Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Kommende kurser

Nedenfor ses en oversigt over kommende kurser under ITU Professional Courses. Listen vil løbende blive opdateret med nye kurser.

Kurserne er henvendt til dig, der har en del erfaring, men ønsker at styrke din faglighed inden for specifikke it-relaterede områder. Kurserne er relevante for alle, der arbejder med softwareudvikling, it-arkitektur, digital forretningsudvikling, digitalt design, it-ledelse eller andre områder, hvor it spiller en central rolle.

Fælles for kurserne er, at de:

  • forløber over en til fem dage
  • adresserer fremtidens udfordringer
  • beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer
  • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
  • er baseret på den nyeste viden
Har du et forslag til et kursus, kan du kontakte ITU Professional Courses her.

Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Du får en indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi for forretningen. Det giver en praktisk forståelse af digitaliseringsudfordringerne for virksomheden.

Du bliver også i stand til at vurdere digitaliseringsindsatsen i forhold til ledelsessystemer, forretningsgange, organisation og virksomhedskultur. Det giver dig en forståelse og ikke mindst evnen til at bidrage til virksomheden udvikling af strategi og forretningsområder i en digitaliseret verden.

Kurset koster 20.000 kroner og forløber over følgende fire dage

i foråret 2019: 27. april, 4. maj, 11. maj og 25. maj. Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

Læs mere om kurset her

Jimmy Kevin Pedersen

International user studies have to take into consideration differences in culture, differences in organisational structures - and also how much funding is provided. So how can you set up international user studies within a service design setting? How can value be extracted/developed for digital services by following a user-centric strategy that is locally relevant.

This Master class enables you to understand the international service design perspective and optimise your own offers, so that you can successfully design services and holistic customer experience.

The course runs over the three following days 20th of June, 21st of June og 22nd of June (half day). The course takes place at the IT University of Copenhagen in Denmark.

Read more about the course here

Atrium på ITU

I dette kursus giver vi en introduktion til it-sikkerhed i praksis. Kurset er rettet mod deltagere uden særlige it-kundskaber. Kurset har to mål: (1) at afmystificere it-sikkerhed; og (2) at give praktisk råd og vejledning til at begå sig både privat og professionelt i en verden, hvor man ikke nødvendigvis kan stole på computere, brugere og arbejdsgange. Kurset består af fem emner: Overblik over it-sikkerhed i Danmark, tekniske angrebspunkter, organisatoriske angrebspunkter, hemmeligholdelse og risikovurdering. Med denne forståelse kan deltagerne tage stilling til, hvad en organisation bør beskytte, samt hvordan den beskytter det. Kurset består af forelæsninger og praktiske øvelser.

Kurset forløber som et heldagskursus den 5. oktober 2019. Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

Læs mere om kurset her

ITU set udefra

I dette kursus giver vi en indføring i de tekniske midler en moderne modstander har til rådighed, når han ønsker at tiltvinge sig adgang til et it-system, populært kaldet “hacking”. Kurset henvender sig til deltagere med god erfaring indenfor enten programmering, netværksadministration eller systemadministration og består af både forelæsninger og praktiske øvelser.

Efter kurset vil kursusdeltageren være i stand til at forcere et ældre eller dårligt sikret it-systems, samt afgøre hvorvidt og hvordan et sådant system kan sikres i tilstrækkelig grad.

Kurset forløber som en heldagskursus den 4. maj 2019. 

Læs mere om kurset her

ITU set udefra

Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. På engelsk taler man ofte om begrebet "computational thinking" (it-tankegang). Kurset henvender sig til personer, som ikke tidligere har arbejdet med it-teknologi og programmering.

Konkret vil du på dette kursus lære at kode og programmere med udgangspunkt i, hvordan internettet fungerer. Du vil først lære, hvordan man laver hjemmesider (HTML) med knapper og inputfelter (HTML Forms). Dernæst vil du lære, hvordan man koder i det mest udbredte programmeringssprog på internettet: JavaScript. JavaScript har den fordel, at det kan bruges på hjemmesider, uden at man behøver installere noget som helst..

Kurset udbydes tre gange i 2019 - fem undervisningsgange på lørdage med opstart den 6. april 2019 og fem undervisningsgange på tirsdag med opstart den 9. april 2019 og 20. august 2019.

Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

Læs mere om kurset her

Atrium på ITU

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til it-porteføljestyring suppleret med best practice fra såvel de traditionelle som de agile tilgange. Det betyder, at vi vil arbejde med en lang række teorier, rammeværk og metoder, som vil blive diskuteret og afprøvet i større eller mindre grad. Kurset skal derfor ses som en bred introduktion til hele området og som inspiration inden certificering eller valg af rammeværk i virksomheden.

Kurset forløber som et heldagskursus den 4. maj 2019.


Læs mere om kurset her

Atrium på ITU