Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Kommende kurser

Nedenfor ses en oversigt over kommende kurser under ITU Professional Courses. Listen vil løbende blive opdateret med nye kurser.

Kurserne er henvendt til dig, der har en del erfaring, men ønsker at styrke din faglighed inden for specifikke it-relaterede områder. Kurserne er relevante for alle, der arbejder med softwareudvikling, it-arkitektur, digital forretningsudvikling, digitalt design, it-ledelse eller andre områder, hvor it spiller en central rolle.

Fælles for kurserne er, at de:

  • forløber over en til fem dage
  • adresserer fremtidens udfordringer
  • beskæftiger sig med højaktuelle og konkrete behov for kompetencer
  • undervises af forskere, eksterne lektorer og erfarne professionelle
  • er baseret på den nyeste viden
Har du et forslag til et kursus, kan du kontakte ITU Professional Courses her.

Agil porteføljestyring er afgørende, når en større organisation skal realisere en strategi, der gennemføres som en portefølje af projekter og programmer. Det er derfor blevet en kernekompetence for mange organisationer succesfuldt at kunne styre projekt porteføljen.

Men med en stigende mængde af projekter og programmer stiger behovet for porteføljestyring også. Mange har ikke ressourcer nok til at kunne gennemføre dem alle, hvilket kan hæmme udviklingen, vanskeliggøre planlægningen eller fjerne fokus.

Kurset forløber som et endagskursus, som foregår den 9. december 2017.

Læs mere om kurset her

Atrium på ITU

Dette kursus giver en praktisk indføring i, hvordan virksomheder kan efterleve kravene i EU’s persondataforordning, når de behandler personoplysninger. Det henvender sig specielt til medarbejdere, som har ansvaret for at implementere forordningen med begrænsede ressourcer og til mindre virksomheder, der skal have hjælp til at gribe arbejdet rigtigt an. Kurset giver en indføring i reglerne for behandling af personoplysninger og præsenterer nogle praktiske metoder og teknologier, som kan anvendes til at understøtte arbejdet med at tilvejebringe en god sikkerhed og dokumentere ”compliance”.

Forordningens regler vil blive præsenteret, men der vil være fokus på den praktiske anvendelighed af reglerne ved at sammenholde reglerne med praktiske eksempler og cases fra hidtidig retspraksis. Der er ikke nogen forudsætninger for at deltage i kurset. Kurset henvender sig til alle, som behandler personoplysninger – f.eks. i en HR- kunde- eller it-afdeling eller som ejerledere. Kurset starter med at definere de centrale begreber, så alle kan følge med.

Det er meningen, at kursisterne efter kurset vil være i besiddelse af nogle grundlæggende værktøjer til at vurdere behandlingers lovlighed, til at tilvejebringe den fornødne dokumentation af efterlevelse af reglerne og være i stand til at vurdere sikkerheden ved behandlingerne.

Kurset forløber som et heldagskursus den 10. marts 2018 og 5. maj 2018.

Læs mere om kurset her

Atrium på ITU

Dette kursus giver en praktisk indføring i, hvordan universiteter (og andre offentlige institutioner) kan efterleve kravene i EU’s persondataforordning, når de behandler personoplysninger. Det henvender sig specielt til administrative medarbejdere på de danske universiteter, som har ansvaret for at implementere forordningen.

Kurset giver en indføring i begreberne og reglerne i persondataloven og persondataforordningen samt en række praktiske råd og eksempler på, hvordan universiteter (og andre offentlige myndigheder) lovligt kan behandle persondata.


Alle kurser er udsolgte. Vi arbejder på at finde flere datoer, hvor kurserne udbydes.

Læs mere om kurset her

ITU set udefra

Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Du får en indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi for forretningen. Det giver en praktisk forståelse af digitaliseringsudfordringerne for virksomheden.

Du bliver også i stand til at vurdere digitaliseringsindsatsen i forhold til ledelsessystemer, forretningsgange, organisation og virksomhedskultur. Det giver dig en forståelse og ikke mindst evnen til at bidrage til virksomheden udvikling af strategi og forretningsområder i en digitaliseret verden.

Kurset koster 20.000 kroner og forløber over fire dage. Kurset udbydes i 2018 - datoer bliver offentliggjort på websiden for kurset.

Læs mere om kurset her

Jimmy Kevin Pedersen