Kommende kurser

Nedenfor ses en oversigt over kommende kurser under ITU Professional Courses. Listen vil løbende blive opdateret med nye kurser.

Kurserne er henvendt til dig, der har en del erfaring, men ønsker at styrke din faglighed inden for specifikke it-relaterede områder. Kurserne er relevante for alle, der arbejder med softwareudvikling, it-arkitektur, digital forretningsudvikling, digitalt design, it-ledelse eller andre områder, hvor it spiller en central rolle.

Fælles for kurserne er, at de:

 • forløber over en til fem dage
 • adresserer fremtidens udfordringer
 • beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer
 • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
 • er baseret på den nyeste viden
Har du et forslag til et kursus, kan du kontakte ITU Professional Courses her.

Betjening af kunder sker i dag både digitalt og personligt og kundens behov skal derfor opfyldes i samspil med de digitale ydelser og platforme. Det er en udfordring at sikre, at kunden oplever sammenhæng, relevans og en effektiv opfyldelse af sine behov.

På kurset får du værktøjer til at opnå en dybere forståelse for kunder. Du får overblik over forskelle og ligheder i kundetyper, deres ønsker og behov, og du lærer, hvordan man imødekommer forskellene i en verden, hvor de digitale selvbetjeningsværktøjer er stort set ens for alle. For at få overblik over kunderejsen fra kundens side, får du en model, som omfatter alle berøringspunkter både online og i den fysiske verden. Det giver dig en bedre forståelse for, hvordan du møder kunden gennem forskellige kommunikationskanaler og virkemidler, samt hvilke der virker hvornår og til hvad.

Kurset afvikles på følgende datoer:

 • D. 26. og 27. oktober 2020 på ITU kl. 09:00-16:00 begge dage. 

Læs mere om kurset her

Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. På engelsk taler man ofte om begrebet "computational thinking" (it-tankegang). Kurset henvender sig til personer, som ikke tidligere har arbejdet med it-teknologi og programmering.

Konkret vil du på dette kursus lære at kode og programmere med udgangspunkt i, hvordan internettet fungerer. Du vil først lære, hvordan man laver hjemmesider (HTML) med knapper og inputfelter (HTML Forms). Dernæst vil du lære, hvordan man koder i det mest udbredte programmeringssprog på internettet: JavaScript. JavaScript har den fordel, at det kan bruges på hjemmesider, uden at man behøver installere noget som helst.

Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

Kurset udbydes to gange i efteråret 2020:

Første kursusforløb er udsolgt 
(m. følgende datoer: tirsdag d. 1. september, mandag d. 7. september, mandag d. 14. september, mandag d. 21. september og mandag d. 28. september). 

Næste kursusforløb i efteråret 2020 afholdes på følgende datoer: mandag d. 9. november, mandag d. 23. november, mandag d. 30. november, mandag d. 7. december og mandag d. 14. december 

I tidsrummet kl. 10:00 - 16:00 alle dage.

Læs mere om kurset her

Projektledere oplever ofte, at det er en udfordring at skabe og fastholde interesse for projektet hos de mange vigtige personer uden for projektet.

Kurset giver dig en køreplan til at finde ud af, hvem du skal involvere hvornår, hvordan og hvor meget. Du får en komplet værktøjskasse til indledende brugerforståelse og kortlægning af forskellige målgrupper og interessenter, herunder hvad der er vigtigst for hver af de forskellige målgrupper (prioriteter for hver målgruppe) og interessenter, samt hvordan man bruger det til at opbygge og fastholde af motivation og accept fra brugere og forretning gennem hele projektet – helt til det er endeligt rullet ud og er blevet til nye arbejdsgange. Kurset koster 10.000 kr. Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk

Kurset afvikles på følgende datoer:

 • D. 12. og 13. november på ITU fra 09:00 - 16:00 begge dage. 

Læs mere om kurset her

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til it-porteføljestyring suppleret med best practice fra såvel de traditionelle som de agile tilgange. Det betyder, at vi vil arbejde med en lang række teorier, rammeværk og metoder, som vil blive diskuteret og afprøvet i større eller mindre grad. Kurset skal derfor ses som en bred introduktion til hele området og som inspiration inden certificering eller valg af rammeværk i virksomheden.

Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

Kurset er et endagskursus og afholdes følgende dato:

 • Lørdag den 21. november 2020 kl. 9.00 - 16.00 på IT-Universitetet. 

Læs mere om kurset her

Et øget fokus på anvendelse af data får mange til at spørge: hvad kan vi bruge data til? Men de seneste års fokus på tillid, ansvarlighed og etik får nu mange til at stille spørgsmålet: hvad bør vi bruge data til?

At kunne svare på det spørgsmål kræver indsigt i kompleksiteten i datadrevne beslutninger. Man skal vide, hvad data er, hvor data kommer fra, og hvordan data anvendes i organisationen. Man skal kunne gennemskue og forudsige, hvordan data understøtter beslutninger. Hvem tager egentlig beslutningerne i automatiserede processer? Hvordan er beslutningerne understøttet af data? Og hvad er konsekvenserne for brugerne og forretningen for denne brug af data nu og på sigt? Er der retlige og etiske konsekvenser, som vi skal være opmærksomme på?

Kurset afvikles over to halve dage på datoer: 

 • Tirsdag den 24. november kl. 9-13
 • Torsdag den 26. november kl. 13-16

Læs mere om kurset her

For at kunne tage datadrevne beslutninger skal man have en forståelse for, hvad muligheder i data er, hvilke spørgsmål man kan stille data, og hvilke data, man behøver for at kunne besvare sine spørgsmål.

Kurset udspringer af en verden, hvor mængden af digitale data hele tiden vokser, og hvor behovet for at kunne forstå og analysere data bliver mere og mere præsent. Hvis ikke man kender begrænsninger og muligheder med data, kan det være svært overhovedet at forestille sig, hvad man kan anvende data til, hvilke spørgsmål, man kan stille til data, og hvilke spørgsmål man kan stille til de dataspecialister, man arbejder sammen med.

Kurset forløber over to dage: d. 24. og d. 26. november 2020, kl. 9-16 på IT-Universitetet. 


Læs mere om kurset her

Kurset foregår i et digitalt læringsrum – stærkt begrænset antal pladser

Betjening af kunder sker i dag både digitalt og personligt og kundens behov skal derfor opfyldes i samspil med de digitale ydelser og platforme. Det er en udfordring at sikre, at kunden oplever sammenhæng, relevans og en effektiv opfyldelse af sine behov.

På kurset får du værktøjer til at opnå en dybere forståelse for kunder. Du får overblik over forskelle og ligheder i kundetyper, deres ønsker og behov, og du lærer, hvordan man imødekommer forskellene i en verden, hvor de digitale selvbetjeningsværktøjer er stort set ens for alle. For at få overblik over kunderejsen fra kundens side, får du en model, som omfatter alle berøringspunkter både online og i den fysiske verden. Det giver dig en bedre forståelse for, hvordan du møder kunden gennem forskellige kommunikationskanaler og virkemidler, samt hvilke der virker hvornår og til hvad.

Kurset afvikles i en digital udgave på følgende datoer:

 • D. 30. november, 1. december og 2. december fra 9:00-14:00, 09:00-13:00 og 09:00-13:00 de respektive dage.

Læs mere om kurset her

It-systemer som fx internetbutikker, jobportaler, netbanker, parkeringstjenester osv. har en hjemmeside eller app, som er den brugeren ser. Bag den hjemmeside/app ligger en webtjeneste (på en server). Webtjenesten holder styr på data fx indkøbskurven, bankkonti, opdaterede valutakurser, vejrinformationer osv. Med kendskab til webtjenester og deres anvendelsesmuligheder får deltagerne et bredere fundamentet til at deltage i udvikling af it-systemer. Dette gøres ved at lære at udvikle mindre webtjenester.

Kurset bygger således videre på kurset: Introduktion til programmering/kodning og it-tankegang og har samme målsætning om at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. Det introducerende kursus fokuserede på kode på klientsiden af et it-system. På dette kursus udvides fokus til også at omfatte serversiden (en webtjeneste).

Kurset afvikles følgende dato på ITU:

 • Torsdag den 4. februar 2021 kl. 09:00 - 16:00 

Læs mere om kurset her

OBS: Kurset er afholdt. Kurset forløb d. 16. og 30. januar 2020.

It-sikkerhed i praksis for virksomheder er et af IT-Universitetets to nye kursusforløb om cybersikkerhed. Forløbet består af fire moduler, som giver små og mellemstore virksomheder (SMV'er) de nødvendige redskaber og kompetencer til at forbedre beredskabet mod eksempelvis hacking, ransomware, cyberkriminalitet. Forløbet er målrettet ansatte, der arbejder med fx it-drift i en virksomhed og rådgivere og leverandører, som udbyder it-ydelser til SMV'er.

Læs mere om forløbet her

OBS: Kurset er afholdt. Kurset forløb d. 13. og 27. januar samt 6. februar 2020. 

Introduktion til it-sikkerhed for virksomheder er et af IT-Universitetets to nye kursusforløb om cybersikkerhed. Kursusforløbet består af tre moduler, som giver små og mellemstore virksomheder (SMV'er) de nødvendige redskaber og kompetencer til at forbedre beredskabet mod hacking, ransomware, cyberkriminalitet o.l. Du behøver ingen it-forudsætninger for at deltage i dette forløb.

Gennem forløbet bliver du i stand til at: Forstå den aktuelle cybertrussel. Vurdere din virksomheds risikoprofil. Forstå, hvilke elementer man bør være særligt opmærksom på, når man benytter Cloud-tjenester. Stille konstruktive spørgsmål og krav internt og overfor eksterne samarbejdspartnere. Vurdere, om din virksomhed har brug for ekstern hjælp. Håndtere cyberangreb på ledelsesniveau. Implementere it-sikkerhedstiltag i virksomheden.

Læs mere om forløbet her