Kommende kurser

Nedenfor ses en oversigt over kommende kurser under ITU Professional Courses. Listen vil løbende blive opdateret med nye kurser.

Kurserne er henvendt til dig, der har en del erfaring, men ønsker at styrke din faglighed inden for specifikke it-relaterede områder. Kurserne er relevante for alle, der arbejder med softwareudvikling, it-arkitektur, digital forretningsudvikling, digitalt design, it-ledelse eller andre områder, hvor it spiller en central rolle.

Fælles for kurserne er, at de:

  • forløber over en til fem dage
  • adresserer fremtidens udfordringer
  • beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer
  • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
  • er baseret på den nyeste viden
Har du et forslag til et kursus, kan du kontakte ITU Professional Courses her.
 

Kurset foregår i et digitalt læringsrum – stærkt begrænset antal pladser

Betjening af kunder sker i dag både digitalt og personligt og kundens behov skal derfor opfyldes i samspil med de digitale ydelser og platforme. Det er en udfordring at sikre, at kunden oplever sammenhæng, relevans og en effektiv opfyldelse af sine behov.

På kurset får du værktøjer til at opnå en dybere forståelse for kunder. Du får overblik over forskelle og ligheder i kundetyper, deres ønsker og behov, og du lærer, hvordan man imødekommer forskellene i en verden, hvor de digitale selvbetjeningsværktøjer er stort set ens for alle. For at få overblik over kunderejsen fra kundens side, får du en model, som omfatter alle berøringspunkter både online og i den fysiske verden. Det giver dig en bedre forståelse for, hvordan du møder kunden gennem forskellige kommunikationskanaler og virkemidler, samt hvilke der virker hvornår og til hvad.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Kurset afholdes over tre dage: onsdag d. 14., torsdag d. 15. og fredag d. 16. april 2021 kl. 09:00 - 14:00, 09:00 - 13:00 og 09:00 - 13:00. Tidligere kurser er ofte blevet udsolgt, så vi anbefaler tilmelding hurtigst muligt.


Læs mere om kurset her

Digitaliseringsprojekter handler ikke kun om teknologi, it-systemer eller projekter. Det er kun den tekniske del. Oftest er medarbejderne nøglen til at lykkes med digitalisering og at skabe forretningsmæssig værdi. 

På dette kursus lærer du at håndtere den menneskelige side af digital transformation. Du får en komplet værktøjskasse til at arbejde direkte med adfærd og skaber forandring – særligt med fokus på samarbejdet med travle mennesker, der er vigtige for at lykkes med din opgave, men ikke har projektet øverst på deres agenda. Du lærer således at håndtere den menneskelige side af digital transformation og lede forandringer – særligt med fokus på samarbejdet med travle mennesker, der er vigtige for at lykkes med din opgave, men ikke har projektet øverst på deres agenda. Du lærer at få topledere, mellemledere og kollegaer i tale, engagere dem og få dem som medspillere i projektet, så projektet kan skabe værdi for forretningen.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Kurset afholdes på IT-Universitetet den 3. og 4. november kl. 9-16 begge dage.


Læs mere om kurset her

For at kunne tage datadrevne beslutninger skal man have en forståelse for, hvad muligheder i data er, hvilke spørgsmål man kan stille data, og hvilke data, man behøver for at kunne besvare sine spørgsmål.

Kurset udspringer af en verden, hvor mængden af digitale data hele tiden vokser, og hvor behovet for at kunne forstå og analysere data bliver mere og mere præsent. Hvis ikke man kender begrænsninger og muligheder med data, kan det være svært overhovedet at forestille sig, hvad man kan anvende data til, hvilke spørgsmål, man kan stille til data, og hvilke spørgsmål man kan stille til de dataspecialister, man arbejder sammen med.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted

Kursusforløbet d. 19. og 20. maj kl. 9.00 - 16.00 er desværre udsolgt. Vi offentliggør nye datoer hurtigt muligt, og du kan få direkte besked ved at tilmelde dig mailinglisten her.

 


Læs mere om kurset her

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til it-porteføljestyring suppleret med best practice fra såvel de traditionelle som de agile tilgange. Det betyder, at vi vil arbejde med en lang række teorier, rammeværk og metoder, som vil blive diskuteret og afprøvet i større eller mindre grad. Kurset skal derfor ses som en bred introduktion til hele området og som inspiration inden certificering eller valg af rammeværk i virksomheden.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Lørdag den 29. maj 2021 på IT-Universitetet kl. 9:00 - 16:00.

Næste kursus finder sted lørdag d. 27. november 2021 på IT-Universitetet kl. 9:00 - 16:00.

 

Læs mere om kurset her

Projektledere oplever ofte, at det er en udfordring at skabe og fastholde interesse for projektet hos de mange vigtige personer uden for projektet.

Kurset giver dig en køreplan til at finde ud af, hvem du skal involvere hvornår, hvordan og hvor meget. Du får en komplet værktøjskasse til indledende brugerforståelse og kortlægning af forskellige målgrupper og interessenter, herunder hvad der er vigtigst for hver af de forskellige målgrupper (prioriteter for hver målgruppe) og interessenter, samt hvordan man bruger det til at opbygge og fastholde af motivation og accept fra brugere og forretning gennem hele projektet – helt til det er endeligt rullet ud og er blevet til nye arbejdsgange. Kurset koster 10.000 kr. 

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted

Tirsdag d. 1. og onsdag d. 2. juni 2021 på IT-Universitetet fra 09:00 - 16:00 begge dage.

Læs mere om kurset her

Betjening af kunder sker i dag både digitalt og personligt og kundens behov skal derfor opfyldes i samspil med de digitale ydelser og platforme. Det er en udfordring at sikre, at kunden oplever sammenhæng, relevans og en effektiv opfyldelse af sine behov.

På kurset får du værktøjer til at opnå en dybere forståelse for kunder. Du får overblik over forskelle og ligheder i kundetyper, deres ønsker og behov, og du lærer, hvordan man imødekommer forskellene i en verden, hvor de digitale selvbetjeningsværktøjer er stort set ens for alle. For at få overblik over kunderejsen fra kundens side, får du en model, som omfatter alle berøringspunkter både online og i den fysiske verden. Det giver dig en bedre forståelse for, hvordan du møder kunden gennem forskellige kommunikationskanaler og virkemidler, samt hvilke der virker hvornår og til hvad.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Kurset forløber over to dage:
Torsdag d. 17. og fredag d. 18. juni 2021 på IT-Universitetet kl. 09:00-16:00 begge dage.

Næste kursus i efteråret forløber på følgende datoer:
Tirsdag den 30. november og onsdag den 1. december på IT-Universitetet kl. 09:00-16:00 begge dage.

 

Læs mere om kurset her

På internettet eksisterer en bred portefølje af tjenester, som kan hjælpe med alt fra rutevejledninger til investeringsforslag. Denne gruppe af tjenester bliver et vigtigere og vigtigere værktøj i vores hverdag. Men vidste du, at mange af disse tjenester er konstrueret af andre mindre tjenester?

En sådan byggeklodstilgang tillader os at konstruere nye tjenester og systemer, som ellers ikke ville være mulige. Virksomheder kan fokusere på at udvikle specialiserede systemer, der håndterer betalinger, mens andre blot kan anvende disse og fokusere på udvikling af en webshop. Når man udvikler til internettet er webtjenester derfor både et interessant og vigtigt emne. Dette kursus vil introducere webtjenester og give et fundament for at udvikle mindre webtjenester. Kurset bygger videre på kurset Introduktion til programmering/ kodning og it-tankegang og har samme målsætning om at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. 

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted

Kurset finder sted på IT-Universitetet tirsdag d. 2. november fra kl. 09.00 - 16.00.

Læs mere om kurset her

Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. På engelsk taler man ofte om begrebet "computational thinking" (it-tankegang). Kurset henvender sig til personer, som ikke tidligere har arbejdet med it-teknologi og programmering.

Konkret vil du på dette kursus lære at kode og programmere med udgangspunkt i, hvordan internettet fungerer. Du vil først lære, hvordan man laver hjemmesider (HTML) med knapper og inputfelter (HTML Forms). Dernæst vil du lære, hvordan man koder i det mest udbredte programmeringssprog på internettet: JavaScript. JavaScript har den fordel, at det kan bruges på hjemmesider, uden at man behøver installere noget som helst. 

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted

Kursusforløbet i maj er udsolgt (afholdes 10/5, 17/5, 31/5, 7/6 og 14/6 2021, alle dage fra kl. 9:30 - 15:30).

Kursusforløbet i september afholdes over følgende datoer: mandag 6/9, onsdag 8/9, mandag 13/9, onsdag 15/9 og mandag 20/9, 2021. Alle dage fra 9:30 - 15:30.

Under de nuværende restriktioner afholdes kurset digitalt via Zoom. Ændres restriktionerne, så det er muligt at afholde kurset fysisk, vil kurset blive afholdt på IT-Universitetet.

Læs mere om kurset her

Et øget fokus på anvendelse af data får mange til at spørge: hvad kan vi bruge data til? Men de seneste års fokus på tillid, ansvarlighed og etik får nu mange til at stille spørgsmålet: hvad bør vi bruge data til?

At kunne svare på det spørgsmål kræver indsigt i kompleksiteten i datadrevne beslutninger. Man skal vide, hvad data er, hvor data kommer fra, og hvordan data anvendes i organisationen. Man skal kunne gennemskue og forudsige, hvordan data understøtter beslutninger. Hvem tager egentlig beslutningerne i automatiserede processer? Hvordan er beslutningerne understøttet af data? Og hvad er konsekvenserne for brugerne og forretningen for denne brug af data nu og på sigt? Er der retlige og etiske konsekvenser, som vi skal være opmærksomme på?

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Tirsdag d. 5. oktober kl. 9:00 - 13:00 og onsdag d. 6. oktober på IT-Universitetet kl. 13:00 - 16:00 på IT-Universitetet.

Læs mere om kurset her

Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Du får en indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi for forretningen. Det giver en praktisk forståelse af digitaliseringsudfordringerne for virksomheden.

Du bliver også i stand til at vurdere digitaliseringsindsatsen i forhold til ledelsessystemer, forretningsgange, organisation og virksomhedskultur. Det giver dig en forståelse og ikke mindst evnen til at bidrage til virksomheden udvikling af strategi og forretningsområder i en digitaliseret verden. Kurset koster 20.000 kroner og forløber over ovenstående fire dage i august og september 2020.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Tid og sted
Kurset finder sted på IT-Universitetet over fire lørdage i efteråret 2021: 30/10, 06/11, 13/11 og 20/11.

Læs mere om kurset her

I takt med at teknologien bliver mere tilgængelig og ikke mindst billigere, går flere og flere virksomheder i gang med at implementere teknologier som fx kunstig intelligens og andre typer af digitalisering.

Men inden man går i gang, bør man gøre sig en række vigtige overvejelser.

Brug af kunstig intelligens kan skabe stærke muligheder og konkurrencefordele, men det kan også have utilsigtede konsekvenser, hvor forretningen fx kan blive afhængig af eksterne leverandører af teknologi, data eller kompetencer. På webinaret sætter vi fokus på hvilke muligheder og udfordringer, der er ved at sætte strøm til, og hvorfor denne type processer skal være stramt styret og forankret i ledelsen.

Webinaret koster 300 kr. (eksl. moms).

Tid og sted
Webinaret fandt sted online d. 23. marts kl. 08.30 - 10.30


Læs mere om webinaret her