Acceptér cookies

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

Acceptér cookies

ITU

Kommende kurser

Nedenfor ses en oversigt over kommende kurser under ITU Professional Courses. Listen vil løbende blive opdateret med nye kurser.

Kurserne er henvendt til dig, der har en del erfaring, men ønsker at styrke din faglighed inden for specifikke it-relaterede områder. Kurserne er relevante for alle, der arbejder med softwareudvikling, it-arkitektur, digital forretningsudvikling, digitalt design, it-ledelse eller andre områder, hvor it spiller en central rolle.

Fælles for kurserne er, at de:

  • forløber over en til fem dage
  • adresserer fremtidens udfordringer
  • beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer
  • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
  • er baseret på den nyeste viden
Har du et forslag til et kursus, kan du kontakte ITU Professional Courses her.

Cybersikkerhed, hackerangreb, ransomware, cybercrime og phishing e-mails. Det skorter ikke på udfordringer i en stadigt mere digitaliseret hverdag, men hvad betyder det for din virksomhed i praksis? Hvad er det værste, der kan ske? Hvor udsat er din virksomhed, og hvordan agerer en virksomhed bedst før, under og efter et cyberangreb?

I dette kursus hjælper vi med at afdække og nuancere udfordringerne i cyberspace for små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Kurset er anvendelsesorienteret med fokus på at finde konkrete steder, hvor deltagende virksomheders cyberforsvar kan forbedres.

Kurset forløber som endagskursus to gange over efteråret. Første gang den 2. oktober 2019. 

Læs mere om kurset her

Introduktion til it-sikkerhed for virksomheder er et af IT-Universitetets to nye kursusforløb om cybersikkerhed. Kursusforløbet består af tre moduler, som giver små og mellemstore virksomheder (SMV'er) de nødvendige redskaber og kompetencer til at forbedre beredskabet mod hacking, ransomware, cyberkriminalitet o.l. Du behøver ingen it-forudsætninger for at deltage i dette forløb.

Gennem forløbet bliver du i stand til at: Forstå den aktuelle cybertrussel. Vurdere din virksomheds risikoprofil. Forstå, hvilke elementer man bør være særligt opmærksom på, når man benytter Cloud-tjenester. Stille konstruktive spørgsmål og krav internt og overfor eksterne samarbejdspartnere. Vurdere, om din virksomhed har brug for ekstern hjælp. Håndtere cyberangreb på ledelsesniveau. Implementere it-sikkerhedstiltag i virksomheden.

Kursusforløbet afvikles to gange i løbet af efteråret og har opstart den 2. oktober og den 7. november.

Læs mere om forløbet her

Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Du får en indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi for forretningen. Det giver en praktisk forståelse af digitaliseringsudfordringerne for virksomheden.

Du bliver også i stand til at vurdere digitaliseringsindsatsen i forhold til ledelsessystemer, forretningsgange, organisation og virksomhedskultur. Det giver dig en forståelse og ikke mindst evnen til at bidrage til virksomheden udvikling af strategi og forretningsområder i en digitaliseret verden.

Kurset koster 20.000 kroner og forløber over følgende fire dage i efteråret 2019: 14. og 28. marts samt 18. og 25. april. Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.


Læs mere om kurset her

International user studies have to take into consideration differences in culture, differences in organisational structures - and also how much funding is provided. So how can you set up international user studies within a service design setting? How can value be extracted/developed for digital services by following a user-centric strategy that is locally relevant.

This Master class enables you to understand the international service design perspective and optimise your own offers, so that you can successfully design services and holistic customer experience.

The course runs over the three days in the autumn. Dates will soon be updated. The course takes place at the IT University of Copenhagen in Denmark.


Read more about the course here

Betjening af kunder sker i dag både digitalt og personligt og kundens behov skal derfor opfyldes i samspil med de digitale ydelser og platforme. Det er en udfordring at sikre, at kunden oplever sammenhæng, relevans og en effektiv opfyldelse af sine behov.

På kurset får du værktøjer til at opnå en dybere forståelse for kunder. Du får overblik over forskelle og ligheder i kundetyper, deres ønsker og behov, og du lærer, hvordan man imødekommer forskellene i en verden, hvor de digitale selvbetjeningsværktøjer er stort set ens for alle. For at få overblik over kunderejsen fra kundens side, får du en model, som omfatter alle berøringspunkter både online og i den fysiske verden. Det giver dig en bedre forståelse for, hvordan du møder kunden gennem forskellige kommunikationskanaler og virkemidler, samt hvilke der virker hvornår og til hvad.

Kurset koster 10.000 kr. og forløber over den 25. og 26. november. Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

Læs mere om kurset her

It-sikkerhed i praksis for virksomheder er et af IT-Universitetets to nye kursusforløb om cybersikkerhed. Forløbet består af fire moduler, som giver små og mellemstore virksomheder (SMV'er) de nødvendige redskaber og kompetencer til at forbedre beredskabet mod eksempelvis hacking, ransomware, cyberkriminalitet. Forløbet er målrettet ansatte, der arbejder med fx it-drift i en virksomhed og rådgivere og leverandører, som udbyder it-ydelser til SMV'er.

Kursusforløbet afvikles to gange i løbet af foråret 2020. Datoerne er endnu ikke fastlagt.


Læs mere om forløbet her

I dette kursus giver vi en indføring i de tekniske midler en moderne modstander har til rådighed, når han ønsker at tiltvinge sig adgang til et it-system, populært kaldet “hacking”. Kurset henvender sig til deltagere med god erfaring indenfor enten programmering, netværksadministration eller systemadministration og består af både forelæsninger og praktiske øvelser.

Efter kurset vil kursusdeltageren være i stand til at forcere et ældre eller dårligt sikret it-systems, samt afgøre hvorvidt og hvordan et sådant system kan sikres i tilstrækkelig grad.

Kurset forløber som en heldagskursus den 21. september 2019. 


Læs mere om kurset her

Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. På engelsk taler man ofte om begrebet "computational thinking" (it-tankegang). Kurset henvender sig til personer, som ikke tidligere har arbejdet med it-teknologi og programmering.

Konkret vil du på dette kursus lære at kode og programmere med udgangspunkt i, hvordan internettet fungerer. Du vil først lære, hvordan man laver hjemmesider (HTML) med knapper og inputfelter (HTML Forms). Dernæst vil du lære, hvordan man koder i det mest udbredte programmeringssprog på internettet: JavaScript. JavaScript har den fordel, at det kan bruges på hjemmesider, uden at man behøver installere noget som helst..

Kurset forløber over fem undervisningsgange med opstart den 12. november. 

Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.
Læs mere om kurset her

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til it-porteføljestyring suppleret med best practice fra såvel de traditionelle som de agile tilgange. Det betyder, at vi vil arbejde med en lang række teorier, rammeværk og metoder, som vil blive diskuteret og afprøvet i større eller mindre grad. Kurset skal derfor ses som en bred introduktion til hele området og som inspiration inden certificering eller valg af rammeværk i virksomheden.

Kurset forløber som et heldagskursus den 5. oktober 2019.

Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

Læs mere om kurset her

Projektledere oplever ofte, at det er en udfordring at skabe og fastholde interesse for projektet hos de mange vigtige personer uden for projektet.

Kurset giver dig en køreplan til at finde ud af, hvem du skal involvere hvornår, hvordan og hvor meget. Du får en komplet værktøjskasse til indledende brugerforståelse og kortlægning af forskellige målgrupper og interessenter, herunder hvad der er vigtigst for hver af de forskellige målgrupper (prioriteter for hver målgruppe) og interessenter, samt hvordan man bruger det til at opbygge og fastholde af motivation og accept fra brugere og forretning gennem hele projektet – helt til det er endeligt rullet ud og er blevet til nye arbejdsgange.

Kurset koster 10.000 kroner og forløber over den 4. og 5. februar 2020.

Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

Læs mere om kurset her