hverken i original eller kopi) er ikke tilstrækkelig som dokumentation, da den ikke siger noget om et ansæt­telsesforholds varighed. Ved beskæftigelse i egen virksomhed vedlægges kopi af registreringsattest fra SKAT samt eventuelle referencer.

Motiveret ansøgning
IT-Universitetet vil gerne sikre sig, at de studerende, der optages på uddannelsen, er dem, der vil få det største udbytte af uddannelsen. Du bedes derfor kort og præcist redegøre for, hvordan du mener, at denne uddannelse kan fremme din faglige udvikling. På den baggrund vælger vi, hvilke studerende der optages i tilfælde af begrænset plads på uddannelsen.

Ansøgning

Du søger ind på masteruddannelsen online i vores fælles ansøgningsportal for masteruddannelser. Det er godt at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen. Det er dog også muligt at gemme ansøgningen og vende tilbage til den senere.

Login
Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne trin-for-trin vejledning, som gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som er oprettet med på ansøgningsportalen.

Akkrediteret masteruddannelse

Når du har afsluttet masteruddannelsen (60 ECTS svarer til 1 års fuldtidsstudier), får du titlen Master i it (Professional Master of IT). ACE Denmark har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, kan du ITU Efteruddannelse.
Mere

Skjul

Seminar om it-innovation

Optagelse af seminaret med overskriften: Hvordan skaber man it-innovation, når vejen er ukendt, som foregik den 4. maj.

På seminaret præsenterede Hanne Westh Nicolajsen, forsker og linjeleder på Master i it-ledelse teoretiske tilgange til at skabe et fundament for forandringer og it-innovation. Hun gennemgik en model til at arbejde med både drift og udforskning sideløbende, så man sikrer, at forandringen går den rette vej skridt for skridt.

Thomas Kastrup, Lead Enterprise Architect hos DONG Energy, præsenterede en model for organisatorisk håndtering af it-innovation og tog afsæt i konkrete eksempler for at forklare, hvordan DONG Energy arbejder med it-innovation i praksis.

På seminaret blev uddelt et magasin med en række relevante artikler. Download magasinet her. Ønsker du magasinet tilsendt, kan du sende en adresse til ncga@itu.dk.

Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

Top