Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Kommende kurser

Nedenfor ses en oversigt over kommende kurser under ITU Professional Courses. Listen vil løbende blive opdateret med nye kurser.

Kurserne er henvendt til dig, der har en del erfaring, men ønsker at styrke din faglighed inden for specifikke it-relaterede områder. Kurserne er relevante for alle, der arbejder med softwareudvikling, it-arkitektur, digital forretningsudvikling, digitalt design, it-ledelse eller andre områder, hvor it spiller en central rolle.

Fælles for kurserne er, at de:

  • forløber over en til fem dage
  • adresserer fremtidens udfordringer
  • beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer
  • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
  • er baseret på den nyeste viden
Har du et forslag til et kursus, kan du kontakte ITU Professional Courses her.

Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Du får en indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi for forretningen. Det giver en praktisk forståelse af digitaliseringsudfordringerne for virksomheden.

Du bliver også i stand til at vurdere digitaliseringsindsatsen i forhold til ledelsessystemer, forretningsgange, organisation og virksomhedskultur. Det giver dig en forståelse og ikke mindst evnen til at bidrage til virksomheden udvikling af strategi og forretningsområder i en digitaliseret verden.

Kurset koster 20.000 kroner og forløber over følgende fire dage i efteråret 2018: 6. oktober, 13. oktober, 27. oktober og 3. november. Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

Læs mere om kurset her

Jimmy Kevin Pedersen

I dette kursus gives en introduktion til it-sikkerhed i praksis. Kurset består af fem emner: it-sikkerhed i Danmark, tekniske angrebspunkter, organisatoriske angrebspunkter, hemmeligholdelse og risikovurdering. Med denne forståelse kan deltagerne tage stilling til, hvad en organisation bør beskytte, samt hvordan den beskytter det. Kurset består af forelæsninger og praktiske øvelser.

Kurset forløber som et heldagskursus den 6. oktober 2018. Er din arbejdsgiver medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan du søge om gratis deltagelse på dette kurset via finanskompetencepulje.dk.

Læs mere om kurset her

ITU set udefra

Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. På engelsk taler man ofte om begrebet "computational thinking" (it-tankegang). Kurset henvender sig til personer, som ikke tidligere har arbejdet med it-teknologi og programmering.

Konkret vil du på dette kursus lære at kode og programmere med udgangspunkt i, hvordan internettet fungerer. Du vil først lære, hvordan man laver hjemmesider (HTML) med knapper og inputfelter (HTML Forms). Dernæst vil du lære, hvordan man koder i det mest udbredte programmeringssprog på internettet: JavaScript. JavaScript har den fordel, at det kan bruges på hjemmesider, uden at man behøver installere noget som helst..

Kurset forløber over seks undervisninggange med opstart den 27. oktober 2018.

Læs mere om kurset her

Atrium på ITU

Dette kursus giver en praktisk indføring i, hvordan virksomheder kan efterleve kravene i EU’s persondataforordning, når de behandler personoplysninger. Det henvender sig specielt til medarbejdere, som har ansvaret for at implementere forordningen med begrænsede ressourcer og til mindre virksomheder, der skal have hjælp til at gribe arbejdet rigtigt an. Kurset giver en indføring i reglerne for behandling af personoplysninger og præsenterer nogle praktiske metoder og teknologier, som kan anvendes til at understøtte arbejdet med at tilvejebringe en god sikkerhed og dokumentere ”compliance”.

Forordningens regler vil blive præsenteret, men der vil være fokus på den praktiske anvendelighed af reglerne ved at sammenholde reglerne med praktiske eksempler og cases fra hidtidig retspraksis. Der er ikke nogen forudsætninger for at deltage i kurset. Kurset henvender sig til alle, som behandler personoplysninger – f.eks. i en HR- kunde- eller it-afdeling eller som ejerledere. Kurset starter med at definere de centrale begreber, så alle kan følge med.

Det er meningen, at kursisterne efter kurset vil være i besiddelse af nogle grundlæggende værktøjer til at vurdere behandlingers lovlighed, til at tilvejebringe den fornødne dokumentation af efterlevelse af reglerne og være i stand til at vurdere sikkerheden ved behandlingerne.

Kurset forløber som et heldagskursus den 6. oktober 2018.

Læs mere om kurset her

Atrium på ITU

Dette kursus giver en praktisk indføring i, hvordan ansatte i offentlige myndigheder skal leve op til GDPR kravene, når de behandler personoplysninger. Det henvender sig specielt til administrative samt HR-medarbejdere i offentlige institutioner, som ønsker et større bekendtskab til persondata.

Kurset giver en indføring i begreberne og GDPR forordningen og databeskyttelsesloven samt en række praktiske råd, eksempler på og cases, der viser, hvordan offentlige myndigheder og HR-medarbejdere lovligt kan behandle persondata – se også det detaljerede program nedenfor.

Kurset er et heldagskursus og foregår den 23. oktober i København og den 25. oktober i Aarhus.

Læs mere om kurset her

ITU set udefra

Agil porteføljestyring er afgørende, når en større organisation skal realisere en strategi, der gennemføres som en portefølje af projekter og programmer. Det er derfor blevet en kernekompetence for mange organisationer succesfuldt at kunne styre projekt porteføljen.

Men med en stigende mængde af projekter og programmer stiger behovet for porteføljestyring også. Mange har ikke ressourcer nok til at kunne gennemføre dem alle, hvilket kan hæmme udviklingen, vanskeliggøre planlægningen eller fjerne fokus.

Læs mere om kurset her

Atrium på ITU