Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Persondataforordningen

Dette kursus giver en praktisk indføring i, hvordan virksomheder kan efterleve kravene i EU’s persondataforordning, når de behandler personoplysninger. Det henvender sig specielt til medarbejdere, som har ansvaret for at implementere forordningen med begrænsede ressourcer og til mindre virksomheder, der skal have hjælp til at gribe arbejdet rigtigt an. Kurset giver en indføring i reglerne for behandling af personoplysninger og præsenterer nogle praktiske metoder og teknologier, som kan anvendes til at understøtte arbejdet med at tilvejebringe en god sikkerhed og dokumentere ”compliance”.

Forordningens regler vil blive præsenteret, men der vil være fokus på den praktiske anvendelighed af reglerne ved at sammenholde reglerne med praktiske eksempler og cases fra hidtidig retspraksis. Der er ikke nogen forudsætninger for at deltage i kurset. Kurset henvender sig til alle, som behandler personoplysninger – f.eks. i en HR- kunde- eller it-afdeling eller som ejerledere. Kurset starter med at definere de centrale begreber, så alle kan følge med.

Det er meningen, at kursisterne efter kurset vil være i besiddelse af nogle grundlæggende værktøjer til at vurdere behandlingers lovlighed, til at tilvejebringe den fornødne dokumentation af efterlevelse af reglerne og være i stand til at vurdere sikkerheden ved behandlingerne.

Det får du ud af at deltage på kurset:

 • Overblik over reglerne i persondataforordningen
 • Grundlæggende forståelse af forordningens betydning for virksomhedernes daglige behandling af personoplysninger
 • Praktiske værktøjer til at dokumentere efterlevelse af persondataforordningen i en virksomhed
 • Være i stand til at planlægge og gennemføre et lille persondataforordningsprojekt

Det får virksomheden ud af kurset:

 • Være i stand til at identificere personoplysninger forskellige steder i virksomheden
 • Være i stand til at vurdere oplysningernes følsomhed
 • Være i stand til at vurdere om oplysningerne kan behandles lovligt
 • Være i stand til at vurdere om principper for behandling og krav til sikkerheden er opfyldt
 • Være i stand til at dokumentere behandling og efterlevelse af kravene

DIG

Kurset henvender sig til medarbejdere, der har ansvar for at implementere persondataforordningen. Du kan fx være:

 • Projektleder
 • HR-medarbejder
 • Kundemedarbejder
 • It-medarbejder
 • Ejerleder
studerende

Kursets program

Kurset gennemføres på en dag ud fra følgende program:

09:00-09:15: Velkomst og bordrunde
09:15-09:30: Reglernes baggrund og betydningen af privacy
09:30-09:50: Trusler mod personoplysninger
09:50-09:55: Forordningens tilblivelse og formål
09:55-10:10: Definitioner
10:10-10:30: Principper for god databehandlingsskik
10:30-10:45: Pause
10:45-11:05: Hjemmel
11:05-11:20: De registreredes rettigheder
11:20-11:30: Håndtering af indsigtsretsbegæring
11:30-11:45: Eksempler på privatlivspolitikker
11:45-12:30: Frokost

12:30-12:35: Introduktion til den dataansvarliges pligter
12:35-12:55: Konsekvensanalyse og risikovurderingens rolle
12:55-13:15: Den dataansvarliges pligter – design
13:15-13:35: Den dataansvarliges pligter – sikkerhed
13:35-13:55: Databehandleren og databehandleraftaler
13:55-14:15: Pause
14:15-14:20: Anmeldelse og underretning
14:20-14:25: Databeskyttelsesrådgiver versus databeskyttelsesansvarlig
14:25-14:25: Adfærdskodeks og certificering
14:25-14:35: Overførsel
14:35-14:40: Sanktioner – herunder bøder
14:40-14:45: Datatilsynets tilsynsvirksomhed og samspil med EDPB
14:45-15:00: Datatilsynet og artikel 29-gruppen som kilde
15:00-15:15: Den dataansvarliges pligter - dokumentation
15:15-16:00: Gruppearbejde
16:00-16:15: Et roadmap for organisationen
16:15-17:00: Individuelt arbejde
17:00-17:15: Afrunding

Underviser

Henning Mortensen 

På kurset underviser Henning Mortensen, som er IT-sikkerhedschef og leder af persondataforordningsprojektet hos Brødrene A&O Johansen. Henning har 15 års erfaring med it-sikkerhed og 10 års erfaring med beskyttelse af personoplysninger fra Dansk Industri og er forfatter til en lang række vejledninger på disse områder.

I denne artikel fortæller underviser, Henning Mortensen, hvordan særligt små og mellemstore virksomheder skal forholde sig til EU's kommende persondataforordning.

ALLE skal forholde sig til persondataforordningen

EU’s kommende persondataforordningen kommer til at gælde for alle virksomheder i Danmark. Det er ifølge underviser på ITU Professional Courses Henning Mortensen særligt en udfordring for små- og mellemstore virksomheder. Han fortæller her, hvad de mindre virksomheder skal være opmærksomme på.

- Mange kan ikke gennemskue det juridiske vokabular, som forordningen er skrevet på. Men forordningen gælder for alle, der har etableret sig i EU eller retter tjenester mod EU, og derfor også for alle virksomheder i Danmark. Alle skal...

Læs hele artiklen her

eu flag

Praktisk info

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på kurset. Kurset koster 5.000 kroner. 

Adgangskrav og tilmelding

Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Du tilmelder dig kurset ved at sende en e-mail til jst@itu.dk. Skriv dit navn, din arbejdsplads, navn på kurset, og et par linjer om din uddannelses- og erfaringsbaggrund. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en kvittering. Du kan tilmelde dig helt frem til kursusstart.

Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.