Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Adgangskrav

Fælles adgangskrav

For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelser skal du have en universitets-bacheloruddannelse eller en professions-­bachelor­ud­dannelse. Har du en anden uddannelse (f.eks. en international uddannelse), der kan sidestilles med en universitets-bacheloruddannelse eller en professions-bacheloruddannelse, vil IT-Universitetet foretage en individuel vurdering af den pågældende uddannelse.

Fælles forudsætning for optagelse på alle kandidatuddannelserne er et sprogkrav om engelsk på B-niveau.

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Foruden de fælles adgangskrav, er der specifikke adgangskrav for hver uddannelse. Du kan læse mere om de uddannelsesspecifikke adgangskrav nedenfor.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Digital Innovation & Management.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Digital Design og Interaktive Teknologier.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Datalogi.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Software Development (Design).

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Spil.

Ansøgningsfrist

 • 1. marts 
 • Du kan søge allerede fra primo januar. Du får svar på din ansøgning senest d. 10. juni, og der er studiestart sidst i august.

  ​Bemærk: ​Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelserne. 

Adgangskrav for MSc i Digital Innovation & Management

Når du ansøger, skal du være opmærksom på, om du med din bacheloruddannelse opfylder følgende adgangskrav:

 • 7,5 ECTS kursus eller projekt inden for programmering eller databaser
 • 7,5 ECTS kursus eller projekt inden for kvalitative metoder, herunder kvalitative eller kvanti-kvalitative metoder, som anvendes i samfundsvidenskabelig forskning eller humaniora

Hvis din bacheloruddannelse ikke er på listen over danske bacheloruddannelser, der opfylder adgangskravene, skal du inkludere yderligere dokumentation i din ansøgning. Du kan læse mere om ansøgningsproceduren under afsnittet 'Ansøgningsprocedure for kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management'. 

Bemærk venligst at listen kan blive ændret efter optaget i 2018, så hvis du vil søge i 2019 eller senere, skal du holde dig opdateret.

IT-Universitetet optager studerende med mange forskellige uddannelsesbaggrunde, heriblandt studerende med internationale bacheloruddannelser.

Sådan forbedrer du dine forudsætninger for optagelse på Digital Innovation & Management

Hvis du er indskrevet på en bacheloruddannelse, hvor du ikke har kurser eller projektarbejde inden for programmering eller databaser, kan du forbedre dine forudsætninger for optagelse på kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management ved at søge ind som gæstestuderende og tage ét af følgende kurser (udbydes af IT-universitetet fra efteråret 2017):

 • IT Foundations (efterårssemestret på bacheloruddannelsen i Global Business Informatics). Bemærk: fra efteråret 2018 bliver kurset IT Foundations erstattet af kurset Introduction to Programming

 • Database Use & Design (forårssemestret på bacheloruddannelsen i Global Business Informatics)

Hvis du er indskrevet på en bacheloruddannelse, hvor du ikke har kurser eller projektarbejde inden for kvalitative metoder, herunder kvalitative eller kvantitative metoder, kan du forbedre dine forudsætninger for optagelse på kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management ved at søge ind som gæstestuderende og tage ét af følgende kurser (udbydes af IT-Universitetet fra efteråret 2017):

 • IT & Work Design (forårssemestret på bacheloruddannelsen i Global Business Informatics)
 • Kvalitative forskningsmetoder og akademisk formidling (efterårssemestret på bacheloruddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier)

Bemærk venligst at kurserne kan ændre sig efter optaget i 2018. Vi vil derfor råde dig til at tjekke dem løbende. Du skal ligeledes være opmærksom på, at der ikke er garanti for, at du bliver optaget på kandidatuddannelsen, selvom du har været gæstestuderende.

Hvis du ansøger uden at opfylde adgangskravene

Du kan stadig søge ind på kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management, selvom du ikke har bestået et kursus eller projekt på 7,5 ECTS inden for programmering eller databaser eller et kursus eller projekt på 7,5 ECTS inden for kvalitative metoder, og du ikke har mulighed for at tage et kursus inden for disse emner, før du ansøger. Som nævnt ovenfor, skal du dog inkludere yderligere dokumentation i din ansøgning.

Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management uden at opfylde adgangskravene, er det en forudsætning, at du består et kursus inden for programmering eller databaser eller kvalitative metoder (læs mere under 'Information om optagelse’).

Ansøgningsprocedure for kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management

Når du ansøger, skal du uploade følgende dokumentation. Hvis du har retskrav til uddannelsen og søger ved første optagelsesmulighed efter endt bacheloruddannelse, skal du ikke dokumentere nedenstående krav:

 • En kopi af dit bachelorbevis (på engelske eller et af de nordiske sprog), herunder en udskrift af kurser og karakterer, eller en foreløbig karakterudskrift hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution. Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du også medsende dokumentation for forventet færdiggørelse.
 • Et essay inden for feltet digital innovation & management. Essayet skal skrives på engelsk og må maksimalt være 450 ord. Essayet skal tage udgangspunkt i én populærvidenskabelig artikel, som fremstiller en bestemt problemstilling. I essayet skal du gøre rede for problemstillingen og diskutere den. Artiklerne bliver offentliggjort på hjemmesiden i januar 2019. Hvis du har retskrav på at komme ind på uddannelsen, skal du ikke skrive et essay.
 • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.
 • Et CV skrevet på engelsk med en kort beskrivelse af dig og en beskrivelse af relevant erhvervs- og/eller undervisningserfaring. Hvis du har retskrav på at komme ind på uddannelsen, skal du ikke skrive et CV.
 • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksaminer fra uddannelsen. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.
 • Enhver anden dokumentation af kvalifikationer, som er relevante for din ansøgning.

Yderligere dokumentation
Hvis din bacheloruddannelse ikke er på listen over danske bacheloruddannelser, der opfylder adgangskravene, skal du udfylde denne skabelon. I den skal du angive, hvordan du opfylder adgangskravene på 7,5 ECTS inden for programmering og databaser og/eller 7,5 ECTS inden for kvalitative metoder. Du kan udpege specifikke kurser eller projektaktiviteter, som du har afsluttet eller vil afslutte før semesterstart. Eksempler kunne være projektarbejde inden for programmering eller projektarbejde, hvor du har anvendt kvalitative metoder såsom interviews. Du skal kun angive ECTS-givende aktiviteter. Du skal også uploade skabelonen, selvom du ikke lever op til adgangskravene. 

 
Information om optagelse

Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management og din bacheloruddannelse ikke dækker mindst 7,5 ECTS inden for programmering eller databaser eller 7,5 ECTS inden for kvalitative metoder, er det en forudsætning, at du består et kursus inden for programmering eller kvalitative metoder. Kurset vil blive udbudt af IT-Universitetet.

Kompetenceforløb for optagne studerende uden programmeringskompetencer

I juli og august 2018 vil der være mulighed for at følge et kompetenceforløb for de studerende, som er tilbudt optagelse på Digital Innovation & Management, men som ikke på forhånd opfylder adgangskravet om kendskab til programmering eller databaser. Formålet med forløbet er at gøre dig klar til at bestå en test i programmering som bevis på, at du opfylder adgangskravene til uddannelsen. Det er frivilligt, om du vil følge kompetenceforløbet, men du skal bestå den adgangsgivende test for at kunne blive på uddannelsen.

Undervisningen, der afholdes på engelsk, finder sted på IT-Universitetet d. 9., 11., 13., 16., 18., 20., 23., 25., 27. og 30. juli 2018. Alle dage fra kl. 9.00-15.00. Hertil er der mulighed for to ekstra studiedage d. 1. og 3. august 2018. Testen finder sted d. 10. august. Undervisningsforløbet er gratis og kræver intet forhåndskendskab til programmering. Foruden deltagelse i undervisningen skal du forvente øvelser, selvstudie og forberedelse til testen: regn med 37 timers arbejde om ugen i perioden 9. juli til 10. august.

Kompetenceforløbet giver dig de programmeringskompetencer, som forudsættes på uddannelsen og klæder dig på til at bestå den adgangsgivende test. Samtidig opnår du et sæt kompetencer, der er stærkt eftertragtede på arbejdsmarkedet, og som er nødvendige for at forstå muligheder og risici i digital teknologi i erhvervslivet og i samfundet mere generelt. Du vil lære at programmere i sproget Python, og du vil bl.a. blive introduceret til imperativ programmering, objektorienteret programmering og håndtering af tekstdata mv. Hvis det lyder fremmedartet eller vanskeligt så husk på, at formålet med kompetenceforløbet er hjælpe dig til at lære dette. Vi forventer ikke, at du skal kende til programmering i forvejen.

Som afslutning på kompetenceforløbet vil der d. 10. august 2018 blive afholdt en test på IT-Universitetet. Den beståede test er dit bevis på, at du opfylder adgangskravene og er derfor en forudsætning for at blive på uddannelsen.

Hvis ikke du består testen i august (eller er forhindret i at tage den) afholdes der et kompenserende forløb i september-oktober med en ny test i begyndelsen af november. Du skal bestå testen senest i november for at kunne blive på uddannelsen. Hvis ikke du allerede har programmeringskundskaber, tilråder vi stærkt, at du følger forløbet i juli og august, og tager testen i august. Det vil være meget arbejdskrævende at lære programmering sideløbende med de obligatoriske kandidatkurser i efterårssemestret.

Hvis du allerede kan programmere, men ikke har bevis på det, kan du tage testen i august uden at følge kompetenceforløbet. I løbet af foråret vil der blive offentliggjort mere detaljeret information om indholdet af testen samt en eventuel prøvetest.

Kompetenceforløb for optagne studerende uden 7,5 ECTS inden for kvalitative metoder

I august 2018 tilbyder IT-Universitetet en kompetencegivende workshop for studerende, der er tilbudt optagelse på kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management, men som ikke på forhånd opfylder adgangskravet om kendskab til kvalitativ metode. Formålet med forløbet er at gøre dig klar til at bestå en test i kvalitativ metode som bevis på, at du opfylder adgangskravene til uddannelsen. Det er frivilligt, om du vil følge workshoppen, men du skal bestå den adgangsgivende test for at kunne blive på uddannelsen.

Undervisningen finder sted på IT-Universitetet i København i dagtimerne på følgende dage med udarbejdelse af 5 opgaver:

Workshop: 1., 2., 13., 14. og 15. august 2018
Udarbejdelse af opgaver: 16.-22. august 2018
Test: 23. august 2018

Du skal regne med at bruge omkring 5 fulde arbejdsuger. Undervisningsforløbet er gratis og kræver intet forhåndskendskab til kvalitativ metode.

Workshoppen, som afholdes på engelsk, vil dække grundlæggende kvalitative metoder som interviews, deltagerobservation, analyse af dokumenter og webindhold, simple undersøgelser, analyse og rapportering af data. Hvis det lyder fremmedartet eller vanskeligt så husk på, at formålet med workshoppen er at hjælpe dig til at lære dette. Vi forventer ikke, at du kender til kvalitativ metode i forvejen.

Som afslutning på workshoppen afholdes en mundtlig test, der dækker de 5 opgaver, du har forberedt i løbet af workshoppen. Den beståede test er dit bevis på, at du opfylder adgangskravene.

Det er også muligt at tage testen, selvom du ikke har haft mulighed for at deltage i workshoppen. Du vil dog skulle aflevere 5 opgaver, inden du deltager i testen.

Hvis ikke du består testen i august, eller hvis du er forhindret i at deltage i workshoppen, afholdes der en anden workshop i september og oktober med en ny mundtlig test i november. Hvis ikke du allerede har kendskab til kvalitativ metode, tilråder vi stærkt, at du følger workshoppen i juli og august, og tager testen i august. Det vil være meget arbejdskrævende at lære kvalitativ metode sideløbende med de obligatoriske kandidatkurser i efterårssemestret.

Du kan ikke erstatte et fag i løbet af semestret med at have deltaget i denne workshop.

Du vil få mere detaljeret information om indholdet af workshoppen og tilmelding i dit optagelsesbrev.

Datoer for aflevering af opgaverne og den mundtlige test vil blive annonceret senere.

Vurdering af din ansøgning

Læs om, hvordan vi vurderer din ansøgning.

Læs mere om:

Sådan søger du ind.

Information om dokumentationskrav.

 

 


Adgangskrav for MSc i Digital Design og Interaktive Teknologier

Når du ansøger, skal du være opmærksom på, om du med din bacheloruddannelse opfylder følgende adgangskrav:

 • 7,5 ECTS kursus eller projekt inden for programmering eller databaser
 • 7,5 ECTS kursus eller projekt inden for kvalitative metoder, herunder kvalitative eller kvantitative metoder, som anvendes i design eller samfundsvidenskabelig forskning

Hvis din bacheloruddannelse ikke er på listen over danske bacheloruddannelser, der opfylder adgangskravene, skal du inkludere yderligere dokumentation i din ansøgning. Du kan læse mere om ansøgningsproceduren under 'Ansøgningsprocedure for kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier’.

Bemærk venligst at listen kan blive ændret efter optaget i 2018, så hvis du vil søge i 2019 eller senere, skal du holde dig opdateret.

IT-Universitetet optager studerende med mange forskellige uddannelsesbaggrunde, heriblandt studerende med internationale bacheloruddannelser.

Desuden er der følgende adgangskrav for optagelse på kandidatuddannelse i Digital Design og Interaktive Teknologier:

 • Dansk på A-niveau (læs mere om i hvilke tilfælde kravet bortfalder, og hvordan du dokumenterer Dansk på A-niveau, hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag).

Sådan forbedrer du dine forudsætninger for optagelse på Digital Design og Interaktive Teknologier

Hvis du er indskrevet på en bacheloruddannelse, hvor du ikke har kurser eller projektarbejde inden for programmering eller databaser, kan du forbedre dine forudsætninger for at blive optaget på kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier ved at søge ind som gæstestuderende og tage ét af følgende kurser (udbydes af IT-Universitetet fra efteråret 2017):

 • IT Foundations (efterårssemestret på bacheloruddannelsen i Global Business Informatics). Bemærk: fra efteråret 2018 bliver kurset IT Foundations erstattet af kurset Introduction to Programming

 • Database Use & Design (forårssemestret på bacheloruddannelsen i Global Business Informatics)

Hvis du er indskrevet på en bacheloruddannelse, hvor du ikke har kurser eller projektarbejde inden for kvalitative metoder, herunder kvalitative eller kvantitative metoder, kan du forbedre dine forudsætninger for optagelse på kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier ved at søge ind som gæstestuderende og tage ét af følgende kurser (udbydes af IT-Universitetet fra efteråret 2017):

 • User Studies and Quantitative Methods (forårssemestret på bacheloruddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier)
 • Philosophy of Science (forårssemestret på bacheloruddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier)

Bemærk venligst at kurserne kan ændre sig efter optaget i 2018. Vi vil derfor råde dig til at tjekke dem løbende. Bemærk også, at tage kurser som gæstestuderende er ingen garanti for optagelse på kandidatuddannelsen.

Hvis du ansøger uden at opfylde adgangskravene

Du kan stadig søge ind på kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier, selvom du ikke har bestået et kursus eller projekt på 7,5 ECTS inden for programmering eller databaser eller et kursus eller projekt på 7,5 ECTS inden for kvalitative metoder, og du ikke har mulighed for at tage et kursus inden for disse emner, før du ansøger. Som nævnt ovenfor, skal du dog inkludere yderligere dokumentation

Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier uden at opfylde adgangskravene, er det en forudsætning, at du består et kursus inden for programmering eller databaser eller kvalitative metoder (læs mere under 'Information om optagelse’).

Ansøgningsprocedure for kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier

Når du ansøger, skal du uploade følgende dokumentation. Hvis du har retskrav til uddannelsen og søger ved første optagelsesmulighed efter endt bacheloruddannelse, skal du ikke dokumentere nedenstående krav:

 • En kopi af dit bachelorbevis, herunder en udskrift af kurser og karakterer eller en foreløbig karakterudskrift hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution. Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du medsende dokumentation for forventet færdiggørelse. 
 • Et essay inden for feltet digital design og interaktive teknologier. Essayet skal skrives på dansk og må maksimalt fylde én side svarende til 2400 anslag inkl. mellemrum. Essayet skal tage udgangspunkt i én populærvidenskabelig artikel, som fremstiller en bestemt problemstilling. I essayet skal du gøre rede for problemstillingen og diskutere den. Artiklerne bliver offentliggjort på hjemmesiden i januar 2019. Hvis du har retskrav på at komme ind på uddannelsen, skal du ikke skrive et essay.
 • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.
 • Dokumentation for dansk på A-niveau (medmindre kravet i dit tilfælde bortfalder).
 • Et CV skrevet på dansk med en kort beskrivelse af dig og en beskrivelse af relevant erhvervs- og/eller undervisningserfaring. Hvis du har retskrav på at komme ind på uddannelsen, skal du ikke skrive et CV.
 • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksaminer fra uddannelsen. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.
 • Enhver anden dokumentation af kvalifikationer, som er relevante for din ansøgning.

  Yderligere dokumentation
  Hvis din bacheloruddannelse ikke er på listen over danske bacheloruddannelser, der opfylder adgangskravene, skal du udfylde denne skabelon. I den skal du angive, hvordan du opfylder adgangskravene på 7,5 ECTS inden for programmering og databaser og/eller 7,5 ECTS inden for kvalitative metoder. Du kan udpege specifikke kurser eller projektaktiviteter, som du har afsluttet eller vil afslutte før semesterstart. Eksempler kunne være projektarbejde inden for programmering, kreative processer, kvantitative markedsundersøgelser eller projektarbejde, hvor du har anvendt kvalitative metoder til at studere mennesker i specifikke kontekster. Du skal kun angive ECTS-givende aktiviteter. Du skal også uploade skabelonen, selvom du ikke lever op til adgangskravene. 

   
  Information om optagelse

  Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier, og din bacheloruddannelse ikke dækker mindst 7,5 ECTS inden for programmering eller databaser eller 7,5 ECTS inden for kvalitative metoder, er det en forudsætning, at du består et kursus inden for programmering eller kvalitative metoder. Kurset vil blive udbudt af IT-Universitetet. 

  Kompetenceforløb for optagne studerende uden programmeringskompetencer

  I juli og august 2018 vil der være mulighed for at følge et kompetenceforløb for de studerende, som er tilbudt optagelse på Digital Design og Interaktive Teknologier, men som ikke på forhånd opfylder adgangskravet om kendskab til programmering eller databaser. Formålet med forløbet er at gøre dig klar til at bestå en test i programmering som bevis på, at du opfylder adgangskravene til uddannelsen. Det er frivilligt, om du vil følge kompetenceforløbet, men du skal bestå den adgangsgivende test for at kunne blive på uddannelsen.

  Undervisningen, der afholdes på engelsk, finder sted på IT-Universitetet d. 9., 11., 13., 16., 18., 20., 23., 25., 27. og 30. juli 2018. Alle dage fra kl. 9.00-15.00. Hertil er der mulighed for to ekstra studiedage d. 1. og 3. august 2018. Testen finder sted d. 10. august. Undervisningsforløbet er gratis og kræver intet forhåndskendskab til programmering. Foruden deltagelse i undervisningen skal du forvente øvelser, selvstudie og forberedelse til testen: regn med 37 timers arbejde om ugen i perioden 9. juli til 10. august.

  Kompetenceforløbet giver dig de programmeringskompetencer, som forudsættes på uddannelsen og klæder dig på til at bestå den adgangsgivende test. Samtidig opnår du et sæt kompetencer, der er stærkt eftertragtede på arbejdsmarkedet, og som er nødvendige for at forstå muligheder og risici i digital teknologi i erhvervslivet og i samfundet mere generelt. Du vil lære at programmere i sproget Python, og du vil bl.a. blive introduceret til imperativ programmering, objektorienteret programmering og håndtering af tekstdata mv. Hvis det lyder fremmedartet eller vanskeligt så husk på, at formålet med kompetenceforløbet er hjælpe dig til at lære dette. Vi forventer ikke, at du skal kende til programmering i forvejen.

  Som afslutning på kompetenceforløbet vil der d. 10. august blive afholdt en test på IT-Universitetet. Den beståede test er dit bevis på, at du opfylder adgangskravene og er derfor en forudsætning for at blive på uddannelsen.

  Hvis ikke du består testen i august (eller er forhindret i at tage den) afholdes der et kompenserende forløb i september-oktober med en ny test i begyndelsen af november. Du skal bestå testen senest i november for at kunne blive på uddannelsen. Hvis ikke du allerede har programmeringskundskaber, tilråder vi stærkt, at du følger forløbet i juli og august, og tager testen i august. Det vil være meget arbejdskrævende at lære programmering sideløbende med de obligatoriske kandidatkurser i efterårssemestret.

  Hvis du allerede kan programmere, men ikke har bevis på det, kan du tage testen i august uden at følge kompetenceforløbet. I løbet af foråret vil der blive offentliggjort mere detaljeret information om indholdet af testen samt en eventuel prøvetest.

  Kompetenceforløb for optagne studerende uden 7,5 ECTS inden for kvalitative metoder

  I august 2018 tilbyder IT-Universitetet en kompetencegivende workshop for studerende, der er tilbudt optagelse på kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier, men som ikke på forhånd opfylder adgangskravet om kendskab til kvalitativ metode. Formålet med forløbet er at gøre dig klar til at bestå en test i kvalitativ metode som bevis på, at du opfylder adgangskravene til uddannelsen. Det er frivilligt, om du vil følge workshoppen, men du skal bestå den adgangsgivende test for at kunne blive på uddannelsen.

  Undervisningen finder sted på IT-Universitetet i København i dagtimerne på følgende dage med udarbejdelse af 5 opgaver:

  Workshop: 1., 2., 13., 14. og 15. august 2018
  Udarbejdelse af opgaver: 16.-22. august 2018
  Test: 23. august 2018

  Du skal regne med at bruge omkring 5 fulde arbejdsuger. Undervisningsforløbet er gratis og kræver intet forhåndskendskab til kvalitativ metode.

  Workshoppen, som afholdes på engelsk, vil dække grundlæggende kvalitative metoder som interviews, deltagerobservation, analyse af dokumenter og webindhold, simple undersøgelser, analyse og rapportering af data. Hvis det lyder fremmedartet eller vanskeligt så husk på, at formålet med workshoppen er at hjælpe dig til at lære dette. Vi forventer ikke, at du kender til kvalitativ metode i forvejen.

  Som afslutning på workshoppen afholdes en mundtlig test, der dækker de 5 opgaver, du har forberedt i løbet af workshoppen. Den beståede test er dit bevis på, at du opfylder adgangskravene. Det er også muligt at tage testen, selvom du ikke har haft mulighed for at deltage i workshoppen. Du vil dog skulle aflevere 5 opgaver, inden du deltager i testen.

  Hvis ikke du består testen i august, eller hvis du er forhindret i at deltage i workshoppen, afholdes der en anden workshop i september og oktober med en ny mundtlig test i november. Hvis ikke du allerede har kendskab til kvalitativ metode, tilråder vi stærkt, at du følger workshoppen i august, og tager testen i august. Det vil være meget arbejdskrævende at lære kvalitativ metode sideløbende med de obligatoriske kandidatkurser i efterårssemestret.

  Du kan ikke erstatte et fag i løbet af semestret med at have deltaget i denne workshop.

  Du vil få mere detaljeret information om indholdet af workshoppen og tilmelding i dit optagelsesbrev.

  Datoer for aflevering af opgaverne og den mundtlige test vil blive annonceret senere.

  Vurdering af din ansøgning

  Læs om, hvordan vi vurderer din ansøgning.

  Læs mere om:

  Sådan søger du ind.

  Information om dokumentationskrav.


  Adgangskrav for MSc i Datalogi

   

  For at søge om optagelse på kandidatuddannelsen i Datalogi kræves der en bacheloruddannelse, der relaterer sig til datalogi eller softwareudvikling og har en betydelig del programmering, foundations og software engineering.

  Hvis din bacheloruddannelse ikke er på listen over danske bacheloruddannelser, der opfylder adgangskravene, skal du inkludere yderligere dokumentation i din ansøgning. Du kan læse mere om ansøgningsproceduren under afsnittet 'Ansøgningsprocedure for kandidatuddannelsen i Datalogi'.

  Bemærk venligst at listen kan blive ændret efter optaget i 2018, så hvis du vil søge i 2019 eller senere, skal du holde dig opdateret. IT-Universitetet optager studerende med mange forskellige uddannelsesbaggrunde, heriblandt studerende med internationale bacheloruddannelser.

   

  Ansøgningsprocedure

  Når du ansøger, skal du uploade følgende dokumentation. Hvis du har retskrav til uddannelsen og søger ved første optagelsesmulighed efter endt bacheloruddannelse, skal du ikke dokumentere nedenstående krav:

  • En kopi af dit bachelorbevis (på engelske eller et af de nordiske sprog), herunder en udskrift af kurser og karakterer, eller en foreløbig karakterudskrift hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution. Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du også medsende dokumentation for forventet færdiggørelse.
  • Motiveret ansøgning. Den motiverede ansøgning skal være på engelsk og må max. fylde en A4-side. Læs vejledningen til at skrive den motiverede ansøgning. Dette er en vejledning, men ingen garanti for optagelse. Hvis du har retskrav på at komme ind på uddannelsen, skal du ikke skrive en motiveret ansøgning.
  • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.
  • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksamener fra uddannelsen. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.
  • Enhver anden dokumentation af kvalifikationer, som er essentielle for din ansøgning.

  Yderligere dokumentation
  Hvis din bacheloruddannelse ikke er på listen over danske bacheloruddannelser, der opfylder adgangskravene, skal du udfylde denne skabelon. I den skal du angive, hvordan du har erfaring med følgende områder: 

  • Object-Oriented Programming and Functional Programming (inner classes and inheritance, generics, algebraic data types, polymorphism, immutable data). This is usually taught in introductory courses on programming and functional programming.
  • Discrete mathematics (propositional and predicate logics, induction principles, basic counting, discrete probability, sets, functions, graphs, trees). This is usually taught in a Discrete Mathematics couses.
  • Algorithms and Complexity (big-O notation, basic analysis of algorithm correctness and complexity, hashing, basic data structures). This is usually taught in introductory courses on Algorithms and Data Structures.
  • Databases (relational databases, basic data analytics). This is usually taught in introductory courses on databases.
  • Software Engineering (requirements, testing, version control, development tools and processes, software architecture).
  • Basic Concurrent Programming (threads and locks). This is usually taught in medium-level courses on programming.
  • Foundations of Programming Languages (automata, grammars, regular expressions, parsing, compilers, basic machine architecture). This is usually taught in introductory courses on compilers.

  Du skal kun angive ECTS-givende aktiviteter. Du skal uploade skabelonen sammen med den anden dokumentation.

  Vurdering af din ansøgning

  Læs om, hvordan vi vurderer din ansøgning.

  Læs mere om:

  Sådan søger du ind.

  Information om dokumentationskrav.

  Adgangskrav for MSc i Software Development (Design)

   

  For at kunne søge optagelse på denne kandidatuddannelse, skal du have en bachelorgrad fra et ikke-software område.

  Din bachelorgrad kan indeholde et mindre antal af softwarekurser (op til 30 ECTS). Hvis du har haft kurser, der har stort overlap med kurserne på Software Development (Design), erstattes disse kurser med valgfag, såfremt du optages. Op til 15 ECTS af de obligatoriske kurser på første eller andet semester kan erstattes på denne måde. 

  Ansøgningsprocedure

  Når du ansøger, skal du uploade følgende dokumentation. Hvis du har retskrav på uddannelsen og søger ved første optagelsesmulighed efter endt bacheloruddannelse, skal du ikke dokumentere nedenstående krav:

  • En kopi af dit bachelorbevis (på engelsk eller et af de nordiske sprog), herunder en udskrift af kurser og karakterer eller en foreløbig karakterudskrift hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution. Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du også medsende dokumentation for forventet færdiggørelse.
  • Motiveret ansøgning. Den motiverede ansøgning må max. fylde en A4-side og skal være på engelsk. Hvis du søger ind på uddannelsen og har retskrav på den, skal du ikke skrive en motiveret ansøgning. Læs vejledningen til at skrive den motiverede ansøgning.
  • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.
  • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksamener fra uddannelsen. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.
  • Enhver anden dokumentation af kvalifikationer, som er essentielle for din ansøgning.

  Vurdering af din ansøgning

  Læs om, hvordan vi vurderer din ansøgning.

  Læs mere om:

  Sådan søger du ind.

  Information om dokumentationskrav.

  Adgangskrav for MSc i Spil

  Kandidatuddannelsen i Spil er opdelt i to spor (SpilTeknologi og SpilDesign), og der er specifikke adgangskrav til sporet SpilTeknologi.

  Specifikke adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spil, SpilTeknologi:

  For at søge om optagelse på sporet SpilTeknologi skal du have en bacheloruddannelse i datalogi eller tilsvarende. Du kan her se en liste over bacheloruddannelser, der opfylder adgangskravene. Hvis du ikke har en af de bacheloruddannelser, der er anført i listen, men du har en bacheloruddannelse svarende til en af de anførte bacheloruddannelser, skal du i din ansøgning uploade en liste over kurser, du har haft, som svarer til følgende kurser: 
  • Object Oriented Programming eller lignende (minimum 15 ECTS)
  • Algorithms and Data Structures (minimum 5 ECTS)
  • Discrete Mathematics og/eller kurser i vector mathematics (minimum 5 ECTS)

  Ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen i Spil, SpilDesign:

  I vurderingen af din ansøgning til sporet SpilDesign er det en fordel, hvis du har afsluttet en af bacheloruddannelserne, eller hvis du har bestået kurserne anført i denne liste.

  Bemærk venligst: Listerne med uddannelser er ikke udtømmende. Listerne kan blive ændret, så vi vil anbefale dig at tjekke dem løbende.

  IT-Universitetet optager studerende med mange forskellige uddannelsesbaggrunde.

   

  Ansøgningsprocedure for kandidatuddannelsen i Spil

  Når du ansøger, skal du uploade følgende dokumentation. Hvis du har retskrav til uddannelsen og søger ved første optagelsesmulighed efter endt bacheloruddannelse, skal du ikke dokumentere nedenstående krav:

  • En kopi af dit bachelorbevis (på engelske eller et af de nordiske sprog), herunder en udskrift af kurser og karakterer, eller en foreløbig karakterudskrift hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution. Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du også medsende dokumentation for forventet færdiggørelse.
  • Motiveret ansøgning. Fold afsnittet nedenfor ud og læs mere under 'Motiveret ansøgning’. Hvis du har retskrav på at komme ind på uddannelsen, skal du ikke skrive en motiveret ansøgning.
  • Portfolio. Fold afsnittet nedenfor ud og læs mere under 'Portfolio’. Hvis du har retskrav på at komme ind på uddannelsen, skal du ikke lave en portfolio.
  • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.
  • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksaminer fra uddannelsen. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.
  • Enhver anden dokumentation af kvalifikationer, som er relevante for din ansøgning.

  Yderligere dokumentation hvis du med din bacheloruddannelse ikke er anført i listerne ovenfor:
  Hvis du søger om optagelse på sporet SpilTeknologi, og din bacheloruddannelse ikke er anført i listen, men du har en tilsvarende bacheloruddannelse, skal du udfylde denne skabelon for at vise, hvordan du opfylder adgangskravene i form af kurser, der svarer til følgende kurser:

  • Object Oriented Programming eller lignende (minimum 15 ECTS) og
  • Algorithms and Data Structures (minimum 5 ECTS) og 
  • Discrete Mathematics og/eller kurser i vector mathematics (minimum 5 ECTS)

  Hvis du søger om optagelse på sporet SpilDesign, og din bacheloruddannelse ikke er anført i listen, men du har en tilsvarende bacheloruddannelse, skal du udfylde denne skabelon for at vise, hvordan du opfylder adgangskravene i form af kurser, der svarer til følgende kurser:

  • User-centred design (minimum 15 ECTS) eller
  • Game design (minimum 15 ECTS) eller
  • Interaction design (minimum 15 ECTS) eller
  • Creative media studies (minimum 15 ECTS) eller
  • Mindst ét praktisk designprojekt, spil-relateret forskningsprojekt eller spilprojekt (minimum 15 ECTS)

  Motiveret ansøgning

  Din motiverede ansøgning skal være skrevet på engelsk, og den bør maksimalt være to sider. Ansøgning skal indsendes som en PDF-fil og må max. fylde 10 mb.

  Du kan her finde en guide til, hvordan man skriver en motiveret ansøgning til kandidatuddannelsen i Spil.

  Portfolio

  Din portfolio skal bestå af tidligere udført arbejde og aktiviteter. Portfolioen skal indeholde 3-5 eksempler eller beskrivelser af praktiske eller analytiske projekter, som du har lavet i løbet af eller ved siden af dit studie. Dette kan eksempelvis være spil, essays, arbejde med design eller tegnefilm/tegneserie.

  Portfolien skal indsendes som en samlet PDF-fil med en indholdsfortegnelse på engelsk (indholdet behøver ikke være på engelsk). PDF-filen må max. fylde 10 mb.

  Vurdering af din ansøgning

  Alle ansøgninger, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, gennemgås og vurderes ud fra en helhedsvurdering, der baserer sig på følgende:

  • Dit karaktergennemsnit fra din bacheloruddannelse (vægter 50 % af den samlede vurdering)
  • Dine kvalifikationer som de kommer til udtryk gennem din portfolio, tidligere studie(r) og din motiverede ansøgning (vægter 50% af den samlede vurdering)

  Læs mere om: 

  Sådan søger du ind.

  Information om dokumentationskrav.

   

  Mere

  Skjul

  Søg ind

  Sådan søger du ind

  Sørg for at have din dokumentation klar inden du starter din ansøgning. Det er muligt at gemme en kladde i ansøgningssystemet, men det anbefales, at du færdiggør din ansøgning i én omgang. 

  Du søger ind på IT-Universitetet online. Det er dit ansvar, at du gennemfører ansøgningsproceduren korrekt og indsender din ansøgning inden fristens udløb. 

  ÅBEN ANSØGNINGSSYSTEM.

  Bekræftelse på modtagelse af din ansøgning

  Din kvitteringsbesked fra ansøgningssystemet er din dokumentation for, at du har ansøgt rettidigt. Behandlingen af ansøgninger kan ikke fremskyndes ved personlig henvendelse.

  Læs mere om hvad der sker, efter du har sendt din ansøgning.

  Loginvejledning

  Det er meget vigtigt, at du læser Loginvejledning, tips og hjælp inden du starter din ansøgning.

  Vejledningen hjælper dig med tekst og billeder igennem ansøgningsprocessen trin-for-trin og vi henstiller til, at du søger hjælp i loginvejledningen, hvis du oplever problemer, inden du kontakter IT-Universitetet.

  Dokumentation

  Information om dokumentationskrav

  Kopi af eksamensbevis inkl. karakterudskrift for adgangsgivende uddannelse

  Er din adgangsgivende uddannelse en kombination af flere uddannelser, skal vi have bevis og karakterudskrift for alle de uddannelser, der indgår. Ved en kombinationsuddannelse forstås eksempelvis en multimediedesigner- eller datamatikeruddannelse med en overbygning fra en bacheloruddannelse.

  Dokumentation for beståede uddannelseselementer på kandidatniveau

  Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser på kandidatniveau uden at afslutte dem, har du pligt til at uploade dokumentation for de uddannelseselementer, som du har bestået på disse uddannelser. Denne dokumentation vil blive anvendt mhp. vurdering af evt. startmerit.

  Tidligere bestået en dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau?

  Hvis du tidligere har bestået en dansk fuldtidskandidatuddannelse eller en anden dansk fuldtidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny fuldtidskandidatuddannelse.

  Der er mulighed for at søge om dispensation for denne regel, hvis:

  • Der er gået minimum 6 år fra din tidligere gennemførte uddannelse er bestået til studiestart på den nye uddannelse
  • Vi vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet
  • Vi vurderer, at din tidligere gennemførte uddannelse er ændret markant eller ikke eksisterer længere
    

  Dokumentation for engelsk på B-niveau

  Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau fra Danmark på én af følgende måder:

  • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
  • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt.
   Krav til engelsktest:
   TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 550 (bemærk, at dette krav vil blive øget til 560 til optaget i 2019)
   TOEFL IBT testresultat: mindst 80 (bemærk, at dette krav vil blive øget til 88 til optaget i 2019)
   IELTS (academic) testresultat: mindst 6.0 (bemærk, at dette krav vil blive øget til 6,5 til optaget i 2019)
   Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
   Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
  • Du har taget en gymnasial eksamen eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
  • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra et dansk universitet (ikke professionshøjskole)

  Det er muligt at søge, før du har gennemført en evt. sprogtest/supplering. I stedet må du uploade dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest/optaget på supplering. Du skal senest en måned før studiestart uploade resultatet af test/supplering i ansøgningsportalen. Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret. Ansøgere, der ikke er EU/EØS statsborgere og som skal betale undervisningsafgift, skal dog senest 3 uger efter ansøgningsfristen uploade resultat af sprogtest/supplering.

  Universitetskoden for TOEFL er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL test. Der er ingen kode for IELTS.

   

  Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet

  Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet, skal du uploade en opdateret karakterudskrift. Hvis du mangler mere end 60 ECTS for at afslutte uddannelsen, skal du desuden redegøre for, hvordan du forventer at bestå uddannelsen inden studiestart på IT-Universitetet. Hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en udenlandsk institution, og der ikke fremgår ECTS på udskriften, skal din institution desuden bekræfte forventet afslutningstidspunkt.

  Kun for ikke-EU/EØS statsborgere med fast opholdstilladelse i DK

  Ikke‐EU/EØS statsborgere, som er bosiddende i Danmark, skal indsende dokumentation på fast opholdstilladelse/opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, såfremt de ønsker fritagelse for at betale undervisningsgebyr på kandidatuddannelsen. 

  Udenlandsk adgangsgivende grundlag

  Udenlandske eksamensbeviser, som ikke er skandinaviske eller engelsksprogede, skal være oversat til dansk eller engelsk af uddannelsesinstitutionen, en autoriseret translatør eller en offentlig myndighed. Du skal fremvise dit originale eksamensbevis ved studiestart, såfremt du optages.

  Yderligere information?

  Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, kan du kontakte Student Affairs and Programmes.

  Det er også altid en god idé at kontakte Studie- og Karrierevejledningen, hvis du har spørgsmål, som du ikke har fået besvaret eller er i tvivl om noget, inden du ansøger.

  Mere

  Skjul